Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

IPOPEMA Akcji kat. B fundusz parasolowy

123

Zmiana nazwy subfunduszu Ipopema Agresywny na Ipopema Akcji

Zarząd IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął decyzję o zmianie nazwy subfunduszu IPOPEMA Agresywny, wydzielonego w ramach IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego, utworzonego i zarządzanego przez IPOPEMA TFI S.A., na IPOPEMA Akcji. Zmiana ta dotyczy jedynie nazwy tego subfunduszu. Polityka inwestycyjna oraz ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w ten Subfundusz pozostają bez zmiany. Zmiana nazwy podyktowana jest potrzebą jeszcze lepszego odzwierciedlenia stosowanej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej oraz jego umiejscowienie w odpowiednich kategoriach funduszy podawanych w różnego rodzaju rankingach dostępnych obecnym jak i potencjalnym Uczestnikom funduszy IPOPEMA.

Przez okres przejściowy, tj. do 31 sierpnia 2015, wszelkie zlecenia ze starą nazwą (IPOPEMA Agresywny) będą realizowane. Od 1 września subfunduusz będzie już prezentowany pod nową nazwą - jako Ipopema Akcji.
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron