Breadcrumb
fund-valuation portlet
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 131.35 131.43 -0.06% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 143.18 141.74 +1.02% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Rynku Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 51.01 50.68 +0.65% koszyk
Wykres ALLIANZ Artificial Intelligence PARASOL fundusz parasolowy ZGR 150.34 150.68 -0.23% koszyk
Wykres ALLIANZ China A-Shares PARASOL fundusz parasolowy ZGR 78.67 77.64 +1.33% koszyk
Wykres ALLIANZ Europe Equity Growth Select PARASOL fundusz parasolowy ZGR 118.96 118.91 +0.04% koszyk
Wykres ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy ZGR 77.90 78.00 -0.13% koszyk
Wykres ALLIANZ Global Metals and Mining PARASOL fundusz parasolowy ZGR 135.34 134.39 +0.71% koszyk
Wykres ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy ZGR 119.99 120.35 -0.30% koszyk
Wykres ALLIANZ India Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 128.26 128.97 -0.55% koszyk
Wykres ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 155.38 153.70 +1.09% koszyk
Wykres ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 160.37 157.41 +1.88% koszyk
Wykres ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 412.60 406.56 +1.49% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 97.52 96.34 +1.22% koszyk
Wykres BPS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 91.70 91.10 +0.66% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich A PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 198.08 195.18 +1.49% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich S PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 138.51 136.47 +1.49% koszyk
Wykres CASPAR Globalny S PARASOL fundusz parasolowy ZGR 169.42 164.46 +3.02% koszyk
Wykres ESALIENS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 277.36 275.40 +0.71% koszyk
Wykres ESALIENS Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 108.10 108.19 -0.08% koszyk
Wykres ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 107.90 107.65 +0.23% koszyk
Wykres ESALIENS Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 107.53 107.38 +0.14% koszyk
Wykres ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 184.58 181.58 +1.65% koszyk
Wykres ESALIENS Spółek Innowacyjnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 106.37 105.30 +1.02% koszyk
Wykres GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 104.24 103.66 +0.56% koszyk
Wykres GENERALI Akcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96.40 95.18 +1.28% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 140.49 140.59 -0.07% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Ekologicznych PL 83.94 84.72 -0.92% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 126.85 127.08 -0.18% koszyk
Wykres GENERALI Akcji: Megatrendy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 145.10 144.01 +0.76% koszyk
Wykres GENERALI Korona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 177.86 175.66 +1.25% koszyk
Wykres GENERALI Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 106.90 107.60 -0.65% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 265.74 263.77 +0.75% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 76.75 76.58 +0.22% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 107.77 106.90 +0.81% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82.60 82.22 +0.46% koszyk
Wykres INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy PL 535.50 530.29 +0.98% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 301.22 298.27 +0.99% koszyk
Wykres INVESTOR Niemcy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 189.30 189.96 -0.35% koszyk
Wykres INVESTOR Nowych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 137.11 135.86 +0.92% koszyk
Wykres INVESTOR Quality PARASOL fundusz parasolowy ZGR 176.16 176.65 -0.28% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 86.18 86.97 -0.91% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 51.22 50.97 +0.49% koszyk
Wykres INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 279.89 278.56 +0.48% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 120.07 119.01 +0.89% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A PARASOL fundusz parasolowy ZGR 110.63 108.84 +1.64% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B PARASOL fundusz parasolowy ZGR 109.48 107.71 +1.64% koszyk
Wykres IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A PARASOL fundusz parasolowy PL 127.04 126.04 +0.79% koszyk
Wykres IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B PARASOL fundusz parasolowy PL 130.83 131.08 -0.19% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 87.66 88.94 -1.44% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 80.86 82.05 -1.45% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 140.47 139.26 +0.87% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 127.88 126.79 +0.86% koszyk
Wykres NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 14.45 14.21 +1.69% koszyk
Wykres NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 14.02 14.07 -0.36% koszyk
Wykres NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 10.48 10.44 +0.38% koszyk
Wykres NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 10.38 10.30 +0.78% koszyk
Wykres NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7.21 7.14 +0.98% koszyk
Wykres NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 6.13 6.02 +1.83% koszyk
Wykres NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 8.11 8.15 -0.49% koszyk
Wykres NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7.03 7.01 +0.29% koszyk
Wykres NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 8.82 8.72 +1.15% koszyk
Wykres NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 186.20 185.96 +0.13% koszyk
Wykres NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 80.41 80.28 +0.16% koszyk
Wykres NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 296.61 297.83 -0.41% koszyk
Wykres NN (L) Japonia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 231.12 231.41 -0.13% koszyk
Wykres NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 118.25 117.70 +0.47% koszyk
Wykres NN (L) Spółek Dywidendowych USA PARASOL fundusz parasolowy ZGR 239.20 240.61 -0.59% koszyk
Wykres NN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 281.54 277.97 +1.28% koszyk
Wykres NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 139.57 137.65 +1.39% koszyk
Wykres NN Średnich i Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 224.44 223.36 +0.48% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 88.33 87.58 +0.86% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 115.12 113.41 +1.51% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 91.49 91.79 -0.33% koszyk
Wykres PKO Akcji Dywidendowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 121.99 123.00 -0.82% koszyk
Wykres PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 240.51 239.25 +0.53% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 70.75 69.99 +1.09% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 143.06 143.69 -0.44% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Europejskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 107.33 107.95 -0.57% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103.93 104.20 -0.26% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Polskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 72.10 71.00 +1.55% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 120.92 120.91 +0.01% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 76.58 77.13 -0.71% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 250.27 249.82 +0.18% koszyk
Wykres PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 106.72 107.08 -0.34% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 91.39 91.40 -0.01% koszyk
Wykres PKO Medycyny i Demografii Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 133.72 133.74 -0.02% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 189.24 186.97 +1.21% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 308.33 307.24 +0.35% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 55.59 54.97 +1.13% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 38.77 38.50 +0.70% koszyk
Wykres PZU Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 47.34 46.78 +1.20% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 58.16 58.32 -0.27% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 49.09 48.91 +0.37% koszyk
Wykres PZU Aktywny Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 46.13 46.05 +0.17% koszyk
Wykres PZU Medyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 75.58 75.67 -0.12% koszyk
Wykres QUERCUS Agresywny PARASOL fundusz parasolowy PL 197.35 195.39 +1.00% koszyk
Wykres QUERCUS Global Growth PARASOL fundusz parasolowy ZGR 108.07 107.84 +0.21% koszyk
Wykres QUERCUS lev PARASOL fundusz parasolowy PL 22.17 21.52 +3.02% koszyk
Wykres QUERCUS short PARASOL fundusz parasolowy PL 76.58 77.65 -1.38% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 246.63 243.51 +1.28% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 179.66 180.81 -0.64% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 41.70 41.37 +0.80% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 58.63 58.66 -0.05% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Gier i Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 102.45 101.75 +0.69% koszyk
Wykres SKARBIEC Akcja PARASOL fundusz parasolowy PL 234.16 230.85 +1.43% koszyk
Wykres SKARBIEC Emerging Markets Opportunities PARASOL fundusz parasolowy ZGR 144.73 143.77 +0.67% koszyk
Wykres SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 127.56 125.90 +1.32% koszyk
Wykres SKARBIEC Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 122.77 119.74 +2.53% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Brands PARASOL fundusz parasolowy ZGR 199.73 199.22 +0.26% koszyk
Wykres SKARBIEC Value PARASOL fundusz parasolowy PL 120.83 120.20 +0.52% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 81.51 80.81 +0.87% koszyk
Wykres UNIQA Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 101.39 100.41 +0.98% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 146.36 146.37 -0.01% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 129.61 129.17 +0.34% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82.28 82.33 -0.06% koszyk
Wykres UNIQA Globalnej Makroalokacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96.68 96.55 +0.13% koszyk
Wykres UNIQA Globalny Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 117.35 117.58 -0.20% koszyk
Wykres UNIQA Selective Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 197.34 195.56 +0.91% koszyk
Wykres UNIQA Selektywny Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 133.99 133.33 +0.50% koszyk
Web Content Display

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.