Karta funduszu Karta funduszu

KBC Gamma fundusz parasolowy

  • 2017.09.06 kategoria: Ogólne Nowe fundusze KBC TFI na platformie Bossafund

Nowe fundusze KBC TFI na platformie Bossafund

Po raz kolejny w tym roku poszerzamy ofertę funduszy inwestycyjnych, które będą dostępne na platformie Bossafund. Od dnia 6 września 2017 r.  Klienci będą mogli uzupełnić swój portfel o nowe fundusze zarządzane przez KBC TFI.
KBC TFI
posiada szeroką ofertę funduszy inwestycyjnych, które są dostępne na platformie Bossafund.
Do dyspozycji klientów przekazujemy 3 nowe subfundusze, które realizują swoją strategię inwestując środki w instrumenty rynku pieniężnego i w obligacje:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą KBC TFI w serwisie informacyjnym Bossafund.pl

Wszystkie subfundusze można nabyć przez Internet oraz w dowolnej placówce Domu Maklerskiego BOŚ S.A. i Banku BOŚ S.A.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron