Breadcrumb
fund-valuation portlet
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 154.63 154.53 +0.06% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 189.26 191.62 -1.23% koszyk
Wykres ALLIANZ Artificial Intelligence PARASOL fundusz parasolowy ZGR 181.23 181.04 +0.10% koszyk
Wykres ALLIANZ China A-Shares PARASOL fundusz parasolowy ZGR 60.67 61.06 -0.64% koszyk
Wykres ALLIANZ Europe Equity Growth Select PARASOL fundusz parasolowy ZGR 154.13 153.76 +0.24% koszyk
Wykres ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy ZGR 141.58 141.48 +0.07% koszyk
Wykres ALLIANZ India Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 146.35 146.44 -0.06% koszyk
Wykres ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 199.20 201.73 -1.25% koszyk
Wykres ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 196.79 199.29 -1.25% koszyk
Wykres ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 581.37 587.11 -0.98% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 137.31 138.74 -1.03% koszyk
Wykres BPS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 130.85 131.58 -0.55% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich A PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 202.49 204.31 -0.89% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich S PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 141.91 143.19 -0.89% koszyk
Wykres CASPAR Globalny S PARASOL fundusz parasolowy ZGR 155.97 157.58 -1.02% koszyk
Wykres GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 152.87 153.80 -0.60% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 151.95 152.90 -0.62% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 68.97 69.32 -0.50% koszyk
Wykres GENERALI Akcji: Megatrendy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 207.66 208.18 -0.25% koszyk
Wykres GENERALI Korona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 267.20 269.34 -0.79% koszyk
Wykres GENERALI Surowców PARASOL fundusz parasolowy ZGR 52.98 53.24 -0.49% koszyk
Wykres GENERALI Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 133.71 133.00 +0.53% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 416.82 420.36 -0.84% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 225.84 226.52 -0.30% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79.36 79.39 -0.04% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 337.77 338.43 -0.20% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Japonia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 314.61 315.67 -0.34% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 211.88 213.79 -0.89% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 121.84 122.42 -0.47% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA PARASOL fundusz parasolowy ZGR 298.88 299.48 -0.20% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 320.40 321.05 -0.20% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 322.93 323.02 -0.03% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 127.45 127.28 +0.13% koszyk
Wykres INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy PL 798.31 803.66 -0.67% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 251.99 254.01 -0.80% koszyk
Wykres INVESTOR Niemcy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 242.64 242.78 -0.06% koszyk
Wykres INVESTOR Nowych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 165.39 165.56 -0.10% koszyk
Wykres INVESTOR Quality PARASOL fundusz parasolowy ZGR 230.72 231.51 -0.34% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82.84 82.84 0.00% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 66.82 67.07 -0.37% koszyk
Wykres INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 392.49 393.26 -0.20% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 154.03 151.62 +1.59% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97.80 98.17 -0.38% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96.86 97.22 -0.37% koszyk
Wykres IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A PARASOL fundusz parasolowy PL 195.72 196.09 -0.19% koszyk
Wykres IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B PARASOL fundusz parasolowy PL 145.03 143.82 +0.84% koszyk
Wykres IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 148.64 147.40 +0.84% koszyk
Wykres IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 145.03 143.82 +0.84% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 205.20 205.65 -0.22% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 186.81 187.22 -0.22% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 116.47 116.46 +0.01% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 177.64 178.63 -0.55% koszyk
Wykres PZU Akcji Globalnych Trendów PARASOL fundusz parasolowy ZGR 55.44 55.56 -0.22% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 85.01 85.46 -0.53% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 56.50 56.73 -0.41% koszyk
Wykres PZU Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 74.06 74.50 -0.59% koszyk
Wykres PZU Medyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 87.57 87.85 -0.32% koszyk
Wykres QUERCUS Agresywny PARASOL fundusz parasolowy PL 310.08 312.28 -0.70% koszyk
Wykres QUERCUS Global Growth PARASOL fundusz parasolowy ZGR 147.83 148.24 -0.28% koszyk
Wykres QUERCUS lev PARASOL fundusz parasolowy PL 46.56 47.27 -1.50% koszyk
Wykres QUERCUS short PARASOL fundusz parasolowy PL 54.46 54.04 +0.78% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 377.19 377.89 -0.19% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 216.40 216.14 +0.12% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 63.18 63.41 -0.36% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 67.91 68.01 -0.15% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Growth Leaders PARASOL fundusz parasolowy ZGR 81.80 81.89 -0.11% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 21.45 21.51 -0.28% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 17.08 17.08 0.00% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7.64 7.70 -0.78% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 10.71 10.73 -0.19% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 13.09 13.12 -0.23% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 13.86 13.92 -0.43% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 10.88 10.92 -0.37% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 9.23 9.32 -0.97% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9.68 9.69 -0.10% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7.61 7.63 -0.26% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 12.99 13.07 -0.61% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 13.98 13.98 0.00% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Value Leaders PARASOL fundusz parasolowy PL 204.54 205.44 -0.44% koszyk
Wykres SKARBIEC Akcja PARASOL fundusz parasolowy PL 356.94 359.56 -0.73% koszyk
Wykres SKARBIEC Emerging Markets Opportunities PARASOL fundusz parasolowy ZGR 125.48 126.05 -0.45% koszyk
Wykres SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 194.82 195.77 -0.49% koszyk
Wykres SKARBIEC Nowej Generacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 218.47 217.09 +0.64% koszyk
Wykres SKARBIEC Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 137.88 137.04 +0.61% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Brands PARASOL fundusz parasolowy ZGR 254.11 252.98 +0.45% koszyk
Wykres SKARBIEC Value PARASOL fundusz parasolowy PL 144.09 144.81 -0.50% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 106.22 106.61 -0.37% koszyk
Wykres UNIQA Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 151.04 152.14 -0.72% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 172.00 172.09 -0.05% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 193.57 194.16 -0.30% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 88.61 88.87 -0.29% koszyk
Wykres UNIQA Globalny Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 127.55 127.59 -0.03% koszyk
Wykres UNIQA Selective Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 216.03 217.19 -0.53% koszyk
Wykres UNIQA Selektywny Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 195.97 197.54 -0.79% koszyk
Wykres VIG C-QUADRAT Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 105.72 106.73 -0.95% koszyk
Wykres VIG C-QUADRAT Global Growth Trends PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97.93 97.98 -0.05% koszyk
Wykres VIG C-QUADRAT GreenStars PARASOL fundusz parasolowy ZGR 104.19 104.38 -0.18% koszyk
Web Content Display

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.