Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Inwestowanie w surowce


Inwestowanie w surowce - charakterystyka rynków funduszy surowcowych

Innowacyjność branży inwestycyjnej i rosnące zainteresowanie inwestycjami alternatywnymi do rynków akcji i długu zbudowały mieszankę, która powoduje, iż dziś z łatwością możesz szukać swojej szansy na szeroko rozumianym rynku surowcowym lub funduszach inwestycyjnych surowcowych. W pamięci inwestorów stale żywa jest hossa surowcowa poprzedniej dekady, którą charakteryzował solidarny wzrost cen towarów takich, jak złoto czy ropa, szybujących na poziomach cenowych nieoglądanych nigdy w przeszłości. Echem ówczesnego zainteresowania, które zostało po części ograniczone uwarunkowaniami prawnymi, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest stabilne przekonanie, iż szeroko rozumiane surowce i fundusze surowcowe mają swoje miejsce w portfelu inwestycyjnym niemal każdego inwestora.


Definicja funduszy surowcowych

Pojęcie funduszy surowcowych lub funduszy surowców jest nieco mylące. Dzieje się tak z powodu rynkowych i administracyjnych ograniczeń. W rzeczywistości tylko nieliczna część surowców jest dostępna poprzez zakup konkretnego towaru. Dobrym przykładem są kruszce. Złoto, dostępne jest dla niemal dla każdego w postaci mniejszych lub większych sztabek lub monet o  charakterze czysto inwestycyjnym. W przypadku nabywania złota fizycznego zaletą jest brak podatku VAT, którym już objęte są zakupy monet srebrnych. Na przeciwnym biegunie lokuje się najuważniej śledzony surowiec świata, czyli ropa naftowa. Jeśli jesteś inwestorem indywidualnym nie masz ścieżki, która prowadziłaby tanio i prosto do zakupu ropy. W istocie na poziomie inwestycyjnym nikt właściwie nie kupuje ropy w sposób fizyczny – większość operuje kontraktami terminowymi, którymi handel charakteryzuje się zarówno dużą zmiennością, jak i dźwignią finansową. W efekcie jako inwestor indywidualny musisz szukać innych ścieżek.


Inwestycja w spółki surowcow

Zanim przejdziemy do inwestowania w fundusze surowcowe odnotujmy, iż inwestowanie w surowce jest możliwe przez zakup akcji spółek surowcowych. Na rynku funkcjonuje powiedzenie, iż różnicą pomiędzy numizmatykiem i inwestorem jest zakup monet złotych przez pierwszego i inwestowanie w kopalnię złota przez drugiego. Nawet jeśli nie zgadzasz się z tak przerysowanym obrazem, kupowanie akcji spółek wydobywających kruszce czy surowce energetyczne, zaangażowanych w poszukiwania surowców czy budowanie infrastruktury do ich wydobycia jest jedną z najprostszych ścieżek, którą możesz podążyć w kierunku otwarcia swoich inwestycji na rynki surowcowe. Karnet możliwości jest wówczas nieograniczony i naprawdę szerszy niż rynek surowcowy dostępny dla inwestorów indywidualnych. Dobrym przykładem jest rynek stali, na który jako inwestor indywidualny nie masz bezpośredniego wejścia i musisz szukać ścieżki przez kupno akcji stalowni.


Inwestycja w fundusze surowcowe

Drugim i najprostszym sposobem jest zakup funduszy specjalizujących się w inwestycjach w surowce lub spółki surowcowe. Z racji ograniczeń prawnych większość będzie funduszami inwestującymi właśnie w spółki surowcowe. Dlatego przed zakupem danego funduszu surowcowego powinieneś przynajmniej pobieżnie spojrzeć na dokumenty funduszu, którego jednostki kupujesz szukając informacji o składzie portfela. Fundusz, który ma w nazwie surowcowy, może większość środków inwestować we wspomniane wyżej spółki stalowe i nie spełniać kryterium twojego zainteresowania rynkiem ropy. Przy pierwszym spojrzeniu uwagi mogą wydawać się komplikujące obraz potencjalnych inwestycji, ale warto, żebyś był wrażliwy na informacje, którą są dostępne na wyciągnięcie ręki i poprzez krótkie spojrzenie na charakterystykę funduszu surowcowego.


Czy inwestowanie w fundusze surowcowe jest opłacalne?

Jednym z największych sporów na rynku inwestycyjnym jest opłacalność inwestycji w złoto. Zwolennicy szukania wartości na rynku złota widzą w kruszcu ochronę przed inflacją i zachowanie wartości rozumianej jako to, co można kupić za uncję złota dziś i co można było kupić w dalszej lub bliższej przyszłości. Inni podkreślają, że ochronna wartość złota przed inflacją jest iluzją, a złoto samo nie poddaje się wycenie, bo nie generuje np. strumienia dywidendy. W skrajnym przypadku argumentacja doprowadzona jest do punktu, w którym każdy może mieć opinię ile złoto powinno kosztować, ale nikt nie może wiedzieć ile jest warte. Dlatego na spółki surowcowe i fundusze surowcowe warto patrzeć, jak na klasę aktywów uzupełniającą portfel inwestycyjny szukając, w nich negatywnych korelacji z główną częścią portfela.


Czy inwestowanie w surowce jest bezpieczne?

Najpopularniejsze fundusze surowcowe podlegają takiej samej regulacji jak fundusze akcyjne i na poziomie ryzyka kupowanie jednostek funduszy surowców nie różni się pod względem ryzyka od funduszy akcyjnych. Sam fakt, iż fundusze surowcowe mogą być funduszami akcji firm surowcowych powoduje, iż są właściwie tożsame z funduszami akcyjnymi. Specyficzne dla rynku surowcowego ryzyka kryją się raczej w kosztach zakupu jednostek i zmienności rynków bazowych dla funduszy surowcowych. Specjalizowane fundusze surowcowe mogą – nie muszą - być droższe od prostych funduszy akcyjnych z racji konieczności zakupu przez zarządzających spółek zagranicznych lub ulokowanych na konkretnych rynkach. Zależność kursów spółek surowcowych od surowców i zmienność cen ostatnich powoduje, iż warto liczyć się z większą zmiennością samych jednostek funduszy surowcowych.


W co lepiej inwestować – w złoto czy srebro?

Wcześniej odnotowaliśmy, iż już na samym starcie szukanie swojej ścieżki na rynku złota i srebra jest różnicowane uwarunkowaniami podatkowymi. Zakup monet złotych i sztabek ze złota jest niemal tożsamy z wymianą pieniądza na złoto. Kupno złota nie jest opodatkowane, jak nie jest opodatkowana wymiana złotówek na dolary czy euro. W przypadku srebra trudno mówić  o wymianie – raczej o zakupie. Zakup monet srebrnych czy sztabek wiąże się z koniecznością zapłaty podatku VAT, co powoduje, iż srebro trudno traktować w kategoriach inwestycyjnych. W obecnej sytuacji prawnej moneta srebrna jest właściwie wyrobem biżuteryjnym, a nie inwestycyjnym. Łatwiej i taniej jest kupić akcje spółki produkujące srebro lub udziały w funduszu surowcowym inwestującym w spółki produkujące srebro.


Wady i zalety inwestycji w fundusze surowcowe

Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz szukając swojej szansy na rynku surowcowym – czy nawet szerzej towarowym – powinieneś pamiętać o zależności rynków surowcowych od kursów walut. Największe rynki surowcowe operują w kontekście cen wyrażonych w dolarach amerykańskich. Siła lub słabość waluty amerykańskiej będzie więc wzmacniała zmienność cen surowców. Nawet bez wpływu kursów walutowych surowce potrafią dynamicznie zmieniać swoje ceny na bazie pojedynczych raportów i wydarzeń, przed którymi nie ma zabezpieczenia. Wojny, klęski żywiołowe, regulacje prawne czy nawet wybory w egzotycznych krajach będą miały mniejszy lub większy okresowy wpływ na wynik twoich inwestycji w fundusze surowcowe.

Dwa powyższe punkty powodują, iż generalną zasadą jest możliwie małe zaangażowanie części portfela na rynkach surowcowych. Ulokowanie 5 do 10 procent całości portfela na rynku surowcowym lub funduszach surowcowych będzie ilością, która nie przełoży się na nadmierne wahania z racji wydarzeń na rynku bazowym dla twojej inwestycji, ale spełni potrzebę obecności na wycinku inwestycyjnego krajobrazu. Surowce jako inwestycje okresowo wypadają z mody, by później wrócić na pierwsze strony gazet, generując rynkowe emocje i wystawiając na próbę zarówno posiadających pozycje, jak i nieobecnych. Stała obecność może być więc lepsza niż podłączanie się pod mody i możliwe zawsze bańki spekulacyjne.


Jakie są koszty inwestowania w fundusz surowców?

Politykę kosztową każdego funduszu, również funduszu surowcowego, można znaleźć w prospektach funduszu, kartach funduszu i popularnych rankingach funduszy. Szukanie informacji na temat kosztów inwestowania w fundusze surowcowe nie różni się od szukania informacji o kosztach inwestowania w inne fundusze. Przy porównaniach trzeba jednak brać pod uwagę fakt, iż część TFI może nie wychodzić inwestycjami poza Polskę, a inne koncentrować się na Ameryce Południowej. W Polsce nie brakuje funduszy surowcowych, które są oferowane przez polskie TFI, ale ich inwestycje mogą są całkowicie skoncentrowane na spółkach zagranicznych, więc polski fundusz może być naprawdę funduszem dającym ekspozycję na spółki światowe przy pominięciu spółek polskich. Dlatego ocena kosztów inwestowania w fundusze surowcowe wymaga jednostkowego spojrzenia.


Podsumowanie

Inwestycje na rynkach surowcowych stały się standardem dzisiejszego świata. Potrzeba znalazła odpowiedź ze strony TFI, które powołują do życia specjalizowane dla poszczególnych branż fundusze surowcowe lub szeroko budowane koszyki pokrywające duże spektrum surowcowego świata. Nie ma żadnego powodu, by omijać rynek dobrze rozwinięty i w pewnym sensie bazowy dla gospodarki światowej. Ropa, metale przemysłowe czy metale szlachetne stały się dostępne dla  najmniejszych inwestorów detalicznych. Nawet jeśli nie ma możliwości taniej, szybkiej i bezpośredniej ekspozycji na konkretny surowiec, którym jesteś zainteresowany, to branża funduszowa zapewne zbudowała już ofertę pozwalającą szukać na nim swojej szansy pośrednio, właśnie przez fundusze surowcowe.


Zobacz również:

O czym pamiętać inwestując w fundusze zagraniczne?

podziel się: poleć stronę