Karta funduszu Karta funduszu

SUPERFUND BLUE fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 473,86
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 474,31/476,80
Stopa zwrotu od początku działalności -52,42%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -25,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -45,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -29,33%
Wartość aktywów 1 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata
Profil Inwestora

Dla inwestorów oczekujących wyskokich zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje strategię equity market neutral polegająca na inwestowaniu w akcje przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji na indeks giełdowy. Zastosowanie powyższej strategii prowadzi do ograniczenia ryzyka rynkowego i zmniejsza wrażliwość portfela na spadki na rynkach akcji. Strategia jest realizowana poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Blue GMP.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.12.13
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.10.11
Poczatkowa wartość jednostki 100212,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
6,48%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron