Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

Aktualności

rss

Fundusze wyszukujące "kłopotliwe" aktywa

Na świecie fundusze inwestujące w papiery wartościowe spółek znajdujących się w kłopotach są bardzo popularne. U nas ta branża dopiero się rozwija. Według informacji Parkietu Fundusz Distressed Assets FIZAN zakończył właśnie drugą emisję certyfikatów inwestycyjnych – zgromadził w ten sposób (...)

Zyski z obligacji, czy ze zmian kursów walut

"65 proc. zwro­tu z in­we­sty­cji w port­fe­le ob­li­ga­cji na ca­łym świe­cie za­le­ży od ró­żni­cy kur­so­wej mię­dzy wa­lu­tą ba­zo­wą in­we­sto­ra a wa­lu­tą in­we­s (...)

Hossa na rynku bawełny

Od początku roku ceny kontraktów na bawełnę zyskały 18 procent, zwraca uwagę Piotr Krawczyński z TFI PZU (źródło:  Parkiet ). Co więcej ze względu na spodziewany spadek podaży tego surowca, oczekuje się dalszego wzrostu jego ceny. Według analityka " W przyszłym tygodniu (28 marca) res (...)

Spektakularne wyniki Warrena Buffetta

Wiele osób utożsamia styl Warrena Buffetta z inwestowaniem w wartość. Jednak jego podejście do inwestycji jest znacznie bardziej nietypowe. Na czym polega opisuje Tomasz Hońdo w materiale "Styl inwestycyjny Buffeta wykracza poza utarte schematy" w najnowszym numerze Parkietu .

OPEN TFI w ofercie DM BOŚ

Bossafund rośnie – od 14 marca w ofercie DM BOŚ znajduje się Open TFI i jego 6 funduszy. Tym samym na bossafund.pl dostępnych jest już łącznie 117 funduszy inwestycyjnych jedenastu TFI . Open TFI (Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) jest częścią polskiej, (...)

Rynek funduszy w lutym 2013

Po stosunkowo łatwym ubiegłym roku (wzrosty na rynkach akcji i obligacji), sytuacja na rynkach w lutym była bardziej wymagająca dla zarządzających funduszami. Świadczyć może o tym duża rozpiętość stóp zwrotu nawet w ramach jednej kategorii (do kilku punktów procentowych).

Fundusze IPOPEMA w Bossafund.pl

Dom Maklerski BOŚ SA nie zwalnia tempa i wprowadza kolejne fundusze do swojej oferty. Ipopema TFI - instytucja, która od wielu lat specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi - to już 10 partner , którego produkty będą dostępne dla klientów bossafu (...)

Fundusze ALTUS TFI w bossafund.pl

Od 15 lutego w DM BOŚ będzie można nabyć jednostki uczestnictwa funduszy Altus TFI . Altus TFI to działające od ponad czterech lat niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, specjalizujące się dotąd w zarządzaniu funduszami zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów pry (...)

Najwięksi z najlepszymi - Fundusze TFI PZU w ofercie DM BOŚ

Dom Maklerski BOŚ SA rozpoczyna sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy TFI PZU . Jest to kolejne towarzystwo funduszy inwestycyjnych dostępne w bossafund.pl , poszerzające ofertę DM BOŚ SA o 18 nowych funduszy . TFI PZU jest największym towarzystwem na rynku funduszy inwestycyjnych (...)

Podsumowanie roku 2012 na rynku funduszy

Rok 2012 był bardzo udany dla inwestorów lokujących środki w fundusze inwestycyjne. W sumie z ponad 400 funduszy otwartych, które istnieją powyżej roku, więcej niż 80% wypracowało dodatnią stopę zwrotu. Wśród najbardziej zyskownych znalazły się przede wszystkim fundusze inwestujące w tzw.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz