Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

Zamknięcie subfunduszu UniObligacje Zamienne przez Union Investment TFI

Union Investment TFI podjęło decyzję o zamknięciu subfunduszu UniObligacje Zamienne.

Do dnia 9 stycznia do godz. 8:00 Klienci mogą złożyć zlecenie odkupienia lub zamiany  środków zgromadzonych na rejestrach w tym subfunduszu.

W przeciwnym razie środki zostaną objęte procesem likwidacji, a ich wypłata nastąpi po zakończeniu tego procesu. 

Informacja o powodach podjęcia decyzji o zamknięciu subfunduszu przekazana przez Union Investment TFI.

Obecnie obserwujemy coraz wyraźniejsze zmiany w otoczeniu rynkowym. Są one kluczowe dla wyników funduszy obligacji zamiennych. Dla Klientów oznacza to, że w przyszłości stopy zwrotu z inwestycji w ten fundusz mogą charakteryzować się wysoką zmiennością i być niższe od oczekiwanych. Dodatkowo konstrukcja obligacji zamiennych nie cieszy się znaczącym zainteresowaniem Klientów co wynika głównie z ich złożonego charakteru, które mają wbudowany instrument pochodny. Ponieważ naszym celem jest dostarczanie Klientom satysfakcjonujących wyników, podjęliśmy decyzję o zamiarze likwidacji subfunduszu.”

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz