Breadcrumb
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 190.76 184.56 -3.25% -1.27% 8.70% -0.15 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 171.77 178.26 +3.78% +1.71% 2.76% +0.62 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 219.73 205.85 -6.32% -4.06% 2.08% -1.95 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 64.67 68.93 +6.59% +4.54% 4.96% +0.92 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 243.87 249.98 +2.51% +1.34% 3.44% +0.39 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 112.18 114.67 +2.22% +1.32% 4.07% +0.32 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 165.98 175.61 +5.80% +2.64% 2.50% +1.06 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 128.87 136.60 +6.00% +2.03% 6.24% +0.33 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 144.80 139.91 -3.38% -2.25% 0.98% -2.30 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 139.88 131.94 -5.68% -3.47% 3.32% -1.05 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 91.90 91.76 -0.15% -1.10% 2.25% -0.49 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 128.27 135.99 +6.02% +1.99% 2.67% +0.75 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 222.10 220.13 -0.89% -0.30% 8.84% -0.03 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 213.73 203.28 -4.89% -2.87% 2.74% -1.05 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 607.98 592.82 -2.49% -1.08% 9.48% -0.11 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 111.76 109.33 -2.17% -1.19% 6.76% -0.18 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji (w likwidacji) umbrella fundusz parasolowy PL 1,032.81 1,032.81 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 324.00 326.05 +0.63% -0.44% 3.34% -0.13 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 226.08 227.60 +0.67% -0.42% 3.34% -0.13 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 147.96 144.62 -2.26% -1.29% 5.30% -0.24 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 137.23 135.52 -1.25% -0.23% 5.30% -0.04 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 149.31 147.69 -1.08% -1.10% 6.11% -0.18 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 45.42 40.41 -11.03% -4.37% 4.69% -0.93 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 179.83 182.75 +1.62% +2.37% 3.09% +0.77 koszyk
Diagram Generali Akcji Ekologicznych PL 99.32 99.95 +0.63% +0.60% 4.70% +0.13 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 159.94 168.08 +5.09% +1.21% 3.44% +0.35 koszyk
Diagram Generali Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 214.71 223.52 +4.10% +3.24% 5.47% +0.59 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 251.62 247.95 -1.46% -0.63% 8.74% -0.07 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 119.83 121.82 +1.66% +0.55% 1.63% +0.34 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 425.08 425.91 +0.20% +1.07% 6.27% +0.17 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 93.60 92.23 -1.46% -1.63% 1.49% -1.09 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 179.25 181.05 +1.00% +1.96% 6.37% +0.31 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 96.31 94.37 -2.01% -1.80% 1.03% -1.75 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 312.99 315.74 +0.88% -0.05% 0.21% -0.24 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 258.07 263.16 +1.97% -0.27% 4.30% -0.06 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 229.82 236.70 +2.99% +3.56% 5.01% +0.71 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 218.81 231.57 +5.83% +3.78% 6.04% +0.63 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 224.18 221.61 -1.15% -1.29% 7.84% -0.16 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 89.88 96.37 +7.22% +2.82% 2.42% +1.17 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 73.39 70.62 -3.77% -1.57% 4.86% -0.32 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 89.48 77.43 -13.47% -5.64% 7.38% -0.76 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 175.02 169.25 -3.30% -1.48% 8.22% -0.18 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 153.10 148.06 -3.29% -1.48% 8.22% -0.18 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 194.57 196.26 +0.87% +2.42% 7.82% +0.31 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 190.72 192.50 +0.93% +2.45% 7.64% +0.32 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 204.89 208.79 +1.90% +0.87% 10.88% +0.08 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 186.75 190.12 +1.80% +0.82% 10.87% +0.08 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 147.68 146.35 -0.90% -0.38% 3.08% -0.12 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 144.09 142.80 -0.90% -0.38% 3.07% -0.12 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 60.40 62.20 +2.98% +1.81% 10.02% +0.18 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 55.73 57.39 +2.98% +1.80% 10.04% +0.18 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 21.21 20.58 -2.97% -1.34% 9.76% -0.14 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 16.37 16.73 +2.20% +1.55% 4.84% +0.32 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.15 6.39 -10.63% -5.56% 0.47% -11.83 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 14.54 14.27 -1.86% -1.04% 3.51% -0.30 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 12.36 12.66 +2.43% +0.69% 4.05% +0.17 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 13.85 13.05 -5.78% -3.25% 5.61% -0.58 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.17 8.69 -5.23% -2.88% 4.69% -0.61 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 8.65 8.46 -2.20% -0.83% 8.09% -0.10 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.79 9.86 +0.72% +0.42% 4.76% +0.09 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 10.02 9.90 -1.20% -1.36% 3.89% -0.35 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11.83 11.73 -0.85% -0.28% 7.71% -0.04 koszyk
Diagram METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 14.90 15.26 +2.42% +1.11% 4.47% +0.25 koszyk
Diagram NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 193.07 198.30 +2.71% +0.28% 4.88% +0.06 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 95.35 97.61 +2.37% +1.89% 5.05% +0.37 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 281.46 282.52 +0.38% +0.55% 4.05% +0.14 koszyk
Diagram NN (L) Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 225.12 220.27 -2.15% -2.37% 2.89% -0.82 koszyk
Diagram NN (L) Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 250.56 251.48 +0.37% +1.05% 6.06% +0.17 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 397.45 388.43 -2.27% -0.94% 8.89% -0.11 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 197.78 195.32 -1.24% -0.52% 8.15% -0.06 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 294.26 294.02 -0.08% -0.16% 7.84% -0.02 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 122.31 118.00 -3.52% -1.57% 5.38% -0.29 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 160.53 153.91 -4.12% -2.01% 10.71% -0.19 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 147.47 141.78 -3.86% -2.97% 12.01% -0.25 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) umbrella fundusz parasolowy PL 26.60 26.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 139.96 138.51 -1.04% -1.22% 4.40% -0.28 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 317.51 309.45 -2.54% -1.56% 5.59% -0.28 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 131.39 124.06 -5.58% -3.08% 8.12% -0.38 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 100.80 98.48 -2.30% -1.00% 8.35% -0.12 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 167.99 175.43 +4.43% +3.09% 4.92% +0.63 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 131.39 129.27 -1.61% -2.18% 2.84% -0.77 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 115.56 113.96 -1.38% -2.62% 1.85% -1.42 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 110.45 106.87 -3.24% -1.57% 9.52% -0.16 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 154.20 162.71 +5.52% +4.64% 7.64% +0.61 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 106.66 104.62 -1.91% -1.51% 3.44% -0.44 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 286.02 312.65 +9.31% +5.35% 5.42% +0.99 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 117.71 121.16 +2.93% +1.25% 4.53% +0.28 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 112.52 114.64 +1.88% -0.40% 2.33% -0.17 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 144.52 146.24 +1.19% +0.77% 4.56% +0.17 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 192.29 194.63 +1.22% +1.09% 10.08% +0.11 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 392.18 408.40 +4.14% +2.59% 3.47% +0.75 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 83.25 79.92 -4.00% -2.20% 7.30% -0.30 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 53.85 53.37 -0.89% -0.61% 7.86% -0.08 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 64.41 64.92 +0.79% +1.14% 6.40% +0.18 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 60.76 60.97 +0.35% -0.59% 0.54% -1.09 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 51.82 51.35 -0.91% -0.49% 0.28% -1.75 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 81.30 81.70 +0.49% +0.23% 4.94% +0.05 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 283.82 274.83 -3.17% -1.82% 6.31% -0.29 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 139.91 146.70 +4.85% +2.37% 0.62% +3.82 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 62.77 55.99 -10.80% -4.72% 18.80% -0.25 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 51.79 53.45 +3.21% +1.89% 9.81% +0.19 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 331.65 330.33 -0.40% +0.06% 8.04% +0.01 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 222.34 233.93 +5.21% +1.70% 3.30% +0.52 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 60.37 58.29 -3.45% -1.55% 9.89% -0.16 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 74.48 74.20 -0.38% -1.39% 3.87% -0.36 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 159.19 144.46 -9.25% -4.38% 2.32% -1.89 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 353.02 339.60 -3.80% -2.24% 8.72% -0.26 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 175.74 174.93 -0.46% -0.78% 4.00% -0.20 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 194.05 183.28 -5.55% -3.61% 4.58% -0.79 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 293.29 286.16 -2.43% +3.38% 11.84% +0.29 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 285.75 302.04 +5.70% +4.31% 5.54% +0.78 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 211.52 204.92 -3.12% -1.36% 7.15% -0.19 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 140.33 143.52 +2.27% +1.74% 5.78% +0.30 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 109.57 107.55 -1.84% -1.35% 6.56% -0.21 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 144.60 140.05 -3.15% -1.44% 9.31% -0.15 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 163.92 175.51 +7.07% +3.28% 3.80% +0.86 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Europejskich ESG umbrella fundusz parasolowy ZGR 120.47 122.82 +1.95% -0.17% 1.25% -0.14 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 182.64 183.63 +0.54% +0.11% 9.96% +0.01 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 109.70 109.81 +0.10% -1.42% 3.10% -0.46 koszyk
Diagram UNIQA Globalnej Makroalokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 115.07 113.15 -1.67% -0.80% 1.58% -0.51 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 132.53 138.47 +4.48% +1.39% 4.49% +0.31 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 289.77 291.62 +0.64% -0.67% 1.73% -0.39 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 174.17 168.34 -3.35% -1.48% 9.51% -0.16 koszyk
Web Content Display

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.
                
Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.