Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

Kolejne fundusze PZU TFI dostępne w Bossafund

Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 marca 2017 r. oferta funduszy dostępnych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. została poszerzona o trzy kolejne subfundusze PZU TFI.

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych: subfundusz inwestuje w obligacje polskich i zagranicznych firm, dopuszcza też możliwość nabywania obligacji skarbowych oraz instrumentów rynku pieniężnego.

PZU Telekomunikacja Media Technologia: subfunduszinwestuje w akcje spółek, których działalność związana jest z telekomunikacją, mediami lub technologią oraz w dłużne papiery wartościowe.

PZU Dłużny Aktywny: subfunduszinwestuje w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Jednostki powyższych subfunduszy można nabywać drogą internetową lub osobiście we wszystkich Oddziałach Domu Maklerskiego i Banku BOŚ S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą bossafund.pl

powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz