Breadcrumb
Web Content Display

Co to jest fundusz inwestycyjny?

 

Jeśli sądzisz, że inwestycja, w której:

  • minimalna kwota jest niewielka i wynosi nawet 50 złotych,
  • masz niemal nieograniczony dostęp do swoich pieniędzy,
  • możesz wybrać niemal dowolny instrument – akcje, obligacje, nieruchomości i wiele innych

jest niemożliwa, to najwyraźniej nie słyszałeś o funduszach inwestycyjnych.

Większość inwestycji wymaga od nas posiadania jakiegoś, często całkiem sporego kapitału, liczonego w tysiącach albo dziesiątkach tysięcy. Wyobraź sobie jednak, że Ty i tysiące innych klientów posiadają kwoty niewielkie – kilkadziesiąt, może kilkaset złotych. Jednostkowo nie mają wielkiego znaczenia, gdyby jednak zebrać je razem….
Właśnie – zebrać razem. Na tym właśnie polega idea funduszy inwestycyjnych, o których mówi się, że są przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania.

Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce normuje Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Właśnie wspomniana ustawa zawiera chyba najpełniejszą definicję pojęcia "fundusz inwestycyjny". Zgodnie z nią, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych (...) zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Mówiąc prościej fundusz inwestycyjny zbiera od licznych inwestorów pieniądze – nawet niewielkie – i tę całość zebranych aktywów inwestuje w instrumenty i na rynkach, jasno określonych w statucie danego funduszu np. w akcje, obligacje czy inne rodzaje inwestycji.

Każdy z uczestników funduszu otrzymuje jako potwierdzenie swoje wpłaty jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny, których wartość zależy od wyceny aktywów, w które fundusz inwestuje.

 

Zobacz również:

Dlaczego warto inwestować w fundusze?

Czy fundusze są bezpieczne?

Dekalog inwestującego w fundusze.

podziel się: poleć stronę
Web Content Display
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.