Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Realizacja zleceń

 

Od momentu podjęcia przez Inwestora decyzji o zakupie jednostek uczestnictwa funduszy do momentu ich wyświetlenia na rachunku upływa zazwyczaj kilka dni. Co dzieje się w ciągu tych kilku dni ze środkami Inwestora? Spróbujmy prześledzić cały ten proces.

Poniżej przedstawiamy krótkie schematy realizacji zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych.

Zlecenie kupna jednostek uczestnictwa
Zlecenie sprzedaży jednostek uczestnictwa
Zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa

 

Zlecenie kupna jednostek uczestnictwa: 

zlecenie kupna jednostek uczestictwa

Przykład:
Inwestor, za pośrednictwem rachunku Bossafund, składa zlecenie kupna jednostek uczestnictwa funduszu SKARBIEC Obligacja w dniu 15-10-2012 r. o godzinie 08:00.
Tego samego dnia, o godzinie 08:30, DM wysyła do Agenta Transferowego zlecenie Klienta, zaś środki na jego opłacenie DM przekazuje do godziny 12:00.
Zgodnie z informacją z prospektu informacyjnego, realizacja zlecenia Klienta przez fundusz będzie miała miejsce w dniu 16-10-2012 r., według wyceny z dnia 16-10-2012 r.
DM zaprezentuje na rachunku Klienta zakupione jednostki funduszu SKARBIEC Obligacja niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ich przydzieleniu od Agenta Transferowego (zazwyczaj ma to miejsce następnego dnia roboczego po realizacji zlecenia).
 


Zlecenie sprzedaży jednostek uczestnictwa: 

zlecenie sprzedaży jdnostek uczestictwa

 

Przykład:
Inwestor, za pośrednictwem rachunku Bossafund, składa zlecenie sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu SKARBIEC Obligacja w dniu 15-10-2012 r. o godzinie 08:00.
Tego samego dnia, o godzinie 08:30, DM wysyła do Agenta Transferowego zlecenie Klienta. Zgodnie z informacją z prospektu informacyjnego, realizacja zlecenia przez fundusz będzie miała miejsce w dniu 16-10-2012 r., według wyceny z dnia 16-10-2012 r.
Środki ze sprzedaży jednostek, Klient otrzyma zgodnie z dyspozycją: na własny rachunek bankowy lub na rachunek inwestycyjny w DM w ciągu siedmiu dni roboczych (zazwyczaj agent wysyła środki następnego dnia roboczego po realizacji zlecenia).
 

Zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa:  

zlecenie zamiany jednostek uczestictwa

Przykład:
Inwestor składa zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa funduszu SKARBIEC Obligacja w dniu 15-10-2012 r. o godzinie 08:00.
Tego samego dnia, o godzinie 08:30, DM wysyła do Agenta Transferowego zlecenie Klienta.
Zgodnie z informacją z prospektu informacyjnego, realizacja zlecenia przez fundusz będzie miała miejsce w dniu 16-10-2012 r., według wyceny z dnia 16-10-2012 r.  
DM zaprezentuje na rachunku Klienta zamienione jednostki funduszu SKARBIEC Obligacja niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Agenta Transferowego (zazwyczaj następnego dnia roboczego po realizacji zlecenia).

podziel się: poleć stronę