Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

Aktualności

rss

Aktywa TFI Skarbiec ponad 10 mld złotych

Według firmy Analizy Online po I kwartale 2013 aktywa netto Skarbiec TFI wyniosły ponad 10,29 mld złotych. Największym zainteresowaniem wśród klientów cieszą się fundusze dłużne, w tym przede wszystkim Subfundusz Skarbiec Lokacyjny ( sprawdź wyniki w BossaFund ), który pozyskał ponad 100 mln (...)

Japonia i USA - najlepszymi rynkami

W I kwartale 2013 najlepszymi wynikami mogą pochwalić się fundusze, które inwestowały na rynku amerykańskim lub japońskim. Stopy zwrotu wyniosły nawet kilkanaście procent. Według Artura Gromadzkiego (Caspar Asset Management) hossa na rynku japońskim wciąż ma dobre perspektywy.

Sprawy spadkowe - fundusze inwestycyjne

W najnowszym Parkiecie Katarzyna Ostrowska zajęła się sprawą dziedziczenia m.in jednostek uczestnictwa funduszy. W jaki sposób ubiegać się o pieniądze po zmarłym kliencie TFI, gdzie szukać informacji, jakie dokumenty są wymagane i jakimi prawami dysponują spadkobiercy.

Investors TFI - Nowa inwestycja w sektor medyczny

Investor Private Equity FIZ, zarządzany przez Investors TFI, objął 670 tys. akcji Voxela - informuje Gazeta Giełdy PARKIET . To już trzecia inwestycja funduszy Investors TFI w spółkę z sektora usług medycznych. "Mocno wierzymy w perspektywy tego sektora.

Rekord aktywów funduszy zagranicznych

Według danych firmy Analizy Online w ciągu trzech miesięcy od listopada 2012 do stycznia 2013 saldo wpłat i wypłat do funduszy oferowanych przez zagraniczne instytucje wyniosło 0,5 mld złotych. Tym samym aktywa zgromadzone w tych funduszach osiągnęły nowy rekord i przekroczyły już poziom 4,3 (...)

Fundusze wyszukujące "kłopotliwe" aktywa

Na świecie fundusze inwestujące w papiery wartościowe spółek znajdujących się w kłopotach są bardzo popularne. U nas ta branża dopiero się rozwija. Według informacji Parkietu Fundusz Distressed Assets FIZAN zakończył właśnie drugą emisję certyfikatów inwestycyjnych – zgromadził w ten sposób (...)

Zyski z obligacji, czy ze zmian kursów walut

"65 proc. zwro­tu z in­we­sty­cji w port­fe­le ob­li­ga­cji na ca­łym świe­cie za­le­ży od ró­żni­cy kur­so­wej mię­dzy wa­lu­tą ba­zo­wą in­we­sto­ra a wa­lu­tą in­we­s (...)

Hossa na rynku bawełny

Od początku roku ceny kontraktów na bawełnę zyskały 18 procent, zwraca uwagę Piotr Krawczyński z TFI PZU (źródło:  Parkiet ). Co więcej ze względu na spodziewany spadek podaży tego surowca, oczekuje się dalszego wzrostu jego ceny. Według analityka " W przyszłym tygodniu (28 marca) res (...)

Spektakularne wyniki Warrena Buffetta

Wiele osób utożsamia styl Warrena Buffetta z inwestowaniem w wartość. Jednak jego podejście do inwestycji jest znacznie bardziej nietypowe. Na czym polega opisuje Tomasz Hońdo w materiale "Styl inwestycyjny Buffeta wykracza poza utarte schematy" w najnowszym numerze Parkietu .

OPEN TFI w ofercie DM BOŚ

Bossafund rośnie – od 14 marca w ofercie DM BOŚ znajduje się Open TFI i jego 6 funduszy. Tym samym na bossafund.pl dostępnych jest już łącznie 117 funduszy inwestycyjnych jedenastu TFI . Open TFI (Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) jest częścią polskiej, (...)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz