Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

Aktualności

rss

Problem nadpłynności funduszy obligacji

719 mln zł pozyskanych w marcu przez fundusze obligacji korporacyjnych to rekord naszego rynku. W styczniu było to 517 mln, a w lutym prawie 629 mln zł. Według PARKIETU, który zwraca uwagę na ten problem "konsekwencje nadpłynności funduszy obligacji korporacyjnych mogą mieć wielorak (...)

Nadal najważniejsze są fundusze obligacji

2,9 mld zł netto pozyskało dziesięć najbardziej popularnych funduszy na polskim rynku w I kw donosi PARKIET, cytując dane firmy Analizy Online. Na pierwszym miejscu (417 mln zł netto)znalazł się fundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Na drugim Pioneer Obligacji Strategicznych (350 mln z (...)

Fundusze absolutnej stopy zwrotu przyciągają klientów

W marcu br. najczęściej kupowanym funduszem przez klientów BossaFund okazał się ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ( zobacz szczegóły ), który w I kwartale br. zarobił 6,13%. Dzisiejszy Parkiet (10.04.2013) zwraca uwagę, na wyjątkową siłę funduszy działających według tej strategii (...)

Aktywa TFI Skarbiec ponad 10 mld złotych

Według firmy Analizy Online po I kwartale 2013 aktywa netto Skarbiec TFI wyniosły ponad 10,29 mld złotych. Największym zainteresowaniem wśród klientów cieszą się fundusze dłużne, w tym przede wszystkim Subfundusz Skarbiec Lokacyjny ( sprawdź wyniki w BossaFund ), który pozyskał ponad 100 mln (...)

Japonia i USA - najlepszymi rynkami

W I kwartale 2013 najlepszymi wynikami mogą pochwalić się fundusze, które inwestowały na rynku amerykańskim lub japońskim. Stopy zwrotu wyniosły nawet kilkanaście procent. Według Artura Gromadzkiego (Caspar Asset Management) hossa na rynku japońskim wciąż ma dobre perspektywy.

Sprawy spadkowe - fundusze inwestycyjne

W najnowszym Parkiecie Katarzyna Ostrowska zajęła się sprawą dziedziczenia m.in jednostek uczestnictwa funduszy. W jaki sposób ubiegać się o pieniądze po zmarłym kliencie TFI, gdzie szukać informacji, jakie dokumenty są wymagane i jakimi prawami dysponują spadkobiercy.

Investors TFI - Nowa inwestycja w sektor medyczny

Investor Private Equity FIZ, zarządzany przez Investors TFI, objął 670 tys. akcji Voxela - informuje Gazeta Giełdy PARKIET . To już trzecia inwestycja funduszy Investors TFI w spółkę z sektora usług medycznych. "Mocno wierzymy w perspektywy tego sektora.

Rekord aktywów funduszy zagranicznych

Według danych firmy Analizy Online w ciągu trzech miesięcy od listopada 2012 do stycznia 2013 saldo wpłat i wypłat do funduszy oferowanych przez zagraniczne instytucje wyniosło 0,5 mld złotych. Tym samym aktywa zgromadzone w tych funduszach osiągnęły nowy rekord i przekroczyły już poziom 4,3 (...)

Fundusze wyszukujące "kłopotliwe" aktywa

Na świecie fundusze inwestujące w papiery wartościowe spółek znajdujących się w kłopotach są bardzo popularne. U nas ta branża dopiero się rozwija. Według informacji Parkietu Fundusz Distressed Assets FIZAN zakończył właśnie drugą emisję certyfikatów inwestycyjnych – zgromadził w ten sposób (...)

Zyski z obligacji, czy ze zmian kursów walut

"65 proc. zwro­tu z in­we­sty­cji w port­fe­le ob­li­ga­cji na ca­łym świe­cie za­le­ży od ró­żni­cy kur­so­wej mię­dzy wa­lu­tą ba­zo­wą in­we­sto­ra a wa­lu­tą in­we­s (...)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz