Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

AVIVA Ochrony Kapitału Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 169,51
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 169,40/171,89
Stopa zwrotu od początku działalności +69,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,64%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -4,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +4,30%
Wartość aktywów 50 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.06
Rekomendowany okres inwestycji co najmniej 2 lata
Profil Inwestora

Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus przeznaczony jest dla osób akceptujących średni poziom ryzyka inwestycyjnego oraz oczekujących długoterminowego, stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie wyższym od oprocentowania lokat bankowych.

Polityka inwestycyjna

Większość aktywów subfunduszu jest lokowana w obligacjach i instrumentach rynku pieniężnego. Od 0 do 30% aktywów subfunduszu stanowią akcje, których udział jest zmienny. Połączenie strategii aktywnej alokacji, inwestycji na rynku ofert pierwotnych oraz znaczącego udziału mniejszych spółek w portfelu akcji pozwala osiągać atrakcyjne wyniki przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym.
Zalecany okres utrzymywania środków: co najmniej 2 lata.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2004.10.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,55%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron