Web Content Display

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook

Web Content Display

Sprawozdanie finansowe

 

Dopełnieniem powyższych informacji są sprawozdania finansowe, które fundusze mają obowiązek publikować 2 razy do roku. Można z nich dowiedzieć się jakie dokładnie instrumenty posiada dany fundusz czyli szczegóły ogólnie zapisanej polityki inwestycyjnej. Warto przejrzeć stan portfela pod kątem m.in.:

  • płynności posiadanych instrumentów (utrata płynności w wyniku kryzysu czy upadłości spółki może zmusić do jednorazowego przeszacowania wartości aktywów funduszu, niska płynność posiadanych akcji może pozwolić „zawyżać” wyceny w istotnych momentach roku tzw. windows dressing),
  • ryzyka papierów dłużnych (obligacje korporacyjne czy nawet skarbowe są instrumentami „bezpiecznymi” tak długo jak emitent jest wypłacalny),
  • koncentracji w ramach grup kapitałowych (czy zarządzający nie wspomaga np. akcjonariusza TFI kupując głównie papiery z jego grupy).

 
Powyższy proces wyboru funduszu można wydłużać o kolejne kroki (np. analizę dokonań zarządzającego). Pytanie tylko czy stanie się bardziej efektywny. Niestety nawet najdłuższa analiza i dodawania kolejnych kryteriów nie zagwarantuje nam optymalnego wyboru. Tym bardziej, że otoczenie i liczba czynników wpływająca na sukces funduszu dynamicznie się zmienia. Pamiętajmy o tym, monitorując okresowo czy nasz wybór funduszu nadal jest optymalny. Pomogą nam w tym narzędzia (np. Jaki fundusz, karty funduszu, wiadomości) oraz mechaniczne strategie zarządzania portfelem funduszu.


Zobacz również:

KIID

Prospekt informacyjny

podziel się: poleć stronę