Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

NOBLE FUND Stabilnego Wzrostu Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 137,08
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 137,00/141,31
Stopa zwrotu od początku działalności +37,70%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -11,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -10,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +1,15%
Wartość aktywów 136 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Oferta przeznaczona jest dla inwestorów:

  • oczekujących zysków wyższych niż z lokat bankowych i obligacj Skarbu Państwa,
  • chcących w stabilny sposób oszczędzać z myślą o wykształceniu dzieci lub o emeryturze,
  • pragnących w umiarkowany sposób wykorzystać potencjał tkwiący w rynku akcji
  • którzy oczekują zysków wyższych niż z bezpiecznych inwestycji typu lokaty bankowe i obligacje, przy jednocześnie umiarkowanym poziomie ryzyka.
Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest uzyskanie długoterminowej stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z lokat bankowych oraz obligacji Skarbu Państwa przy jednocześnie umiarkowanym poziomie ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów chcących inwestować w sposób stabilny przy minimum 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.12.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.04.22
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,54%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron