Web Content Display

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook

Web Content Display

Prospekt informacyjny

 

Podstawowy dokument o funduszu mówiący m.in. o sposobie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej, historycznych wynikach finansowych funduszu), zarządzającym nim towarzystwie oraz podmiotach zaangażowanych w jego obsługę. Wiele zapisów jest standardowych, wynikają z nałożonych na TFI regulacji. Poza tym w jednym prospekcie TFI najczęściej umieszcza zapisy dot. wielu funduszy wchodzących w skład tzw. parasola. Dlatego szybszym rozwiązaniem jest przeglądanie KIID’u.


Zobacz również:

KIID

Sprawozdanie finansowe

podziel się: poleć stronę