Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

NOVO Obligacji Przedsiębiorstw fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 222,93
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 223,68/226,43
Stopa zwrotu od początku działalności +124,13%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -1,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +4,06%
Wartość aktywów 321 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.05
Rekomendowany okres inwestycji pow. 2 lat
Profil Inwestora

Novo Obligacji Przedsiębiorstw przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą rozszerzyć portfel obligacji skarbowych o bardziej rentowny dług korporacyjny i akceptują wynikające z tego podwyższone ryzyko, ale nie akceptują ryzyka rynku akcji.
 

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 40 do 100% aktywów w obligacje korporacyjne. Nabywane moga byc instrumenty emitowane w Polsce, takze na New Connect, w Unii
Europejskiej oraz w wybranych panstwach nalezacych do OECD tj. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, czy Szwajcaria. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy
chca rozszerzyc portfel obligacji skarbowych o bardziej rentowny dług korporacyjny i akceptuja wynikajace z tego ryzyka.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,03%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron