Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

AGIO Stabilny PLUS – „Złoty środek” inwestowania

W lutym 2016 roku oferta AgioFunds TFI rozszerzyła się o 3 nowe fundusze: AGIO Akcji Plus, AGIO Obligacji Plus i AGIO Stabilny Plus.

Nowe fundusze dostępne są już od 100 złotych i dają każdemu inwestorowi możliwość budowy, bądź uzupełnienia dotychczasowego portfela inwestycyjnego.

Na szczególną uwagę zasługuje fundusz AGIO Stabilny PLUS, którego konstrukcja stanowi „złoty środek" dla wymagających inwestorów i jest połączeniem naszej najlepszej wiedzy w jednym.

Aktywa lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP, korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w instrumenty akcyjne.

Dobór części akcyjnej do portfela oparty jest wyłącznie o kryteria fundamentalne, najczęściej są to akcje spółek płacących regularną dywidendę. W długim terminie alokacja w akcje będzie kształtowała się na poziomie do 30% WAN, natomiast w wyjątkowych sytuacjach rynkowych zaangażowanie może być zwiększone do przewidzianego statutem maksymalnego poziomu 40%.

Fundusze Stabilnego Wzrostu oraz portfele stabilnego wzrostu od lat są najchętniej dokonywanym wyborem wśród klientów oczekujących zysków wyższych niż z rynku obligacji, ale nie tolerujących i nie akceptujących większej zmienności, z którą związane są fundusze akcji. Fundusz AGIO Stabilny PLUS jest gotowym rozwiązaniem dla każdego, kto rozpoczyna inwestowanie na rynku kapitałowym lub najzwyczajniej nie ma czasu, bądź wystarczającej wiedzy, żeby samodzielnie zbudować i kontrolować alokację swojego portfela inwestycyjnego.

Wieloletnie doświadczenia rynkowe pokazują, iż w długich okresach czasu portfel składający się z najlepszych obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz selektywnie dobranych akcji jest tym czego szukają inwestorzy - panaceum na każdy scenariusz rynkowy.

Autor: Agio TFI
powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz