Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Dlaczego warto

 

Funduszami inwestycyjnymi powinni się zainteresować przede wszystkim ci, którzy chcieliby swoje pieniądze faktycznie zainwestować, a nie trzymać wyłącznie na lokatach bankowych.
Nie mają jednak czasu, aby dogłębnie poznawać zasady działania rynków finansowych, technik analizowania i inwestowania oraz aktywnego pilnowania rachunku maklerskiego.

W funduszach inwestycjami zajmują się tym profesjonalne zespoły – analityków, zarządzających. To oni na bieżąco śledzą wydarzenia rynkowe i starają się jak najlepiej zarządzać powierzonymi pieniędzy. Analizują kondycję finansową emitentów, których papiery posiada fundusz, sytuację na rynku ekonomiczno-finansowym w kraju i na świecie, grupowe zachowania inwestorów, a także, penetrując rynek, wyszukują okazje do zarobku.

Kolejna grupa potencjalnie zainteresowanych funduszami, to wszyscy ci, którym wydaje się, że mają za mało pieniędzy na poważne inwestycje. Faktycznie, posiadaczom kilkuset złotych, kupowanie akcji może okazać się nieopłacalne. I właśnie dlatego zostały stworzone fundusze inwestycyjne - żeby dać szansę inwestorom dysponującym niewielkimi kapitałami.

Dać szansę również na dywersyfikację ryzyka. Posiadając niewielki portfel inwestor byłby skazany na inwestowanie w jeden czy dwa instrumenty, co nie jest zbyt bezpiecznym rozwiązaniem. Tymczasem  fundusz posiada w swoim portfelu wiele instrumentów i to często pochodzących z różnych rynków. Dzięki temu nawet "mały" inwestor korzysta z dobrodziejstw dywersyfikacji zarezerwowanej wydałoby się tylko dla "dużych".

Inwestowanie ma na celu uzyskiwanie dochodów z zainwestowanych środków. Podstawowym zadaniem funduszy jest takie lokowanie powierzonych im pieniędzy, aby przynosiły one jak najwyższy zysk przy założonym (i akceptowanym przez klientów) poziomie ryzyka. Dzięki umiejętnościom zarządzających, ich znajomości rynku finansowego, dywersyfikacji instrumentów w portfelu fundusze mogą stać się korzystnym źródłem zysków.

Zdecydowana większość otwartych funduszy inwestycyjnych daje również szybki dostęp do ulokowanych środków. Każdy uczestnik może zażądać odkupienia jednostek. Cena odkupienia jednostki przez fundusz równa jest wartości portfela funduszy podzielonej przez liczbę wyemitowanych jednostek.

Osoby, które cenią sobie bezpieczeństwo i nie chciałyby powierzyć swoich pieniędzy niepewnym firmom, powinny być usatysfakcjonowane. Rynek funduszy w Polsce jest tak regulowany, żeby maksymalnie ograniczyć ryzyko defraudacji środków. Więcej o bezpieczeństwie.
 

Wady

Nie ma róży bez kolców, jak mawiał klasyk. Warto więc pamiętać o kilku rzeczach związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Przede wszystkim ryzyko, ryzyko i jeszcze raz ryzyko. Każda inwestycja, od której oczekuje się wyższych niż przeciętnie zysków wiąże się z ryzykiem. To banał, a jednak ludzie w czasie hossy na rynku akcji zapominają o tym, że jednak wartość ich inwestycji może spadać, a inwestując w obligacje nie pamiętają, że one również mogą w specyficznych sytuacjach tracić na wartości. Dlatego wybierając fundusz, inwestor powinien dokładnie sprawdzić, w co i w jaki sposób dany fundusz inwestuje.

Nikt z nas nie lubi opłat, ani prowizji. Niemniej jednak część kosztów musimy ponosić. W końcu to wynagrodzenie tych, którzy dla nas pracują – zarządzając pieniędzmi. Fundusze pobierają kilka typów opłat. Najważniejsze to opłata za zarządzanie. Jest ona różna w zależności od rodzaju funduszu. Nie da się jej uniknąć, obniża wycenę jednostki, waha się od 0,2% do 5%. Druga to opłata za nabycie jednostek funduszu – tzw. opłata manipulacyjna. Wynosi zwykle nie więcej niż kilka procent, ale… można jej uniknąć.

Wspominaliśmy o profesjonalnych zespołach? Wykwalifikowany zespół to cenne aktywa. Ale należy pamiętać, że to są nadal tylko ludzie. Jak każdy podejmują czasem błędne decyzje, niekiedy mylą się w ocenach dotyczących tego co zdarzy się na rynku. W efekcie inwestor może nie zarobić tyle ile oczekiwał, albo stracić więcej niż przewidywał. To część ryzyka inwestycyjnego.

Czy można polubić podatki? Chyba tylko jeśli się ich nie płaci. Od zysków osiąganych przez fundusze inwestycyjne pobiera się 19% podatek. Ale jest pewien plus – to podatek zryczałtowany. Gdy inwestor likwiduje inwestycje, nie musi się martwić wypełnianiem PIT'ów, kontaktem z Urzędami Skarbowymi czy odprowadzaniem podatku. Zrobi to za niego towarzystwo w którego fundusz zainwestował. Czyli jak widać podatek może być przyjemny. Zwłaszcza, że jego pojawienie się oznacza, że inwestor ZAROBIŁ pieniądze. Czego wszystkim ogromnie życzymy.

 

Zobacz również:

Dekalog inwestującego w fundusze

Jak wybrać fundusz?
 

podziel się: poleć stronę