Web Content Display

Jak interpretować wyniki funduszy

 

Część 1 - Zyski


Wyobraź sobie, że kupiłeś jednostki jakiegoś funduszu inwestycyjnego, nazwijmy go TwójFundusz. W momencie kupna wartość jednostki wynosiła 100 złotych. Dziś jest to 200 złotych. Sto procent! Nieźle. Być może Twoi znajomi chcieliby dowiedzieć, się gdzie można znaleźć tak doskonałą inwestycję. Niemal wszyscy lubimy patrzeć na to co dużo zyskiwało, bo liczymy, że taka sytuacja się powtórzy. I bardzo często jest to pierwszy krok do kłopotów.

Ceny na rynkach są zmienne. Podobnie wartości jednostek uczestnictwa funduszy, które przecież w swoich portfelach posiadają akcje, obligacje, towary i inne instrumenty finansowe.
Wyniki wielu funduszy uzależnione są od koniunktury – w czasie hossy silnie zyskują, podczas bessy – mocno tracą. Czasem spadki trwają kilka tygodni, czasem wiele lat. Musisz się z tym liczyć i patrząc na wyniki funduszy i szukając najlepszej dla siebie inwestycji nie zapominać o tym.

Średnioroczna stopa zwrotu
Wróćmy do TwojegoFunduszu. Wspomnieliśmy, że zarobił 100 procent. Ale przez jaki okres? 100 procent w rok (zdarzają się takie lata) byłoby rewelacyjnie, ale przez 10 lat już chyba niezbyt. Ale może sprawdźmy.
Spójrz na tabelę niżej. Pokazuje ile wynosi średnioroczna stopa zwrotu, czyli ile fundusz musiałby zarabiać regularnie co roku, żeby po określonej liczbie lat zarobić 100 procent

Tabela 1

1 rok 100.0%
2 lata 41.4%
3 lata 26.0%
4 lata 18.9%
5 lata 14.9%
6 lata 12.2%
7 lata 10.4%
8 lata 9.1%
9 lata 8.0%
10 lat 7.2%
15 lat 4.7%
20 lat 3.5%
30 lat 2.3%

Nawet w okresie dziesięciu lat wygląda to optymistycznie – 7.2 procent zysku to więcej niż inflacja w ostatnich latach (mówimy o okresie 2000-2012). Oczywiście lepiej byłoby zarabiać 41.4 procent średniorocznie niż 7.2 procent. Ale czasem lepiej patrzyć na fakty, nie zaś na marzenia.

Średnioroczna stopa zwrotu to jeden z najważniejszych parametrów przy ocenie atrakcyjności funduszu. W BOSSAFUND możesz sprawdzić ile wynosi ta wartość dla każdego funduszu.
Generalna zasada mówi – im dłuższy czas działania funduszu tym bardziej precyzyjne informacje płyną ze wskaźników.
Jeśli chcesz porównać kilka różnych funduszy, byłoby dobrze, gdyby miały porównywalny czas działania. Trudno będzie ocenić fundusz, który działa od dwóch lat (i trafił na przykład na wyjątkową hossę) z funduszem obecnym na rynku od lat dziesięciu. Ten drugi prawdopodobnie będzie miał niższą średnioroczną stopę zwrotu – ma już za sobą wiele okresów spadków i wzrostów.
Pamiętasz popularny żart mówiący, że jeden człowiek i jeden pies mają średnio po trzy nogi? No właśnie tak wygląda średnia i różnego rodzaju operacje na wynikach funduszy. Wyobraź sobie fundusz A, który przez 9 lat nie zarabiał i dopiero w 10 roku zarobił 100 procent.
Albo fundusz B, który zarobił w pierwszym roku 100 procent, a później już nigdy nic. I w końcu fundusz C, który średnio co roku zarabiał 7.2 %.
Każdy z nich średniorocznie zarabiał 7.2% przez ostatnie dziesięć lat. Każdy zarobił 100 procent. Ale w jakże innym stylu.

 


 

Jeśli właśnie mówisz, że ważniejsze są przecież dokonania w ostatnich latach, a nie pięć, dziesięć, czy dwadzieścia lat temu i dlatego najlepiej wybrać fundusz A, częściowo będziesz miał rację. Częściowo bo – nie mówiliśmy jeszcze nic o tym jak fundusze tracą. Ale to za chwilę… Na razie zostańmy przy zyskach. Faktycznie przez kilka, albo kilkanaście lat w funduszu może się zmienić zarządzający, polityka funduszu, również sam rynek wygląda inaczej niż w latach dziewięćdziesiątych.
Dlatego w BOSSAFUND oprócz średniorocznej stopy zwrotu z całego okresu istnienia funduszu, dołożyliśmy również średnioroczną stopę zwrotu z ostatnich trzech, pięciu oraz dziesięciu lat. Dzięki temu koncentrujemy się na najbliższej przeszłości, a co więcej możemy ze sobą porównać o wiele więcej funduszy.

Spójrz na tabelę. Zamieszono w niej wyniki czterech fundusze akcji inwestujące w Polsce. W kolumnie w której pokazana jest średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności funduszu, mimo że wyniki są podobne (to przypadek), nie wiemy w jakich okresach fundusze działały. Ale już z kolejnych kolumn, jesteśmy w stanie powiedzieć, który z nich radził sobie lepiej, a który gorzej w ostatnich trzech i pięciu latach.

Tabela 2

Fundusz

Średnioroczna stopa zwrotu Średnioroczna stopa zwrotu (3 lata) Średnioroczna stopa zwrotu (5 lat)

Fundusz Akcji Q

+0.08% -16.67% -16.82%

Fundusz Akcji X

+3.45% -4.21% -13.97%

Fundusz Akcji Y

+4.14% -2.37% -10.5%

Fundusz Akcji Z

+7.02% -2.35% -7.84%

Po takim zestawieniu można starać się zrezygnować z takiego, który wyraźnie negatywnie odstaje od reszty  i dokładnie analizować resztę lub skoncentrować się wyłącznie na takim, który wyróżnia się korzystnie od pozostałych.
Przyjrzyj się jeszcze raz tabeli Fundusz Q ma najgorsze stopy zwrotu w każdym z okresów. A średnioroczna stopa zwrotu za 3 lata jest kilkukrotnie gorsza niż pozostałych. Może to być wyraźny znak, że zarządzający wyjątkowo źle radzi sobie na słabym rynku (wszystkie fundusze mają wynik ujemny).
Z kolei fundusz Z prezentuje się najciekawiej - średnioroczna stopa zwrotu od początku jest najwyższa, za ostatnie trzy lata – również i podobnie za ostatnie pięć lat.

 

Zobacz również:

Część 2 - Zmienność

Część 3 - Ryzyko straty

podziel się: poleć stronę