Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

ALFA 2016 – Analizy Online przyznały nagrody dla najlepszych funduszy

Analizy Online przyznały coroczne nagrody Alfa. Nagrody przyznawane są najlepszym funduszom inwestycyjnym w minionym roku kalendarzowym. Choć w rankingu branym pod uwagę najważniejsze są wyniki za konkretny rok, to na jego ostateczny wpływ mają również stopy zwrotu i zmienność z poprzednich lat.

Nagrody przyznawane są w jednej z ośmiu grup funduszy:

 • akcji polskich
 • akcji polskich małych i średnich spółek
 • polskich papierów dłużnych
 • polskich papierów korporacyjnych
 • polskich papierów skarbowych
 • stabilnego wzrostu
 • zrównoważone
 • gotówkowe i pieniężne

Nagrody przyznawane są funduszom, które funkcjonują minimum 5 lat na rynku, są funduszami otwartymi, dostępnymi w ofercie detalicznej, zaś średni poziom aktywów w ciągu roku przekracza 100 milionów złotych.
Dodatkową nagrodą jest Alfa Bestseller dla funduszy, który cieszył się największą popularnością (największa wielkość napływów netto).
Miło nam poinformować, że niemal wszystkie ze zwycięskich funduszy w rankingu ALFA 2016 znajduje się w ofercie BossaFund.
 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
 

 • Akcji polskich

UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO)
firma: Union Investment TFI
zarządzający: Tomasz Matras
W 2016 roku fundusz osiągnął zysk w wysokości 14,84%. W ostatnich pięciu latach średnia stopa zwrotu roczna dla UniAkcje Wzrostu to 8,97%. Zmienność roczna w tym samym pięcioletnim okresie to 12,2%, co sprawia, że proporcje stopy zwrotu w stosunku do zmienności są lepsze niż w przypadku indeksu WIG.
Początek 2017 roku w przypadku tego funduszu również jest bardzo dobry – zysk po dwóch pierwszych miesiącach wyniósł 8,7%.
 

 • Akcji polskich małych i średnich spółek

Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)
firma: Millennium TFI
zarządzający: Anna Otręba-Górecka, Mirosław Dziółko
Fundusz działa już 10 lat i w ciągu tego okresu tylko 4 lata zakończył z wynikiem ujemnym. Średnia roczna stopa zwrotu w ostatniej pięciolatce to 11,6%. W 2016 roku zarobił 13,1%, zaś w styczniu i lutym 2017 zysk wyniósł 9,7%.  Zmienność roczna na poziomie 12,4% jest zbliżona do osiąganych stóp zwrotu co sprawia, że jest to wynik zdecydowanie korzystniejszy od indeksu WIG. Mimo swojego agresywnego charakteru fundusz dobrze radzi sobie w okresach zmienności indeksu.
 

 • Stabilnego wzrostu

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)
firma: Investors TFI
zarządzający: Maciej Chudzik
Funkcjonujący od 1999 roku fundusz jest jednym z ciekawszych rozwiązań dla osób szukających funduszy o mniejszej zmienności niż fundusze akcji, ale oferujących pewien potencjał płynący z inwestycji na tym rynku. Średnia stopa zwrotu w przypadku tego funduszu za ostatnie 5 lat wynosi 7,7% przy zmienności na poziomie 5,3%. Dla porównania w tym samym pięcioletnim okresie indeks WIG cechował się średniorocznym zyskiem 6,9%, ale przy zmienności ponad 13%. To co zwraca uwagę w przypadku tego funduszu to liczba lat zakończona wynikiem dodatnim. Od 1999 roku tylko w ciągu dwóch lat miała miejsce strata (w 2008 i 2011 roku). W 2016 zysk wyniósł 9,7%.
 

 • Zrównoważone

PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
firma: TFI PZU
zarządzający: Konrad Augustyński, Jakub Chruściel, Paweł Kowalski, Justyna Trojan
Fundusz funkcjonuje od 2005 roku. W 2016 zarobił 10,5%. W ciągu dwóch miesięcy 2017 stopa zwrotu wyniosła już 9,5%. Średnia roczna stopa zwrotu w ostatniej pięciolatce to 6,4% przy zmienności 10,9%. Mimo, że jest to fundusz zrównoważony w ostatnich latach dość wiernie naśladuje zachowanie się indeksu WIG, choć przy nieco mniejszej dynamice wahań.
 

 • Polskich papierów dłużnych

Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
firma: Ipopema TFI
zarządzający: Paweł Gąsior, Bogusław Stefaniak, Mariusz Zaród
Fundusz dłużny Ipopema Obligacji zyskał w 2016 roku 1,7%. Średnioroczna stopa zwrotu za ostatnie pięć lat to 3,9%. Zmienności roczna 2,2% sprawia, że jest to klasyczny fundusz przeznaczony dla konserwatywnych inwestorów, nie akceptujących zbyt wysokiej dynamiki wahań jednostek.
 

 • Polskich papierów korporacyjnych

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)
firma: Aviva Investors Poland TFI
zarządzający: Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski
W kategorii wszystkich funduszy dłużnych w BossaFund fundusz w 2016 roku osiągnął najlepszy wynik zarabiając 4,2%. Tym samym utrzymał średni wynik z ostatnich pięciulat, który wynosi 4,6%. Od początku działalności w 2011 roku fundusz nie miał żadnego roku ze stratą, dodatkowo zaś tylko w przypadku 15% miesięcy wynik był ujemny. Średnioroczna zmienność funduszu to 1,43%.
 

 • Polskich papierów skarbowych

NN Obligacji (NN FIO)
firma: NN Investment Partners TFI
zarządzający: Jarosław Karpiński
W ciągu 17 lat swojego funkcjonowania fundusz NN Obligacji zanotował tylko jeden rok ze stratą (2015). W 2016 osiągnął zysk na poziomie 1,64%, co stanowi mniej niż średnia za ostatnie pięć lat (4,5%)
 

 • Gotówkowe i pieniężne

KBC Gamma (KBC Biznes SFIO)
firma: KBC TFI
zarządzający: Bogdan Jacaszek
 

 • Bestseller - najlepiej sprzedający się fundusz

Investor Płynna Lokata (Investor FIO)
firma: Investors TFI
Fundusz konserwatywny Investor Płynna Lokata został w 2016 bestsellerem w rankingu ALFA. Funkcjonuje od 1999 roku i w tym okresie tylko raz zanotował wynik ujemny (2009 rok). W 2016 przyniósł zysk na poziomie 2,66%. W ciągu minionych pięciu lat roczna zmienność funduszu to 0,5% przy średnim rocznym zysku 2,9%.
 

powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz