Breadcrumb

Breadcrumbs

fund-valuation portlet
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru
Wykres AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy PL 107.02 107.00 +0.02% koszyk
Wykres AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 872.54 874.88 -0.27% koszyk
Wykres AGIO Akcji PLUS PARASOL fundusz parasolowy PL 124.87 123.76 +0.90% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy PL 122.47 121.56 +0.75% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 118.89 117.94 +0.81% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy PL 91.15 90.66 +0.54% koszyk
Wykres ALLIANZ Artificial Intelligence PARASOL fundusz parasolowy PL 114.37 112.58 +1.59% koszyk
Wykres ALLIANZ Europe Equity Growth Select PARASOL fundusz parasolowy PL 109.90 109.23 +0.61% koszyk
Wykres ALLIANZ Global Metals and Mining PARASOL fundusz parasolowy PL 105.24 104.50 +0.71% koszyk
Wykres ALLIANZ India Equity PARASOL fundusz parasolowy PL 109.58 109.51 +0.06% koszyk
Wykres ALLIANZ Małych Spółek Europejskich PARASOL fundusz parasolowy PL 124.78 123.82 +0.78% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 89.86 88.89 +1.09% koszyk
Wykres ALLIANZ Surowców i Energii PARASOL fundusz parasolowy PL 91.42 91.77 -0.38% koszyk
Wykres AVIVA Europejskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 76.08 76.01 +0.09% koszyk
Wykres AVIVA Globalnych Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 115.89 115.86 +0.03% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 131.65 130.86 +0.60% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 136.94 136.52 +0.31% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 445.47 442.42 +0.69% koszyk
Wykres BPS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 92.88 91.83 +1.14% koszyk
Wykres BPS Momentum Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 781.73 775.15 +0.85% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich Kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 200.44 199.62 +0.41% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich Kat. S PARASOL fundusz parasolowy PL 158.34 157.69 +0.41% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Polskich Kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 108.18 106.54 +1.54% koszyk
Wykres GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 83.62 83.05 +0.69% koszyk
Wykres GAMMA Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 88.94 88.18 +0.86% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 275.93 273.45 +0.91% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy PL 82.10 81.82 +0.34% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy PL 449.99 445.55 +1.00% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy PL 124.07 123.34 +0.59% koszyk
Wykres INVESTOR Ameryka Łacińska PARASOL fundusz parasolowy PL 179.02 175.66 +1.91% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy PL 82.56 82.18 +0.46% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy PL 234.88 234.64 +0.10% koszyk
Wykres INVESTOR Niemcy PARASOL fundusz parasolowy PL 212.81 212.45 +0.17% koszyk
Wykres INVESTOR Nowych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 133.73 133.40 +0.25% koszyk
Wykres INVESTOR Rosja PARASOL fundusz parasolowy PL 154.97 152.79 +1.43% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy PL 85.33 85.42 -0.11% koszyk
Wykres INVESTOR Top 25 Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 273.76 271.77 +0.73% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 52.81 52.56 +0.48% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy PL 90.93 92.41 -1.60% koszyk
Wykres IPOPEMA Akcji kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 131.41 130.11 +1.00% koszyk
Wykres IPOPEMA Akcji kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 115.53 114.39 +1.00% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 134.61 134.70 -0.07% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 132.76 132.86 -0.08% koszyk
Wykres IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 147.87 147.51 +0.24% koszyk
Wykres IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 144.25 143.89 +0.25% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 82.00 83.04 -1.25% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 75.88 76.84 -1.25% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 155.60 154.96 +0.41% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 143.50 142.91 +0.41% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 190.36 188.83 +0.81% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 84.04 83.65 +0.47% koszyk
Wykres MILLENNIUM Globalny Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 155.17 154.39 +0.51% koszyk
Wykres MetLife Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 14.81 14.68 +0.89% koszyk
Wykres MetLife Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy PL 13.43 13.44 -0.07% koszyk
Wykres MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy PL 11.42 11.41 +0.09% koszyk
Wykres MetLife Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 7.78 7.76 +0.26% koszyk
Wykres MetLife Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy PL 7.43 7.41 +0.27% koszyk
Wykres MetLife Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 5.70 5.67 +0.53% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy PL 8.22 8.22 0.00% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy PL 8.77 8.73 +0.46% koszyk
Wykres MetLife Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 7.33 7.29 +0.55% koszyk
Wykres NN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 297.53 295.68 +0.63% koszyk
Wykres NN Europejski Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy PL 168.35 168.51 -0.09% koszyk
Wykres NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy PL 66.76 66.44 +0.48% koszyk
Wykres NN Globalny Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy PL 231.55 232.22 -0.29% koszyk
Wykres NN Japonia PARASOL fundusz parasolowy PL 182.29 182.69 -0.22% koszyk
Wykres NN Nowej Azji PARASOL fundusz parasolowy PL 121.14 121.11 +0.02% koszyk
Wykres NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy PL 141.18 140.29 +0.63% koszyk
Wykres NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy PL 113.80 113.69 +0.10% koszyk
Wykres NN Spółek Dywidendowych USA PARASOL fundusz parasolowy PL 209.14 209.38 -0.11% koszyk
Wykres NN Średnich i Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 191.68 191.16 +0.27% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy PL 49.69 49.82 -0.26% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 114.83 114.22 +0.53% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 88.53 88.24 +0.33% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 177.15 176.21 +0.53% koszyk
Wykres NOVO Globalnego Dochodu PARASOL fundusz parasolowy PL 77.57 77.62 -0.06% koszyk
Wykres OPEN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 99.89 99.41 +0.48% koszyk
Wykres OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 132.85 132.57 +0.21% koszyk
Wykres PKO Akcji Dywidendowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 118.77 118.83 -0.05% koszyk
Wykres PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 239.13 238.09 +0.44% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy PL 98.71 98.34 +0.38% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 86.66 85.93 +0.85% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 117.87 118.18 -0.26% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Europejskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 98.71 98.34 +0.38% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 87.71 88.01 -0.34% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Polskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 95.87 94.94 +0.98% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 192.29 192.87 -0.30% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 90.93 91.01 -0.09% koszyk
Wykres PKO Medycyny i Demografii Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 118.13 117.69 +0.37% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 112.25 113.64 -1.22% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 270.20 270.64 -0.16% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 78.92 78.26 +0.84% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 37.81 37.52 +0.77% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PL 208.30 208.58 -0.13% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Wschodzących PL 115.82 115.63 +0.16% koszyk
Wykres PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 97.24 96.01 +1.28% koszyk
Wykres PZU Aktywny Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy PL 45.47 45.44 +0.07% koszyk
Wykres PZU Innowacyjnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 34.63 34.60 +0.09% koszyk
Wykres PZU Medyczny PARASOL fundusz parasolowy PL 64.94 64.57 +0.57% koszyk
Wykres QUERCUS Agresywny PARASOL fundusz parasolowy PL 141.50 141.16 +0.24% koszyk
Wykres QUERCUS Global Growth PARASOL fundusz parasolowy PL 95.77 95.88 -0.11% koszyk
Wykres QUERCUS Obligacji Skarbowych PARASOL fundusz parasolowy PL 74.93 74.88 +0.07% koszyk
Wykres QUERCUS lev PARASOL fundusz parasolowy PL 68.40 66.51 +2.84% koszyk
Wykres QUERCUS short PARASOL fundusz parasolowy PL 67.06 67.98 -1.35% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 269.43 266.98 +0.92% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy PL 187.86 186.88 +0.52% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 50.15 49.92 +0.46% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy PL 59.50 59.18 +0.54% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy PL 92.02 92.14 -0.13% koszyk
Wykres SKARBIEC Akcja PARASOL fundusz parasolowy PL 290.26 287.69 +0.89% koszyk
Wykres SKARBIEC Emerging Markets Opportunities PARASOL fundusz parasolowy PL 135.77 135.20 +0.42% koszyk
Wykres SKARBIEC Global Select Equity PARASOL fundusz parasolowy PL 122.69 122.44 +0.20% koszyk
Wykres SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 210.39 210.91 -0.25% koszyk
Wykres SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 93.14 92.68 +0.50% koszyk
Wykres SKARBIEC Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy PL 120.88 120.96 -0.07% koszyk
Wykres SKARBIEC Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy PL 129.68 129.49 +0.15% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Brands PARASOL fundusz parasolowy PL 195.00 195.31 -0.16% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO PL 157.51 156.49 +0.65% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 669.26 661.23 +1.21% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 83.37 82.18 +1.45% koszyk
Wykres UniAkcje Biopharma PARASOL fundusz parasolowy PL 114.04 114.17 -0.11% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy PL 128.52 127.52 +0.78% koszyk
Wykres UniAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 92.60 91.97 +0.69% koszyk
Wykres UniAkcje Selektywny Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 117.98 118.50 -0.44% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy PL 37.84 38.24 -1.05% koszyk
Wykres UniAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy PL 102.42 101.60 +0.81% koszyk
Wykres UniAkcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy PL 109.27 108.60 +0.62% koszyk
Wykres UniAkcje: Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy PL 119.73 118.86 +0.73% koszyk
Wykres UniKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 206.80 204.84 +0.96% koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.