Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

ZGROMADZENIE INWESTORÓW

organ kontrolny i decyzyjny funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Do jego kompetencji należy m. in. wyrażanie zgody na zmianę depozytariusza funduszu, emisję nowych certyfikatów, zmianę statutu we wskazanym w ustawie zakresie oraz rozwiązanie funduszu w szczególnych przypadkach. W zgromadzeniu uczestników mają prawo uczestniczyć wszyscy uczestnicy funduszu, bez względu na liczbę posiadanych certyfikatów.

Powrót

 

Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook