Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Stopa zwrotu Stopa zwrotu

Nazwa funduszu Region Wartość jednostki 2017.08.11 Wartość jednostki 2017.10.12 Zmiana % Średnia miesięczna stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpa Kup online
Diagram ALLIANZ Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 153,77 158,14 +2,84% +0,01% 2,16% 0,00 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,87 125,66 +5,71% +1,10% 2,38% +0,46 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 107,32 114,94 +7,10% +0,34% 1,23% +0,28 koszyk
Diagram ALLIANZ Dywidendowy Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,69 112,99 +3,01% +1,04% 2,90% +0,36 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 104,64 110,39 +5,50% +1,52% 2,30% +0,66 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 103,46 109,78 +6,11% +1,20% 2,77% +0,43 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,41 111,19 +1,63% -1,90% 0,47% -4,04 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,88 119,94 +7,20% +1,84% 5,30% +0,35 koszyk
Diagram ALLIANZ MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 143,98 142,27 -1,19% -1,41% 0,91% -1,55 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 101,91 104,78 +2,82% -0,48% 2,81% -0,17 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy ZGR 96,08 98,49 +2,51% +0,24% 0,27% +0,89 koszyk
Diagram ALTUS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 182,93 189,87 +3,79% +0,35% 0,11% +3,18 koszyk
Diagram ALTUS Short umbrella fundusz parasolowy PL 89,19 84,33 -5,45% -1,65% 4,23% -0,39 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 91,79 91,53 -0,28% -1,18% 1,29% -0,91 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,14 119,83 +2,30% +0,27% 1,63% +0,17 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 177,89 174,58 -1,86% -1,04% 0,21% -4,95 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 159,75 159,30 -0,28% -0,43% 1,11% -0,39 koszyk
Diagram AVIVA Nowych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 176,21 178,19 +1,12% +0,18% 0,14% +1,29 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 510,82 524,10 +2,60% +0,55% 1,77% +0,31 koszyk
Diagram BPS Akcji FIO umbrella fundusz parasolowy PL 111,04 114,91 +3,49% +0,36% 2,98% +0,12 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 171,17 188,51 +10,13% +4,35% 4,14% +1,05 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 137,14 149,57 +9,06% +3,85% 3,38% +1,14 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Polskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 140,93 137,52 -2,42% -1,06% 1,65% -0,64 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Tureckich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 103,88 95,63 -7,94% -4,11% 2,06% -2,00 koszyk
Diagram EQUES Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 16,75 17,29 +3,22% +0,71% 3,20% +0,22 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 285,49 308,99 +8,23% +2,36% 3,39% +0,70 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 83,00 87,96 +5,98% +0,90% 0,81% +1,11 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 414,39 440,89 +6,39% +2,02% 0,21% +9,62 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,99 126,87 +7,53% +2,40% 2,56% +0,94 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 147,74 170,62 +15,49% +4,46% 1,15% +3,88 koszyk
Diagram INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 94,73 95,35 +0,65% +0,29% 0,10% +2,90 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 75,17 81,17 +7,98% +1,77% 0,27% +6,56 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 223,91 234,21 +4,60% +0,21% 0,06% +3,50 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 214,18 236,00 +10,19% +3,34% 5,75% +0,58 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 103,56 114,66 +10,72% +3,24% 3,56% +0,91 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,95 138,89 +7,71% +5,05% 1,31% +3,85 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nier. i Budown. umbrella fundusz parasolowy ZGR 74,54 75,78 +1,66% -0,41% 0,12% -3,42 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 287,32 299,72 +4,32% +1,70% 2,52% +0,67 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 53,28 56,14 +5,37% +1,93% 2,51% +0,77 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 179,61 167,98 -6,48% -3,05% 7,37% -0,41 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 148,22 150,15 +1,30% +0,29% 2,00% +0,15 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 131,47 133,06 +1,21% +0,24% 2,01% +0,12 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,92 140,98 +6,87% +1,90% 1,71% +1,11 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,24 139,93 +6,62% +1,79% 1,60% +1,12 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 192,29 197,75 +2,84% +0,63% 1,25% +0,50 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 178,96 183,87 +2,74% +0,58% 1,26% +0,46 koszyk
Diagram IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 160,59 160,63 +0,02% +0,21% 1,93% +0,11 koszyk
Diagram IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 157,29 157,16 -0,08% +0,16% 1,93% +0,08 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 82,47 76,25 -7,54% -2,22% 5,24% -0,42 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 77,03 71,14 -7,65% -2,26% 5,25% -0,43 koszyk
Diagram KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 94,98 96,63 +1,74% +0,25% 1,24% +0,20 koszyk
Diagram KBC Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 98,17 104,04 +5,98% +1,61% 0,88% +1,83 koszyk
Diagram KBC Globalny Akcyjny umbrella fundusz parasolowy ZGR 136,51 137,78 +0,93% +0,31% 1,94% +0,16 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 17,63 18,11 +2,72% +0,16% 2,31% +0,07 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,58 13,04 +3,66% +0,48% 2,00% +0,24 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,57 13,27 +5,57% -0,20% 0,71% -0,28 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 9,60 9,20 -4,17% -1,43% 1,29% -1,11 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,06 9,43 +4,08% +1,82% 2,72% +0,67 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 6,85 6,90 +0,73% -0,28% 1,81% -0,15 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,81 8,09 +3,59% +0,64% 1,80% +0,36 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,00 9,62 +6,89% +1,31% 1,24% +1,06 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 10,74 10,28 -4,28% -1,34% 0,18% -7,44 koszyk
Diagram MILLENNIUM Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 225,94 233,46 +3,33% +0,52% 2,58% +0,20 koszyk
Diagram MILLENNIUM Dynamicznych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 105,16 105,21 +0,05% -0,22% 0,37% -0,59 koszyk
Diagram MILLENNIUM Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 153,44 161,05 +4,96% +1,37% 2,82% +0,49 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 346,00 359,35 +3,86% +0,37% 3,87% +0,10 koszyk
Diagram NN Akcji Środkowoeuropejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 185,03 184,76 -0,15% -0,52% 4,60% -0,11 koszyk
Diagram NN Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 67,20 72,05 +7,22% +3,07% 2,57% +1,19 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 163,02 169,42 +3,93% +1,22% 4,16% +0,29 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 213,60 220,52 +3,24% +0,98% 3,63% +0,27 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 187,74 199,32 +6,17% +2,11% 3,73% +0,57 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,41 133,79 +5,84% +0,97% 1,02% +0,95 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,94 117,95 +5,37% +0,72% 1,27% +0,57 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 189,84 200,07 +5,39% +1,45% 2,88% +0,50 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 227,38 227,60 +0,10% -0,46% 0,92% -0,50 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 53,11 55,01 +3,58% +0,96% 3,97% +0,24 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 143,46 149,82 +4,43% +0,26% 2,72% +0,10 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 113,14 114,83 +1,49% -0,36% 0,81% -0,44 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 210,59 222,94 +5,86% +0,89% 6,76% +0,13 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,81 106,83 +0,96% -0,02% 0,95% -0,02 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 119,85 123,55 +3,09% +0,44% 2,16% +0,20 koszyk
Diagram OPEN MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 164,62 165,08 +0,28% -0,15% 1,06% -0,14 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,38 119,49 +4,47% +1,59% 3,23% +0,49 koszyk
Diagram PKO Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 265,71 273,73 +3,02% +0,76% 0,98% +0,78 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,80 119,53 +2,34% +1,23% 1,85% +0,66 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 95,71 99,51 +3,97% +1,02% 0,95% +1,07 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 103,70 107,56 +3,72% +0,53% 1,53% +0,35 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku umbrella fundusz parasolowy ZGR 101,46 106,06 +4,53% +0,40% 0,54% +0,74 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,80 119,53 +2,34% +1,23% 1,85% +0,66 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 89,09 93,15 +4,56% +1,32% 2,71% +0,49 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 97,65 102,94 +5,42% +0,84% 1,33% +0,63 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 188,31 193,41 +2,71% +1,58% 1,30% +1,22 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 97,25 101,58 +4,45% +1,77% 3,21% +0,55 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 110,97 113,25 +2,05% +0,04% 1,10% +0,04 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,53 121,04 +3,87% +0,39% 5,28% +0,07 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 231,21 238,61 +3,20% +0,99% 0,76% +1,30 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 110,28 109,81 -0,43% -0,74% 1,22% -0,61 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 56,26 55,33 -1,65% -0,99% 1,20% -0,83 koszyk
Diagram PZU Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 49,11 50,01 +1,83% +1,36% 1,80% +0,76 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 195,77 200,16 +2,24% +0,57% 1,61% +0,35 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 107,31 113,05 +5,35% +1,48% 2,73% +0,54 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 133,45 131,99 -1,09% -0,66% 0,88% -0,75 koszyk
Diagram PZU Energia Medycyna Ekologia umbrella fundusz parasolowy ZGR 84,60 86,85 +2,66% +0,92% 2,23% +0,41 koszyk
Diagram PZU Telekomunikacja Media Technologia umbrella fundusz parasolowy PL 44,42 40,91 -7,90% -2,50% 0,93% -2,69 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 196,47 198,57 +1,07% +0,37% 1,82% +0,20 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 102,58 108,54 +5,81% +2,40% 2,40% +1,00 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 84,39 95,64 +13,33% +3,50% 9,46% +0,37 koszyk
Diagram QUERCUS Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 77,97 86,33 +10,72% +6,30% 0,62% +10,16 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 67,51 62,65 -7,20% -2,05% 5,06% -0,41 koszyk
Diagram QUERCUS Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,44 110,94 -1,33% -0,33% 3,59% -0,09 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 320,69 320,14 -0,17% -0,08% 3,13% -0,03 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Dynamicznych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 58,18 58,01 -0,29% -0,38% 0,33% -1,15 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 190,73 198,00 +3,81% +2,44% 2,97% +0,82 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 59,11 62,31 +5,41% +1,55% 0,08% +19,38 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 124,53 125,44 +0,73% +0,52% 0,31% +1,68 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 334,87 353,03 +5,42% +1,30% 1,16% +1,12 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 177,04 194,72 +9,99% +3,62% 1,58% +2,29 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,08 137,02 +6,98% +1,62% 1,47% +1,10 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,81 120,45 +4,01% +0,87% 1,40% +0,62 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Healthcare Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,19 117,80 +5,94% +0,82% 0,18% +4,56 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Highbridge US STEEP umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,24 123,14 +5,03% +0,48% 2,69% +0,18 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 94,62 97,30 +2,83% +0,99% 0,16% +6,19 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,45 114,99 +5,06% +1,33% 2,18% +0,61 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,05 8,49 +5,47% +1,35% 0,01% +135,00 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 93,17 101,53 +8,97% +2,66% 0,06% +44,33 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 159,49 171,68 +7,64% +2,44% 0,25% +9,76 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 168,59 174,14 +3,29% +0,40% 1,75% +0,23 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 824,06 859,45 +4,29% +0,74% 3,15% +0,23 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 101,75 102,96 +1,19% -1,23% 2,75% -0,45 koszyk
Diagram UNIAkcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy ZGR 107,50 111,18 +3,42% +0,57% 4,14% +0,14 koszyk
Diagram UniAkcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 133,24 137,88 +3,48% +1,13% 1,26% +0,90 koszyk
Diagram UNIAkcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 109,64 112,10 +2,24% -0,20% 0,19% -1,05 koszyk
Diagram UNIAkcje Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 130,83 136,54 +4,36% +1,33% 1,80% +0,74 koszyk
Diagram UNIAkcje Selektywny Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 106,89 109,49 +2,43% +0,65% 4,02% +0,16 koszyk
Diagram UniAkcje Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 71,40 68,11 -4,61% -2,40% 6,17% -0,39 koszyk
Diagram UNIAkcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,45 120,23 +5,05% +1,00% 1,49% +0,67 koszyk
Diagram UNIAkcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,33 113,34 +0,90% -0,77% 5,26% -0,15 koszyk
Diagram UNIKorona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 233,08 246,20 +5,63% +1,03% 2,55% +0,40 koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.