Karta funduszu Karta funduszu

UniAkcje Turcja fundusz parasolowy

  • 2013.07.04 kategoria: Wiadomości Debata wokół OFE hamuje polską giełdę

Debata wokół OFE hamuje polską giełdę

O kondycji warszawskiego parkietu i głównych czynnikach oddziałujących w ostatnim czasie na rynki mówi Piotr Minkina, ekspert Union Investment TFI.

autor: Union Investment TFI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron