Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Słownik

 

tagindex-portlet portlet

TYTUŁY UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA

wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Powrót

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook