Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Stopa zwrotu Stopa zwrotu

Nazwa funduszu Region Wartość jednostki 2017.02.27 Wartość jednostki 2017.04.26 Zmiana % Średnia miesięczna stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpa Kup online
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 155,80 156,31 +0,33% +1,46% 3,35% +0,44 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 152,13 155,64 +2,31% +1,12% 3,61% +0,31 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 96,52 102,08 +5,76% +2,27% 0,78% +2,91 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,25 119,15 +2,49% +1,64% 1,27% +1,29 koszyk
Diagram ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,28 115,17 -0,10% +1,27% 2,06% +0,62 koszyk
Diagram ALLIANZ Dywidendowy Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 104,95 109,21 +4,06% +2,38% 1,03% +2,31 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 102,82 108,49 +5,51% +2,86% 0,03% +95,33 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 103,47 111,97 +8,21% +5,46% 0,35% +15,60 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,63 115,25 +6,09% +1,59% 0,56% +2,84 koszyk
Diagram ALLIANZ MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 144,60 144,00 -0,41% +0,86% 2,08% +0,41 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 101,08 103,45 +2,34% +1,05% 3,40% +0,31 koszyk
Diagram ALLIANZ US Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 103,88 104,14 +0,25% +0,76% 1,88% +0,40 koszyk
Diagram ALTUS Absolutnej St. Zwr. Rynku Pol. umbrella fundusz parasolowy PL 146,44 147,75 +0,89% +0,51% 0,62% +0,82 koszyk
Diagram ALTUS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 175,70 181,05 +3,04% +2,07% 2,23% +0,93 koszyk
Diagram AVIVA Akcji Europy Wschodzącej umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,11 93,95 -0,17% +0,91% 1,53% +0,59 koszyk
Diagram AVIVA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,78 117,77 -0,85% +0,38% 2,25% +0,17 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 185,73 185,52 -0,11% +1,75% 3,15% +0,56 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 163,67 163,18 -0,30% +1,84% 1,23% +1,50 koszyk
Diagram AVIVA Nowych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 180,33 178,46 -1,04% +1,13% 2,40% +0,47 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 499,28 507,49 +1,64% +0,79% 2,58% +0,31 koszyk
Diagram BPH Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 312,25 319,68 +2,38% +1,24% 2,47% +0,50 koszyk
Diagram BPH Akcji Dynamicznych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 57,85 59,37 +2,63% +1,48% 1,29% +1,15 koszyk
Diagram BPH Akcji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 196,35 193,09 -1,66% +0,59% 4,57% +0,13 koszyk
Diagram BPH Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 59,47 59,34 -0,22% +1,33% 1,85% +0,72 koszyk
Diagram BPH Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 124,97 124,46 -0,41% -0,43% 1,83% -0,23 koszyk
Diagram BPS Akcji FIO umbrella fundusz parasolowy PL 110,43 113,67 +2,93% +1,76% 3,57% +0,49 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 153,99 164,47 +6,81% +4,04% 1,58% +2,56 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,16 131,15 +6,49% +3,70% 2,11% +1,75 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Polskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 152,43 148,02 -2,89% +2,34% 3,88% +0,60 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Tureckich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 95,47 100,71 +5,49% +3,17% 2,18% +1,45 koszyk
Diagram EQUES Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 16,07 16,85 +4,85% +1,27% 2,76% +0,46 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 274,95 277,57 +0,95% +3,17% 0,83% +3,82 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 84,78 85,49 +0,84% +1,43% 1,15% +1,24 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 392,15 400,58 +2,15% +1,21% 0,93% +1,30 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,18 113,08 -0,09% +3,38% 0,40% +8,45 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 162,40 160,38 -1,24% -0,27% 0,69% -0,39 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 76,56 76,78 +0,29% +2,09% 2,12% +0,99 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 221,68 225,49 +1,72% +2,99% 2,96% +1,01 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 206,55 219,29 +6,17% +3,11% 0,42% +7,40 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 99,22 100,33 +1,12% +4,08% 0,76% +5,37 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 151,12 144,66 -4,27% -2,91% 2,65% -1,10 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nier. i Budown. umbrella fundusz parasolowy ZGR 81,82 79,90 -2,35% +0,89% 5,27% +0,17 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 290,90 291,25 +0,12% +4,23% 2,35% +1,80 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 52,91 52,62 -0,55% +3,13% 2,06% +1,52 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 160,05 167,85 +4,87% +2,34% 4,73% +0,49 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 144,77 149,79 +3,47% +0,91% 2,99% +0,30 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 128,75 133,09 +3,37% +0,86% 2,99% +0,29 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,53 125,42 +6,71% +4,43% 0,56% +7,91 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,00 124,86 +6,72% +4,42% 0,55% +8,04 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 192,83 191,69 -0,59% +0,84% 4,21% +0,20 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 179,86 178,66 -0,67% +0,80% 4,23% +0,19 koszyk
Diagram IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 162,85 165,18 +1,43% +0,96% 1,18% +0,81 koszyk
Diagram IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 159,94 162,07 +1,33% +0,91% 1,20% +0,76 koszyk
Diagram KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 96,44 95,19 -1,30% +0,07% 3,35% +0,02 koszyk
Diagram KBC Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 97,51 98,61 +1,13% +0,49% 4,55% +0,11 koszyk
Diagram KBC Globalny Akcyjny umbrella fundusz parasolowy ZGR 141,88 138,74 -2,21% +1,01% 3,95% +0,26 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 17,18 17,69 +2,97% +2,02% 4,84% +0,42 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,63 12,61 -0,16% +1,28% 2,58% +0,50 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,43 12,00 +4,99% +2,93% 0,19% +15,42 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 9,86 9,96 +1,01% +3,69% 1,07% +3,45 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,00 8,94 -0,67% +0,31% 3,30% +0,09 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 6,72 6,86 +2,08% +2,15% 4,53% +0,47 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,83 7,93 +1,28% +1,57% 1,49% +1,05 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,56 8,82 +3,04% +2,15% 0,04% +53,75 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11,11 11,13 +0,18% +2,46% 3,22% +0,76 koszyk
Diagram MILLENNIUM Absolute Return umbrella fundusz parasolowy PL 120,88 120,69 -0,16% +0,74% 0,07% +10,57 koszyk
Diagram MILLENNIUM Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 222,76 230,93 +3,67% +1,62% 3,25% +0,50 koszyk
Diagram MILLENNIUM Dynamicznych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 109,36 109,24 -0,11% +1,72% 2,21% +0,78 koszyk
Diagram MILLENNIUM Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 148,16 152,86 +3,17% +1,50% 0,88% +1,70 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 331,86 345,13 +4,00% +1,84% 4,77% +0,39 koszyk
Diagram NN Akcji Środkowoeuropejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 167,39 174,32 +4,14% +1,35% 4,76% +0,28 koszyk
Diagram NN Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 65,10 63,99 -1,71% +1,30% 3,46% +0,38 koszyk
Diagram NN Dynamiczny Globalnej Alokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 160,45 160,58 +0,08% +1,20% 2,18% +0,55 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 157,39 166,04 +5,50% +2,94% 0,75% +3,92 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 227,71 227,17 -0,24% +2,32% 2,45% +0,95 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 180,38 181,26 +0,49% +0,04% 1,12% +0,04 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,76 119,59 +4,21% +2,25% 2,37% +0,95 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,35 115,19 +0,73% +3,46% 1,92% +1,80 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 193,13 190,59 -1,32% +0,73% 2,86% +0,26 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 225,85 226,59 +0,33% +1,68% 2,76% +0,61 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 51,29 51,56 +0,53% +0,59% 1,05% +0,56 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 136,96 145,72 +6,40% +2,20% 2,24% +0,98 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 109,96 113,35 +3,08% +1,37% 1,33% +1,03 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 186,79 200,96 +7,59% +4,98% 5,46% +0,91 koszyk
Diagram NOVO Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 104,27 105,11 +0,81% +1,40% 1,53% +0,92 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 115,01 119,78 +4,15% +1,18% 2,99% +0,39 koszyk
Diagram OPEN MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 163,85 163,99 +0,09% +0,83% 2,21% +0,38 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,41 116,71 +4,76% +2,80% 0,11% +25,45 koszyk
Diagram PKO Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 259,81 264,69 +1,88% +1,46% 1,15% +1,27 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,53 114,70 +1,03% +0,82% 1,78% +0,46 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 90,33 93,87 +3,92% +1,81% 2,08% +0,87 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,53 114,70 +1,03% +0,82% 1,78% +0,46 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 175,63 183,49 +4,48% +1,62% 1,36% +1,19 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 95,04 100,25 +5,48% +2,05% 0,08% +25,63 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,86 107,82 +1,85% +2,23% 1,12% +1,99 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 124,85 116,81 -6,44% -2,71% 1,69% -1,60 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 214,25 222,60 +3,90% +3,26% 0,23% +14,17 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 109,38 109,81 +0,39% +2,88% 4,54% +0,63 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 60,20 58,59 -2,67% +2,06% 1,96% +1,05 koszyk
Diagram PZU Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 47,46 47,18 -0,59% -0,77% 0,01% -77,00 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 200,90 202,47 +0,78% +2,30% 2,18% +1,06 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 104,65 106,50 +1,77% +1,38% 1,07% +1,29 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 137,07 132,04 -3,67% +2,30% 2,04% +1,13 koszyk
Diagram PZU Energia Medycyna Ekologia umbrella fundusz parasolowy ZGR 84,46 84,44 -0,02% +3,37% 2,49% +1,35 koszyk
Diagram PZU Telekomunikacja Media Technologia umbrella fundusz parasolowy PL 46,83 44,68 -4,59% -2,05% 1,06% -1,93 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 315,93 330,67 +4,67% +2,61% 3,20% +0,82 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 156,39 167,98 +7,41% +3,67% 1,16% +3,16 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,98 121,81 -0,14% +1,94% 2,57% +0,75 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,79 115,06 +5,76% +1,77% 1,99% +0,89 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Healthcare Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,62 109,20 +3,39% +4,00% 3,54% +1,13 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Income Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,69 110,41 +1,58% +1,16% 0,82% +1,41 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Macro Opportunities Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 92,95 95,06 +2,27% +0,23% 2,84% +0,08 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Highbridge US STEEP umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,42 120,04 -0,32% +1,61% 2,26% +0,71 koszyk
Diagram SKARBIEC Market Neutral umbrella fundusz parasolowy PL 128,29 125,78 -1,96% +1,81% 1,90% +0,95 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 90,38 91,52 +1,26% +1,90% 2,23% +0,85 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,49 108,17 +2,54% +2,18% 1,61% +1,35 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,24 8,17 -0,85% +1,20% 2,21% +0,54 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 82,89 86,60 +4,48% +4,82% 0,21% +22,95 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 138,36 146,76 +6,07% +4,32% 1,55% +2,79 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 162,22 167,17 +3,05% +2,25% 3,38% +0,67 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 820,67 844,97 +2,96% +1,33% 1,02% +1,30 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 104,19 107,08 +2,77% +1,50% 3,56% +0,42 koszyk
Diagram UNIAkcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,88 112,27 -0,54% +2,58% 4,16% +0,62 koszyk
Diagram UniAkcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 130,04 132,96 +2,25% +0,19% 0,53% +0,36 koszyk
Diagram UNIAkcje Globalny Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 110,16 109,46 -0,64% +0,80% 2,45% +0,33 koszyk
Diagram UNIAkcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 110,46 109,91 -0,50% +1,70% 0,93% +1,83 koszyk
Diagram UNIAkcje Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,33 124,01 +1,37% +1,08% 0,49% +2,20 koszyk
Diagram UniAkcje Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 65,46 67,58 +3,24% +2,10% 5,79% +0,36 koszyk
Diagram UNIAkcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,30 113,89 +2,33% +1,39% 1,23% +1,13 koszyk
Diagram UNIAkcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,30 113,13 +0,74% +1,67% 1,21% +1,38 koszyk
Diagram UNIKorona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 221,13 231,05 +4,49% +1,94% 1,68% +1,15 koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.