Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

NOBLE FUND Pieniężny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 144,82
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 144,16/144,90
Stopa zwrotu od początku działalności +44,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,00%
Wartość aktywów 295 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 1 rok
Profil Inwestora

Ofeta przeznaczona jest dla inwestorów:
• oczekujących bezpiecznej, długoterminowej lokaty,
• ceniących stabilność zainwestowanych środków,
• spodziewających się stałego wzrostu wartości Jednostek Uczestnictwa,
• poszukujących alternatywy dla długoterminowych depozytów bankowych.

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnego wzrostu wartości jednostek uczestnictwa. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów ceniących stabilność zainwestowanych środków oraz poszukujących alternatywy dla długoterminowych depozytów bankowych, bezpiecznej inwestycji w obligacje lub bony skarbowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria pieniężne
Podkategoria pieniężne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.12.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.02.01
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,02%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Do dnia 29 kwietnia 2014 r. NOBLE FUND Skarbowy.

Fundusz dostępny w ramach Parasola Noble FIO.

Do Parasola Noble FIO należą:
NobleFund Akcji

NobleFund Akcji Małych i Średnich Spółek

NobleFund Global Return

NobleFund Mieszany

NobleFund Pieniężny

NobleFund Stabilnego Wzrostu Plus

NobleFund Timingowy

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron