Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

Zmiana warunków nabywania/umarzania jednostek funduszy EQUES Investment TFI S.A.

W związku z planowanymi zmianami w statucie funduszu EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz wypowiedzeniem umowy dystrybucyjnej przez Eques TFI,  zmianie ulegną warunki nabywania/umarzania jednostek funduszy Eques w DM BOŚ i Banku BOŚ.

 1. Od 2 listopada 2017 roku, nie będą przyjmowane w DM BOŚ i BOŚ Banku dyspozycje zakupu jednostek funduszy Eques.
 2. Od 1 grudnia 2017 roku zostaną wprowadzone zmiany w statucie funduszu Eques SFIO – szczegółowe informacje poniżej.
 3. Od 1 stycznia 2018 roku, Dom Maklerski BOŚ oraz Bank BOŚ zaprzestają świadczenia usług związanych z dystrybucją jednostek uczestnictwa funduszy Eques TFI.

Do 30 listopada 2017 roku, możecie Państwo składać dyspozycje umorzenia jednostek funduszy Eques za pośrednictwem platformy bossafund.pl oraz w oddziałach DM BOŚ i Banku BOŚ na dotychczasowych zasadach.


Planowane zmiany statutu EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

 1. Zmiana częstotliwości wyceny z dziennej na tygodniową – wycena będzie wykonywana w każdy poniedziałek;
 2. Wyłączenie możliwości realizacji zleceń zamiany pomiędzy subfunduszami;
 3. Zmiana wysokości minimalnej kwoty transakcji nabycia jednostek uczestnictwa:
  - z 100,00 zł na 100.000,00 zł - pierwsza transakcja w ramach danego Subfunduszu,
  - z 50,00 zł na 10.000,00 zł - kolejna transakcja w ramach danego Subfunduszu;
 4. Ustalenie wysokości minimalnej kwoty transakcji odkupienia na 10.000,00 zł (przy czym w przypadku gdy wartość posiadanych jednostek uczestnictwa na subkoncie w ramach danego subfunduszu jest niższa niż 10.000,00 zł możliwe będzie wyłącznie zlecenie odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa), w przypadku, gdy po realizacji zlecenia odkupienia na subkoncie w ramach danego subfunduszu wartość pozostałych jednostek uczestnictwa jest mniejsza niż 10.000,00 zł odkupieniu podlegają wszystkie posiadane jednostki uczestnictwa).
   

Informacja EQUES Investment TFI S.A. dla Klientów Domu Maklerskiego Banku ochrony Środowiska.

powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz