Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SUPERFUND GoldFuture fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 437,30
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 415,50/428,27
Stopa zwrotu od początku działalności -57,46%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -28,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -26,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -22,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -29,40%
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Dla inwestorów oczekujących wyskokich zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Fundusz posiada 100% ekspozycję na cenę złota oraz na wiele rynków akcji, obligacji, a także surowców poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Gold Sicav. Fundusz stosuje średnioterminową strategię, w której czas trwania pojedynczej transakcji wynosi kilkanaście miesięcy. Celem funduszu jest przynoszenie zysków w każdym otoczeniu rynkowym, bez względu na to, czy na tradycyjnych rynkach (akcje , obligacje) panuje tendencja wzrostowa czy spadkowa.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.10.17
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2015.02.24
Poczatkowa wartość jednostki 1000,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
8,60%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron