Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Sprawdź jakie opłaty pobiera fundusz

 

Kolejnym kluczowym elementem oceny funduszu powinny być koszty, jakie ponosi się za przystąpienie i udział w danym funduszu. Problem kosztów uczestnictwa w funduszu bywa przykrywany, jak i demonizowany, ale bez wątpienia jest jednym z najważniejszych elementów oceny funduszu. Nie trudno wyobrazić sobie fundusz, który zarabia na siebie, ale nie zarabia dla nabywcy jednostki właśnie poprzez taką, a nie inną politykę opłat.

Dla większości inwestorów najistotniejsze będą dwa rodzaje opłat: opłata manipulacyjna, i za zarządzanie.

W krótkim terminie, dużo większe znaczenie ma opłata manipulacyjna czyli pobierana w momencie kupna jednostki. Zazwyczaj na polskim rynku waha się od 0 do 4%, co oznacza, że inwestor traci już na wstępie inwestycji nawet 4%. Biorąc pod uwagę, że średnioroczne zyski w długim okresie agresywnych funduszy wahają się pomiędzy 8-12% rocznie te 4% opłaty wstępnej istotnie zmniejsza potencjał zarobku.

Opłata manipulacyjna jest przekazywana jako prowizja dla dystrybutora za „skłonienie” inwestora do zakupu danego funduszu. Inwestor może potraktować tę prowizje jako koszt porady pracownika dystrybutora, który powinien zbadać potrzeby i ograniczenia kupującego, i pomóc mu w wyborze funduszu. Alternatywą dla asysty ludzkiej, może być skorzystanie z narzędzi online np. Twojego doradcy w bossafund.pl. Badanie profilu inwestora można przeprowadzić  za pomocą wystandaryzowanych ankiet, decyzje o momencie kupna podejmować na podstawie prostych mechanicznych metod, a wybór konkretnego funduszu na podstawie ratingów.

Takie podejście nie będzie uwzględniało niestandardowych potrzeb inwestora ale będzie istotnie tańsze.

Drugą opłatę ponoszona na rzecz funduszu jest opłata za zarządzanie. Jest ona zazwyczaj liczona od wartości aktywów i waha się od 0,8% do 4% rocznie w zależności od kategorii funduszu. Dodatkowo TFI może wyznaczyć ruchomą część opłaty tzw. success fee, która jest naliczana gdy wzrost wartości jednostki przekracza z góry ustalony poziom np. x% rocznie lub benchmark (WIG). W skrócie zarządzający uzyskują wyższe wynagrodzenie gdy odniosą sukces.

Opłata za zarządzanie jest naliczana codziennie, nie obciąża więc tak istotnie krótkoterminowych zakupów jak opłata manipulacyjna np. przy zakupie funduszu akcji za 100 zł na okres 1 miesiąca inwestor zapłaci 4 zł opłaty manipulacyjnej i 0,33 zł (4% x 30/365 x 100)opłaty za zarządzanie (stawki 4% w obydwu przypadkach).  
Dla inwestora opłata za zarządzanie pozostaje „niewidoczna”, gdyż jest ukryta w cenie jednostki (pomniejsza jej wartość).

Wysokość obydwu opłat powinna być podawana przez fundusz w prospekcie informacyjnym czy innych materiałach informacyjnych. W serwisie bossafund.pl można ją znaleźć m.in. w karcie funduszu czy w porównywarce Jaki fundusz.

Generalnie uniwersalną zasadą, jaką warto kierować się w ocenie kosztów funduszy i samych funduszy jako takich, jest przejrzystość. Jeśli nie rozumiemy czegoś w opłatach czy działalności funduszu, to wątpliwości warto wyjaśniać przed nabyciem jednostek. Unikamy wówczas zaskakujących opłat przy wchodzeniu i wychodzeniu z inwestycji, i zmniejszamy prawdopodobieństwo, iż nie uda nam się zrealizować planu, jaki założyliśmy kupując udziały w danym funduszu.


Zobacz również:

Przejrzyj dokumenty funduszu

Przyjrzyj się dokładnie wynikom

podziel się: poleć stronę