Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

AGIO Kapitał PLUS

Drogie tanie lokaty

Polacy kochają lokaty.  Wartość depozytów w okresie styczeń – grudzień 2015 wzrosła do 938,79 mld zł czyli o 9,9% r/r, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Najczęściej aktywnie szukamy banku, który zaproponuje nam oprocentowanie zaledwie o ułamek wyższe od posiadanego. Jeśli tylko takie znajdziemy, natychmiast przesuwamy pieniądze w inne miejsce. Poszukiwanie najlepszej oferty depozytu czasami staję się celem samym w sobie. Ale czy naprawdę warto? Czy kiedykolwiek zastanowiliśmy się, jaki jest faktyczny koszt takich poszukiwań? Czy bierzemy pod uwagę, ile czasu zajmuje naszym środkom nieoprocentowana podróż z jednego banku do drugiego? Zaryzykuję stwierdzenie, że nie.

Wniosek nasuwa się jeden. Nikt wcześniej nie nauczył nas planowania finansowego. Pojęcie zarządzania majątkiem jest określeniem stosunkowo nowym i najczęściej błędnie kojarzy się z elitarną grupą najbardziej zamożnych ludzi. W rzeczywistości każdy z nas, bez względu na zasobność portfela, powinien być w stanie rozporządzać swoimi środkami możliwie najefektywniej. Optymalizacja dotyczyć powinna nie tylko oczekiwanych efektów, ale przede wszystkim powinna uwzględniać czas, jaki na nią poświęcimy. Bo właśnie czas jest towarem najbardziej cennym i niestety mocno deficytowym.

Na rynku istnieje wiele rozmaitych instrumentów finansowych, równie bezpiecznych jak depozyt bankowy, ale dających wyższe stopy zwrotu. Dlatego warto poważnie pomyśleć o funduszach inwestycyjnych, które nie ograniczają nam dostępu do gotówki, analogicznie jak w przypadku depozytów, a oferują wyraźnie atrakcyjniejsze zyski.

Oferta funduszy inwestycyjnych jest szeroka. Szukając rozwiązania dla własnych pieniędzy, fani lokat bankowych powinni zwrócić uwagę na dwa fundusze obligacji przedsiębiorstw: AGIO Kapitał i AGIO Kapitał PLUS. Od 5 lat cieszą się one ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Ponadto od wielu miesięcy są jednymi z najchętniej kupowanych funduszy na platformie bossafund.pl. Przodują w 12- i 36-miesięcznych ratingach serwisu Analizy.pl, zajmując czołowe miejsca w zestawieniu krótko i długoterminowych stóp zwrotu w swojej klasie oraz zostały wielokrotnie nagrodzone przez branżę (m.in. Złoty Portfel  2015, Alfa 2014). Niezmiennie od początku działalności funduszami AGIO Kapitał oraz AGIO Kapitał PLUS zarządza licencjonowany doradca inwestycyjny Zbigniew Kowalczyk. W swojej codziennej pracy wykorzystuje on bogate doświadczenie oraz unikalny, autorski model oceny ryzyka kredytowego emitenta.

Dlaczego coraz więcej klientów lokuje swoje pieniądze w „Kapitałach"?
Po pierwsze oferują stałą, powtarzalną premię w stosunku do lokat bankowych, przy jednoczesnej ochronie kapitału w ujęciu realnym i nominalnym. Po drugie dają możliwość wycofania części bądź całości swoich środków w dowolnym terminie, bez utraty wypracowanego zysku. Po trzecie są od wielu lat zarządzane przez tą samą osobę, co w praktyce przekłada się na dużą powtarzalność i przewidywalność osiąganego wyniku.

Fundusze inwestycyjne powinny być stale obecne w naszych portfelach. Dają szybki dostęp do zgromadzonych środków, nie wiążą nas terminem, a w dobie niskich stóp procentowych zarabiają dla nas więcej. Rozpocznijmy budowę własnych portfeli od zainwestowania części środków (możemy zacząć już od 100 zł) w mało ryzykowne fundusze, jak AGIO Kapitał lub AGIO Kapitał PLUS. W miarę rosnącego z czasem apetytu na większe zyski, sami zaczniemy szukać kolejnych składowych naszego portfela. Będą to z pewnością rozwiązania akcyjne, które posiadając nawet w niewielkiej ilości w portfelu, w długim terminie pozytywnie wpłyną na  finalne zyski.

Sprawdź kartę funduszu Agio Kapitał >>
Sprawdź kartę funduszu Agio Kapitał Plus >>

Michał Stanek
Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej
AgioFunds TFI S.A.

autor: Agio TFI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron