Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

NOVO Aktywnej Alokacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 103,16
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 99,39/102,78
Stopa zwrotu od początku działalności +2,68%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -5,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -5,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +21,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -1,47%
Wartość aktywów 26 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji pow. 3 lat
Profil Inwestora

Novo Aktywnej Alokacji przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych aktywnym podejściem do inwestycji i oczekujących wysokich stóp zwrotu w długim terminie oraz akceptujących ryzyko akcji i ryzyko nietrafionej decyzji zarządzających.

Polityka inwestycyjna

Novo Aktywnej Alokacji lokuje aktywa w akcje i obligacje, stosujac elastyczne limity inwestycyjne. Zaangazowanie w akcje moze zmieniac sie miedzy 0% a 100% wartosci aktywów. Podejmujac decyzje inwestycyjne nie kieruje sie benchmarkiem. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych aktywnym podejsciem do inwestycji i oczekujacych wysokich stóp zwrotu w długim terminie oraz akceptujacych ryzyko akcji i ryzyko nietra onej decyzji zarzadzajacych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 1000,50 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,07%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron