Karta funduszu Karta funduszu

QUERCUS lev fundusz parasolowy

  • 2017.07.28 kategoria: Ogólne QUERCUS TFI w ofercie Bossafund

QUERCUS TFI w ofercie Bossafund

DM BOŚ S.A. po raz kolejny poszerza ofertę funduszy inwestycyjnych dostępnych na platformie Bossafund. Od dnia 28 lipca 2017 r. Klienci będą mogli uzupełnić swój portfel o produkty zarządzane przez QUERCUS TFI. Będzie to już 23 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w ofercie DM BOŚ S.A. i BOŚ S.A.

QUERCUS TFI S.A. to dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa. Od początku swojej działalności  skupia się na oferowaniu funduszy inwestycyjnych  oraz  portfeli w ramach usługi asset management. QUERCUS TFI  przykłada dużą wagę, aby cele zarządzających były zbieżne z celami klientów. To między innymi dlatego w fundusze  QUERCUS TFI  własne oszczędności zainwestowali jego pracownicy, w tym zarząd i zarządzający. Wszyscy członkowie Zarządu QUERCUS TFI S.A. są także akcjonariuszami spółki, co sprawia, że ich działania mają charakter długoterminowy.

Fundusze QUERCUS TFI są oferowane przez polskie instytucje finansowe od ponad 9 lat.

Do dyspozycji klientów przekazujemy 10 subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, które realizują różne strategie inwestycyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką każdego z subfunduszy w QUERCUS TFI w serwisie informacyjnym Bossafund.pl.

Wszystkie subfundusze można nabyć przez Internet oraz w dowolnej placówce Domu Maklerskiego BOŚ S.A. i Banku BOŚ S.A.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron