Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

WYCENA FUNDUSZU

ustalona wartość aktywów netto (wartość posiadanych aktywów pomniejszona o zobowiązania) oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa (podstawa dla ustalenia ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa) z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

Powrót

 

Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook