Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

IPOPEMA Globalnych Megatrendów - ciekawe spółki z całego świata w jednym portfelu

  • Fundusz akcji globalnych – portfel składający się z akcji najlepszych światowych firm

IPOPEMA Globalnych Megatrendów SFIO  inwestuje środki głównie w akcje emitentów z Europy, Ameryki i Azji. Wysoka elastyczność umożliwia dobór spółek, które oferują najlepszy potencjał inwestycyjny niezależnie od rynku na którym są notowane. Szerokie spektrum inwestycyjne zapewnia stały dostęp do atrakcyjnie wycenianych akcji.
 

  • Światowe Megatrendy –  inwestycja w najciekawsze segmenty globalnej gospodarki

IPOPEMA Globalnych Megatrendów SFIO  koncentruje swoją uwagę na emitentach będących beneficjentami długoterminowych trendów wzrostowych. W ramach zdefiniowanych obszarów: nowe technologie, ochrona zdrowia, rynki wschodzące czy energia odnawialna wybiera zawsze akcje tych spółek które oferują najatrakcyjniejszą stopę zwrotu. Wspomniane podejście powoduje, że zaangażowanie w poszczególne sektory zmienia się.
 

  • Dywersyfikacja i płynność – wysoka jakość portfela

IPOPEMA Globalnych Megatrendów SFIO  posiada dobrze zbilansowany portfel. Zaangażowanie geograficzne oraz sektorowe uzależnione jest od oczekiwanej stopy zwrotu i zmienia się płynnie wraz z pojawiającymi się okazjami rynkowymi. Koncentracja na  akcjach dużych globalnych korporacji zapewnia wysoką płynność portfela, a jednoczesne zabezpieczenie wahań kursów walutowych zabezpiecza portfel przed ryzykiem walutowym.

Od początku roku subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów SFIO osiągnął stopę zwrotu 27,87%.
Czynniki, które sprzyjały od początku roku rynkom akcji cały czas utrzymują się. Luźna polityka monetarna banków centralnych w połączeniu z dobrymi odczytami wskaźników makroekonomicznych i wyprzedzających, dobrze rokuje dalszej poprawie zysków osiąganych przez firmy. Stałej poprawie ulega także sentyment wśród inwestorów, czego dowodem są napływy do globalnych funduszy akcji. Czynniki te, połączone z atrakcyjnymi wycenami, powinny być dobrym fundamentem do dalszych wzrostów na giełdach.
 

Zobacz karetę funduszu IPOPEMA Globalnych Megatrendów »
 

Autor: Krzysztof Cesarz, Departament Zarzadzania Aktywami IPOPEMA TFI
powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz