Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

MIESIĘCZNA ZMIENNOŚĆ

miara odchylenia stóp zwrotu od ich średniej w danym okresie (odchylenie standardowe stóp zwrotu w ujęciu miesięcznym). Pozwala ocenić historyczną zmiennoś inwestycji. Im wyższy poziom odchyleniastandardowego tym większe są odchylenia od średnich stóp zwrotu i tym samym większe ryzyko inwestycji.

Powrót

 

Widok zawartości stron
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.
Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook