Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Waga fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 304,08
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 293,39/305,66
Stopa zwrotu od początku działalności +195,22%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -9,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +4,24%
Wartość aktywów 123 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji min. 2-3 lata
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału rynku akcji, wymaga zaakceptowania ryzyka inwestycyjnego wynikającego z ulokowania znacznej już części aktywów w akcje.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 - 2 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku papierów wartościowych. Prowadzi zrównoważoną politykę inwestycyjną w ramach której od 30 do 70% aktywów lokuje w akcje najlepszych polskich spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu. Część dłużna oparta jest polskim długu skarbowym oraz papierach korporacyjnych emitentów krajowych. W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski minimalizując ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej i ograniczać ryzyko inwestora.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1997.10.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2017 r.: 1,05%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (60% FTSE Poland Government Bond Index + 40% indeks WIG20, pomniejszony o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem).
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron