Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 114,62
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 100,63/110,89
Stopa zwrotu od początku działalności +10,89%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -3,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +23,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 174 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat
Profil Inwestora

Fundusz jest dedykowany Klientom chcącym pomnażać swój kapitał  na amerykańskiej giełdzie, głównie poprzez inwestycjie w globalne korporacje i spółki technologiczne. Subfundusz może zaoferować w długim okresie czasu wysoką stopę zwrotu przy wysokim ryzyku inwestycyjnym.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje na bardzo dobrze zachowującym się w ostatnich latach amerykańskim rynku akcji. W tym okresie gospodarka amerykańska była mocno pobudzana przez politykę monetarną. Obecnie obserwuje się wyraźne symptomy ożywienia gospodarczego. Rynek USA to rynek globalnych korporacji i najnowszych technologii. Wbrew często powtarzanym opiniom jego zaletą jest bardzo wysoka efektywność i płynność.

Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.05.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,84%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron