Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Czym jest parasolowy fundusz inwestycyjny?


Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego, w którym wyodrębniono kilka subfunduszy o odmiennej polityce inwestycyjnej. Określenie parasolowy fundusz inwestycyjny nie odnosi się więc do specyficznej polityki inwestycyjnej ale specyficznej konstrukcji. Fundusze parasolowe są przykładem innowacyjności sektora finansowego inspirowanej przepisami podatkowymi.
 

Czym jest fundusz parasolowy?


Fundusz parasolowy tworzy dowolna ilość subfunduszy, zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Każdy z subfunduszy może samodzielnie realizować własną, specyficzną politykę inwestycyjną. Osobowość prawną posiada jednak cały fundusz parasolowy. Fundusz parasolowy, w języku angielskim nazywany umbrella fund, pod jednym parasolem gromadzi różne subfundusze inwestycyjne.

Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami z wykorzystaniem tarczy podatkowej: obowiązek podatkowy zostaje odroczony aż do całkowitego wycofaniu środków z funduszu parasolowego. Konstrukcja funduszu parasolowego umożliwia także kompensację zysków i strat osiągniętych w poszczególnych subfunduszach co może zmniejszyć całkowite obciążenie podatkowe. Warto jednak pamiętać, że fundusze parasolowe zapewniają odroczenie podatku od zysków a nie jego całkowite uniknięcie.  
 

Rodzaje funduszy parasolowych


Liczba i polityka inwestycyjna subfunduszy w ramach jednego inwestycyjnego funduszu parasolowego zależy od strategii TFI. W typowym funduszu parasolowym znajdują się subfundusze inwestujące w różne aktywa i reprezentujące różne profile ryzyka. Wachlarz subfunduszy zawiera więc fundusze odpowiednie na różne etapy cyklu koniunkturalnego i różną wrażliwość inwestora na ryzyko.

W ramach jednego funduszu parasolowego znajdują się subfundusze o podwyższonym ryzyku:

 • subfundusz akcji
 • subfundusz akcji małych i średnich spółek


Fundusz może też oferować subfundusze o średnim ryzyku, łączące w aktywach akcje i papiery dłużne:

 • subfundusz stabilnego wzrostu
 • subfundusz zrównoważony


Pod parasolem z reguły znajdują się także subfundusze o niskim ryzyku. Mogą to być subfundusze obligacji albo subfundusze rynku pieniężnego. Na przykład:

 • subfundusz obligacji długoterminowych
 • subfundusz obligacji skarbowych
 • subfundusz pieniężny
 • subfundusz gotówkowy


TFI może także udostępnić pod parasolem subfundusze umożliwiające dywersyfikację geograficzną, czyli inwestycje poza Polską, oraz dywersyfikację w takie aktywa jak surowce. Na przykład:

 • subfundusz obligacji globalnych
 • subfundusz rynków rozwiniętych
 • subfundusz rynków wschodzących
 • subfundusz surowców
 • subfundusz rynku złota


W wachlarzu subfunduszy inwestycyjnych mogą się też znaleźć subfundusze tematyczne, czyli subfundusze skupione na jakimś motywie inwestycyjnym:

 • perspektywiczny regionie: np. Nowa Europa
 • perspektywicznych branżach: np. dóbr luksusowych albo biotechnologiczny
   

Fundusze parasolowe - opłaty


Przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami funduszu parasolowego może się wiązać z niższymi opłatami (a nawet brakiem opłat) niż w przypadku różnych funduszy inwestycyjnych. Niskie opłaty albo ich brak przy przesuwaniu środków pomiędzy subfunduszami mają ważne znaczenie dla aktywnych inwestorów planujących dostosowywać swoje zaangażowanie w różne aktywa w zależności od sytuacji rynkowej. Przed inwestycją warto jednak samemu sprawdzić wysokość prowizji i opłat manipulacyjnych. Opłaty w funduszach parasolowych mogą się istotnie różnić w zależności od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Dlatego należy zapoznać się z Prospektem Emisyjnym albo Kartą funduszu. Warto też pamiętać, że informacja o braku opłat w przypadku przesuwaniu środków z jednego subfunduszu do drugiego w przypadku niektórych TFI oznacza, że inwestor pokrywa tylko różnicę w wysokości opłaty manipulacyjnej pomiędzy jednym a drugim subfunduszem a nie całkowitą rezygnację z opłat.
 

Notowania funduszy parasolowych


Subfundusze prowadzą samodzielną politykę inwestycyjną dlatego wyniki inwestycyjne dotyczą subfunduszy a nie funduszu parasolowego. Notowania subfunduszy funduszy parasolowych można sprawdzić na przykład na stronie Bossafund. Można je znaleźć razem z notowaniami innych funduszy inwestycyjnych. Notowania funduszy parasolowych to ich aktualne i historyczne wyceny. Na podstawie notowań funduszy parasolowych można obliczyć ich stopy zwrotu a tym samym ich wyniki inwestycyjne.


Podstawowe zasady inwestowania w fundusze parasolowe


Inwestowanie w fundusze parasolowe wiąże się z korzyściami podatkowymi, w postaci odroczenia podatku od zysków. Fundusze parasolowe oferują też duży wybór subfunduszy, który umożliwia między innymi:

 • dywersyfikację inwestycji
 • stworzenie portfela dopasowanego do wrażliwości na ryzyko inwestora
 • aktywne inwestowanie w oparciu o ocenę koniunktury rynkowej
 • stosowanie strategii dopasowania portfela (rebalancing)

Konstrukcja funduszy parasolowych może ułatwić stosowanie powyższych strategii z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. Inwestowanie w fundusz parasolowy umożliwia dywersyfikację portfela inwestycyjnego: wystarczy wybrać subfundusze inwestujące w różne klasy aktywów (np. akcje, obligacje i surowce) i inwestujące w różnych regionach (np. w Polsce, na rynkach rozwiniętych i na rynkach wschodzących). Inwestowanie w fundusz parasolowy pozwala także zbudować portfel dopasowany do wrażliwości na ryzyko. Ostrożni inwestorzy zaangażują więcej kapitału w subfundusze inwestujące w bezpieczne aktywa (np. obligacje skarbowe). Inwestorzy z większym apetytem na ryzyko zaangażują więcej kapitału w subfundusze inwestujące w aktywa o wyższej zmienności (np. akcje). Inwestycja w fundusz parasolowy umożliwia zmianę zaangażowania inwestora na danym rynku w zależności od oceny sytuacji rynkowej: inwestor może na przykład przesuwać środki pomiędzy rynkami akcyjnymi w różnych regionach w zależności od swojej opinii na temat ich perspektyw.

Warto zauważyć, że choć fundusz parasolowy może zapewnić świetną dywersyfikację pomiędzy różnymi aktywami, rynkami geograficznymi a nawet strategiami to oznacza związanie się z inwestora z jednym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych a więc utrudnia dywersyfikację instytucjonalną. Inwestor ma dużą ekspozycją na ryzyko związane z kulturą organizacyjną konkretnego TFI.
 

Zobacz również:

Dlaczego warto inwestować w fundusze?

Czy fundusze są bezpieczne?

Dekalog inwestującego w fundusze.

podziel się: poleć stronę