Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

Przekształcenie oferty Skarbiec TFI i JPMorgan Asset Management

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2017 roku, fundusz parasolowy działający dotychczas pod nazwą Skarbiec – JPMorgan Asset Managment Funds Polska SFIO, zmienia nazwę na Skarbiec – Global Funds SFIO. Wraz ze zmianą nazwy zmodyfikowana zostanie również jego oferta.

Trzy subfundusze będą od dnia 1 grudnia 2017 r. realizowały swoje dotychczasowe strategie inwestycyjne, ale zmienią nazwy:

Kolejne dwa subfundusze, z dniem 1 marca 2018 roku, zmienią nie tylko swoje nazwy ale również założenia polityki inwestycyjnej.

  • JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska, będzie działał pod nową nazwą Skarbiec Global Select Equity - strategia inwestycyjna subfunduszu będzie zakładała inwestowanie środków w fundusz JPMorgan Investment Funds – Global Select Equity Fund, który jest jednym z najlepszych na świecie funduszy inwestujących w akcje na rynkach rozwiniętych,
  • JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska, zmieni nazwę na Skarbiec Global Bond Opportunities - swoje aktywa będzie lokował w subfundusz JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Fundusz ten realizuje najlepsze pomysły inwestycyjne na globalnych rynkach obligacji, wykorzystując aktywną alokacje w różne segmenty obligacji.

Natomiast trzy następujące fundusze: Skarbiec JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund Polska (od 30 listopada 2017 - Skarbiec ‐ Europe Strategic Dividend) , Skarbiec JPMorgan Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec ‐ Global Healthcare)  oraz Skarbiec JPMorgan Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec ‐ Global Macro Opportunities) zostaną zlikwidowane. Likwidacja rozpocznie się z dniem 29 grudnia 2017 roku.
 

powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz