Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ROCKBRIDGE Zrównoważony fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 2,00
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1,98/2,05
Stopa zwrotu od początku działalności +100,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -9,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -9,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -2,44%
Wartość aktywów 127 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 4 lata
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających zarówno ze wzrostu cen akcji jak i instrumentów dłużnych, akceptujących podwyższoną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 70% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku subfunduszu BPH Stabilnego Wzrostu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.10.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 1,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,04%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron