Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Top Brands fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 166,03
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 154,58/173,57
Stopa zwrotu od początku działalności +57,88%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -7,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +25,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +36,85%
Wartość aktywów 69 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji min. 3-4 lata
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • oczekującym ponadprzeciętnego zysku z inwestycji (wyższego niż oferowany przez fundusze zrównoważone);
  • nastawionym na długoterminowe oszczędzanie;
  • akceptującym wysokie i zmienne ryzyko inwestycyjne.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3-4 lat.

Polityka inwestycyjna

• akcje spółek o najsilniejszej marce
• światowi liderzy innowacji o wysokich rentownościach i dynamikach wzrostu
• globalny zasięg działalności firm w portfelu funduszu

Subfundusz Skarbiec Top Brands inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji, kreując wartość dla akcjonariuszy poprzez jej budowanie i utrwalanie. Ich produkty i usługi w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne - takie jak patenty i prawa autorskie, technologie, unikalne metody dystrybucji - konsekwentnie zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.02.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2017 r.: 1,92%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (stopa zwrotu na poziomie 10% w skali roku).
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron