Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Stopa zwrotu Stopa zwrotu

Nazwa funduszu Region Wartość jednostki 2017.06.16 Wartość jednostki 2017.08.16 Zmiana % Średnia miesięczna stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpa Kup online
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 155,92 156,43 +0,33% +0,77% 0,69% +1,12 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 153,23 154,63 +0,91% +1,01% 0,60% +1,68 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,92 120,84 -0,07% +0,17% 1,81% +0,09 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,45 109,02 +3,39% +2,38% 1,60% +1,49 koszyk
Diagram ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,84 112,94 -1,65% -0,72% 1,61% -0,45 koszyk
Diagram ALLIANZ Dywidendowy Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,95 111,38 -0,51% -0,86% 2,03% -0,42 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 97,68 103,28 +5,73% +1,39% 7,39% +0,19 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,03 111,13 +0,09% +1,73% 1,77% +0,98 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,79 114,77 -1,73% -1,41% 3,61% -0,39 koszyk
Diagram ALLIANZ MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 150,28 145,29 -3,32% -0,64% 1,34% -0,48 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 101,43 102,48 +1,04% +0,98% 0,75% +1,31 koszyk
Diagram ALTUS Absolutnej St. Zwr. Rynku Pol. umbrella fundusz parasolowy PL 147,50 146,42 -0,73% -0,49% 0,07% -7,00 koszyk
Diagram ALTUS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 180,04 183,62 +1,99% +1,73% 1,65% +1,05 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 92,81 92,95 +0,15% +0,41% 0,52% +0,79 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,24 118,37 +0,11% +0,49% 0,37% +1,32 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 184,59 179,65 -2,68% -1,69% 1,33% -1,27 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 164,55 162,01 -1,54% -0,79% 1,82% -0,43 koszyk
Diagram AVIVA Nowych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 179,57 177,30 -1,26% -0,60% 1,09% -0,55 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 508,11 514,02 +1,16% +0,41% 0,27% +1,52 koszyk
Diagram BPH Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 314,92 322,80 +2,50% +1,00% 1,20% +0,83 koszyk
Diagram BPH Akcji Dynamicznych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 58,52 58,62 +0,17% +0,27% 0,88% +0,31 koszyk
Diagram BPH Akcji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 194,87 193,30 -0,81% +0,24% 0,74% +0,32 koszyk
Diagram BPH Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 58,07 60,14 +3,56% +1,76% 2,14% +0,82 koszyk
Diagram BPH Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 125,51 124,72 -0,63% -0,16% 0,40% -0,40 koszyk
Diagram BPS Akcji FIO umbrella fundusz parasolowy PL 110,29 111,38 +0,99% +0,91% 0,60% +1,52 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 171,62 174,08 +1,43% +0,45% 3,80% +0,12 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 136,66 139,48 +2,06% +0,78% 3,40% +0,23 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Polskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 139,77 140,57 +0,57% +0,54% 0,85% +0,64 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Tureckich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 104,88 102,71 -2,07% +1,62% 1,15% +1,41 koszyk
Diagram EQUES Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 16,56 16,83 +1,63% +0,90% 0,59% +1,53 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 289,92 291,50 +0,54% +1,12% 0,73% +1,53 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 83,69 84,39 +0,84% +0,26% 3,10% +0,08 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 416,02 420,05 +0,97% +0,34% 1,29% +0,26 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,29 120,03 +1,47% +1,61% 2,13% +0,76 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 147,09 151,74 +3,16% +0,14% 5,78% +0,02 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 74,84 76,34 +2,00% +0,39% 4,69% +0,08 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 223,10 229,86 +3,03% +1,97% 3,98% +0,49 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 227,71 219,84 -3,46% -1,50% 0,68% -2,21 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 104,71 106,46 +1,67% +1,24% 1,99% +0,62 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,57 129,41 +0,65% -1,90% 1,39% -1,37 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nier. i Budown. umbrella fundusz parasolowy ZGR 79,81 76,00 -4,77% -1,32% 0,64% -2,06 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 295,50 289,67 -1,97% -0,88% 1,32% -0,67 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 54,18 53,94 -0,44% +0,62% 1,11% +0,56 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 175,31 180,66 +3,05% +3,87% 0,15% +25,80 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 146,75 148,96 +1,51% +1,06% 0,42% +2,52 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 130,28 132,11 +1,40% +1,01% 0,42% +2,40 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 130,14 134,08 +3,03% +1,63% 1,92% +0,85 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,56 133,38 +2,95% +1,60% 1,87% +0,86 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 190,53 193,60 +1,61% +1,55% 1,13% +1,37 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 177,45 180,16 +1,53% +1,51% 1,13% +1,34 koszyk
Diagram IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 164,37 162,23 -1,30% -0,83% 0,68% -1,22 koszyk
Diagram IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 161,13 158,88 -1,40% -0,88% 0,68% -1,29 koszyk
Diagram KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 96,07 95,64 -0,45% +0,40% 1,28% +0,31 koszyk
Diagram KBC Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 97,36 98,93 +1,61% +1,38% 0,16% +8,63 koszyk
Diagram KBC Globalny Akcyjny umbrella fundusz parasolowy ZGR 137,68 136,32 -0,99% +0,34% 0,76% +0,45 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 17,30 17,76 +2,66% +1,96% 0,79% +2,48 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,71 12,71 0,00% +0,79% 0,00% 0,00 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,23 12,75 +4,25% +2,98% 2,47% +1,21 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 10,05 9,66 -3,88% -1,33% 2,72% -0,49 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,77 9,17 +4,56% +1,65% 2,17% +0,76 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 6,73 6,89 +2,38% +2,00% 1,14% +1,75 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,01 7,91 -1,25% -0,26% 0,18% -1,44 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,81 9,17 +4,09% +1,58% 2,56% +0,62 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 10,99 10,84 -1,36% -0,53% 2,92% -0,18 koszyk
Diagram MILLENNIUM Absolute Return umbrella fundusz parasolowy PL 123,20 120,74 -2,00% -0,62% 1,03% -0,60 koszyk
Diagram MILLENNIUM Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 226,48 227,46 +0,43% +0,27% 0,38% +0,71 koszyk
Diagram MILLENNIUM Dynamicznych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 108,46 105,90 -2,36% -1,11% 1,75% -0,63 koszyk
Diagram MILLENNIUM Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 155,14 155,11 -0,02% +0,18% 1,27% +0,14 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 335,53 347,39 +3,53% +2,34% 1,32% +1,77 koszyk
Diagram NN Akcji Środkowoeuropejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 179,05 186,73 +4,29% +3,28% 0,72% +4,56 koszyk
Diagram NN Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 62,85 68,70 +9,31% +3,65% 4,06% +0,90 koszyk
Diagram NN Dynamiczny Globalnej Alokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 161,71 158,91 -1,73% -0,35% 0,34% -1,03 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 167,90 165,93 -1,17% -1,18% 1,65% -0,72 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 222,25 216,60 -2,54% -0,92% 0,06% -15,33 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 185,49 187,61 +1,14% +1,64% 1,46% +1,12 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,54 128,23 +3,80% +2,09% 0,54% +3,87 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,05 114,21 +0,14% -0,03% 1,59% -0,02 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 189,82 191,10 +0,67% +1,21% 0,64% +1,89 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 224,77 228,18 +1,52% +1,40% 0,65% +2,15 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 49,51 53,62 +8,30% +3,18% 5,62% +0,57 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 141,22 144,45 +2,29% +1,09% 1,46% +0,75 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 113,73 113,72 -0,01% +0,48% 0,69% +0,70 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 200,21 214,07 +6,92% +3,81% 1,61% +2,37 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 117,56 120,31 +2,34% +1,53% 0,30% +5,10 koszyk
Diagram OPEN MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 163,22 165,42 +1,35% +0,99% 1,43% +0,69 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,97 115,89 -1,76% -1,02% 0,94% -1,09 koszyk
Diagram PKO Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 267,55 267,87 +0,12% -0,09% 0,18% -0,50 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,80 117,19 +4,82% +1,90% 2,00% +0,95 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 94,05 96,23 +2,32% +1,15% 1,39% +0,83 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 104,73 104,73 0,00% +0,40% 0,50% +0,80 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku umbrella fundusz parasolowy ZGR 99,39 103,09 +3,72% +2,08% 1,70% +1,22 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,80 117,19 +4,82% +1,90% 2,00% +0,95 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 89,65 89,29 -0,40% +0,48% 1,06% +0,45 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,67 98,76 +4,32% +2,07% 2,05% +1,01 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 185,20 189,26 +2,19% +1,12% 1,00% +1,12 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 100,90 99,24 -1,65% -1,11% 0,54% -2,06 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,32 111,77 +0,40% +0,67% 0,39% +1,72 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,85 117,78 +8,20% +2,28% 3,11% +0,73 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 229,98 233,71 +1,62% +0,26% 2,30% +0,11 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 107,08 110,52 +3,21% +2,21% 0,53% +4,17 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 58,46 56,43 -3,47% -0,87% 1,95% -0,45 koszyk
Diagram PZU Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 47,39 49,40 +4,24% +0,85% 1,02% +0,83 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 202,54 199,20 -1,65% -0,83% 0,38% -2,18 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 103,41 109,05 +5,45% +1,57% 3,10% +0,51 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 130,33 134,07 +2,87% +1,91% 0,08% +23,88 koszyk
Diagram PZU Energia Medycyna Ekologia umbrella fundusz parasolowy ZGR 82,07 85,09 +3,68% +3,04% 4,69% +0,65 koszyk
Diagram PZU Telekomunikacja Media Technologia umbrella fundusz parasolowy PL 43,24 44,28 +2,41% +0,09% 0,45% +0,20 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 197,79 197,29 -0,25% -0,05% 0,71% -0,07 koszyk
Diagram QUERCUS Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 76,19 78,81 +3,44% -1,39% 2,20% -0,63 koszyk
Diagram QUERCUS Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,75 113,09 +3,99% +3,57% 0,73% +4,89 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 330,53 337,29 +2,05% +1,39% 0,80% +1,74 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 173,06 180,90 +4,53% +0,93% 5,69% +0,16 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,96 131,16 +6,67% +3,50% 1,65% +2,12 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,33 118,17 +0,72% -0,39% 2,02% -0,19 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Healthcare Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 110,31 112,73 +2,19% +2,65% 2,06% +1,29 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Income Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,80 112,11 +0,28% +0,27% 0,70% +0,39 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Macro Opportunities Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 98,76 101,02 +2,29% +2,07% 1,12% +1,85 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Highbridge US STEEP umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,48 118,95 +0,40% +1,82% 1,77% +1,03 koszyk
Diagram SKARBIEC Market Neutral umbrella fundusz parasolowy PL 130,64 128,26 -1,82% -1,10% 0,78% -1,41 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 95,16 95,71 +0,58% +0,73% 0,83% +0,88 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,68 111,05 +1,25% +0,74% 0,91% +0,81 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,05 8,21 +1,99% +0,88% 0,88% +1,00 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 92,46 95,39 +3,17% +0,95% 4,24% +0,22 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 154,61 163,18 +5,54% +1,32% 5,17% +0,26 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 166,64 168,42 +1,07% +0,95% 0,29% +3,28 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 819,48 826,51 +0,86% +0,78% 1,55% +0,50 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 101,62 102,32 +0,69% +0,19% 1,53% +0,12 koszyk
Diagram UNIAkcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,42 107,45 -4,42% -0,97% 4,58% -0,21 koszyk
Diagram UniAkcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 133,64 134,54 +0,67% +0,09% 0,45% +0,20 koszyk
Diagram UNIAkcje Globalny Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,80 106,18 -2,41% -0,43% 0,21% -2,05 koszyk
Diagram UNIAkcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 113,40 110,38 -2,66% -0,21% 1,59% -0,13 koszyk
Diagram UNIAkcje Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,45 131,86 +4,28% +2,50% 1,37% +1,82 koszyk
Diagram UniAkcje Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 70,06 71,11 +1,50% +2,78% 1,63% +1,71 koszyk
Diagram UNIAkcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,61 115,25 +0,56% +0,65% 0,06% +10,83 koszyk
Diagram UNIAkcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,07 110,30 -4,15% -0,64% 1,20% -0,53 koszyk
Diagram UNIKorona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 228,54 234,72 +2,70% +1,57% 1,37% +1,15 koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.