Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Jak czytać notowania i rankingi funduszy inwestycyjnych?

 

Notowania historyczne – jak ocenić czy fundusz jest najlepszy?


Każdy fundusz inwestycyjny posiada obowiązek podawania danych historycznych notowań swoich jednostek uczestnictwa. Na podstawie tych informacji inwestorzy starają się ocenić atrakcyjność oraz ryzyko inwestowania w dany fundusz. Najczęstszym sposobem oceny atrakcyjności jest obejrzenie historycznego wykresu wartości jednostki  czyli tego, jak zachowywała się cena funduszu w przeszłości.

Sam wykres notowań, choć pokazuje zachowanie się jednostki, zwykle nie powinien być jedynym kryterium oceny atrakcyjności funduszu. Warto zwrócić uwagę na inne parametry – tzw. wskaźniki ryzyka podawane w kartach każdego funduszu np. w serwisie Bossafund.pl

Zobacz szczegółowy opis wskaźników ryzyka.

Należy pamiętać, że ocena efektywności i atrakcyjności funduszu powinna obejmować porównanie zachowania się jednostki z jednostkami funduszy z tej samej kategorii. Czyli – porównujemy zachowanie się funduszy akcji z funduszami akcji, żeby ocenić, który ma najlepsze relacje zysków do ryzyka.

Porównywanie funduszy w ramach kilku kategorii (np. fundusze akcji, pieniężne i sektorowe) powinno służyć wyłącznie do pozyskania informacji o zachowaniu w poszczególnych segmentach, nie zaś o oceny, który z nich jest lepszy.
 

Rankingi i podsumowania okresowe (roczne/półroczne/kwartalne/miesięczne)


Regularnie publikowane są okresowe zestawienia najlepszych funduszy inwestycyjnych, czyli tych, które w danym okresie uzyskały najlepsze wyniki. To jeden z popularnych rankingów. Ma on przede wszystkim wartość informacyjną o tym, jaki fundusz okazał się najlepszy w danym okresie (np. ostatni roku).

Zestawienia roczne (np. najlepsze fundusze w 2018) nie mówią nic o tym, czy w kolejnych okresach liderzy będą tacy sami. Sytuacja zależy od zbyt wielu czynników, aby można było prosto ekstrapolować wyniki z jednego roku na kolejne.
 

Rankingi (ratingi) własne instytucji


Instytucje, aby pomóc klientom w ocenie atrakcyjności funduszy często budują własne ratingi lub oceny.

Mają one formę punktów, „gwiazdek" lub innych ocen. Tego rodzaju ratingi biorą zwykle pod uwagę różne elementy. Porównują na przykład stopy zwrotu w obrębie danej kategorii funduszu na przestrzeni wybranego okresu – tak konstruowany jest na przykład rating Bossafund. W tym wypadku im wyższy jest poziom wyników funduszu w obrębie danej kategorii na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy, tym wyższy rating (liczba gwiazdek). Więcej o ratingu Bossafund.

Popularnym w Polsce ratingiem jest rating sporządzany przez serwis Analizy Online, który jest znacznie bardziej złożoną próbą oceny nie tylko parametrów ilościowych (wyników, ryzyka, kosztów), ale również jakościowych (proces inwestycyjny, rzetelność informacji).

Zawsze jednak należy pamiętać, że wszelkie rankingi i oceny mają swoje ograniczenia i czasami z opóźnieniem reagują na istotne zmiany zachodzące w konkretnych funduszach (np. pogorszenie się wyników lub wskaźników).
 

Zobacz również:

Jak interpretować wyniki funduszy - Zyski

Jak interpretować wyniki funduszy - Zmienność

Jak interpretowac wyniki funduszy - Ryzyko straty