Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

NOVO Zrównoważonego Wzrostu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 172,23
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 166,02/171,41
Stopa zwrotu od początku działalności +71,30%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -8,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -9,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -15,68%
Wartość aktywów 51 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji pow. 3 lat
Profil Inwestora

Novo Zrównoważonego Wzrostu przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych inwestycją pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokie stopy zwrotu i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające ze znacznego udziału akcji w portfelu.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w akcje, które moga stanowic do 70% aktywów oraz w bony skarbowe i obligacje, których udział moze równiez siegac do 70% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych inwestycja pozwalajaca uzyskac w długim terminie wysokich stóp zwrotu i akceptujacych podwyzszone ryzyko inwestycyjne wynikajace ze znacznego udziału akcji w portfelu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,13%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron