Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

Przedstawiamy jeden z najwaleczniejszych funduszy Union Investment TFI - UniAkcje Wzrostu

UniAkcje Wzrostu to aktywnie zarządzany fundusz akcji polskich. Jego zadanie to wypracowywać atrakcyjne wyniki w czasie hossy i – co równie ważne – jak najlepiej chronić kapitał inwestorów w czasie bessy. To czyni go idealnym wyborem dla inwestorów, którzy poszukują solidnego funduszu akcyjnego na lata.

Analizy Onlinewyliczyły, że fundusz Union Investment TFI, jako jedyny na polskim rynku, przez cztery lata z rzędu (2013-2016) pobił WIG. Regularne wygrywanie z głównym indeksem warszawskiej giełdy to wyzwanie, któremu potrafią sprostaćtylko nieliczne fundusze. UniAkcje Wzrostu uplasował się też na drugim miejscu podium zestawienia najlepszychfunduszy akcji polskich, w którym analitycy wzięli pod uwagę powtarzalność stóp zwrotu na przestrzeni ostatnich 5 lat.
 

Jakie cechy funduszu UniAkcje Wzrostu tworzą jego siłę?
 

  • Selekcja – dobór najlepszych spółek z Polski i regionu

UniAkcje Wzrostu stawia na precyzyjną selekcję akcji. Do jego portfela wchodzą wyłącznie spółki o solidnych fundamentach, które osiągają pozycje liderów w swoich branżach. Fundusz koncentruje się na polskim rynku, ale perspektywicznych przedsiębiorstw poszukuje także na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej (przy czym komponent zagraniczny w portfelu jest niewielki).

  • Aktywność – chwytanie okazji rynkowych

UniAkcje Wzrostu preferuje inwestowanie w akcje spółek, które mają najlepsze perspektywy wzrostu biznesu w długim okresie. Jednocześnie stale monitoruje, jak zmienia się otoczenie rynkowe oraz na ile trwałe są fundamenty poszczególnych firm. Gdy tylko na horyzoncie pojawiają się okazje inwestycyjne, niezwłocznie z nich korzysta.

  • Elastyczność – to co najlepsze z dużych i małych spółek

UniAkcje Wzrostu ma bardzo dużą swobodę inwestowania. Brak benchmarku powoduje, że sprawnie reaguje na zmianę giełdowej koniunktury, elastycznie dostosowując udział akcji dużych, średnich i małych spółek w portfelu. Akcje największych spółek z WIG20, o ugruntowanej pozycji rynkowej, stabilizują portfel i dodają mu płynności. Z kolei akcje małych i średnich spółek, mających przed sobą okres silnej ekspansji i dynamicznego rozwoju, istotnie zwiększają potencjał zysku.

Jakie są efekty?

Ponadprzeciętne i powtarzalne stopy zwrotu dowodzą, że przyjęta filozofia inwestycyjna sprawdza się, a UniAkcje Wzrostu wzorowo wywiązuje się ze swojego zadania. Nadzwyczajna jest skuteczność, z jaką subfundusz wygrywa z rynkiem w dłuższym terminie. I co ważne – przy niewygórowanym poziomie ryzyka.

Wyniki inwestycyjne  Od początku roku 3 m 6 m 12 m 5 lat
UniAkcje Wzrostu 16,11% 1,77% 2,15% 20,66% 58,35%

Źródło: wyniki inwestycyjne na dzień 31.10.2017, obliczenia własne Union Investment TFI (Wzorcowy portfel, który stanowi punkt odniesienia do dokonywania oceny wyników zarządzania aktywami funduszu).


Zobacz kartę funduszu UniAkcje Wzrostu »

 

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.
Duża zmienność wartości aktywów netto. Prospekt informacyjny, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.

Autor: Union Investment TFI
powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz