Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 79,88
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 76,66/79,37
Stopa zwrotu od początku działalności -21,25%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,39%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +34,67%
Wartość aktywów 3 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja długoterminowa
Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest wyłącznie Inwestorom, którzy są świadomi korzyści i ryzyka związanego z inwestycjami w sektor budownictwa i nieruchomości i którzy są w stanie okresowo ponosić wymierne straty z takich inwestycji. Inwestycja w Subfundusz powinna być inwestycją długoterminową.

Polityka inwestycyjna

Do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości oraz w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład zagranicznego funduszu inwestycyjnego RREEF. Subfundusze RREEF inwestują głównie w akcje spółek notowanych na różnych rynkach z całego świata, które posiadają, budują, zarządzają nieruchomościami i projektami deweloperskimi lub czerpią korzyści z najmu nieruchomości i powierzchni biurowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,87%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron