Breadcrumb
fund-valuation portlet
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 147.07 146.39 +0.46% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 152.63 153.53 -0.59% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Rynku Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 68.04 69.41 -1.97% koszyk
Wykres ALLIANZ Artificial Intelligence PARASOL fundusz parasolowy ZGR 165.87 162.28 +2.21% koszyk
Wykres ALLIANZ China A-Shares PARASOL fundusz parasolowy ZGR 84.50 85.06 -0.66% koszyk
Wykres ALLIANZ Europe Equity Growth Select PARASOL fundusz parasolowy ZGR 135.43 135.81 -0.28% koszyk
Wykres ALLIANZ Global Metals and Mining PARASOL fundusz parasolowy ZGR 162.34 161.33 +0.63% koszyk
Wykres ALLIANZ India Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 124.46 124.52 -0.05% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 104.54 105.17 -0.60% koszyk
Wykres AVIVA Europejskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 85.34 86.07 -0.85% koszyk
Wykres AVIVA Globalnych Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 125.27 126.62 -1.07% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 174.96 174.40 +0.32% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 171.47 172.07 -0.35% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 479.09 477.90 +0.25% koszyk
Wykres BPS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 101.58 101.67 -0.09% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich A PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 226.26 227.84 -0.69% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich S PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 158.09 159.20 -0.70% koszyk
Wykres CASPAR Globalny S PARASOL fundusz parasolowy ZGR 176.25 183.47 -3.94% koszyk
Wykres Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 116.37 116.73 -0.31% koszyk
Wykres Generali Akcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 110.64 110.88 -0.22% koszyk
Wykres Generali Akcje: Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 75.95 75.24 +0.94% koszyk
Wykres Generali Akcje: Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 46.44 46.66 -0.47% koszyk
Wykres Generali Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 148.44 154.39 -3.85% koszyk
Wykres Generali Akcji Ekologicznych PL 93.59 92.11 +1.61% koszyk
Wykres Generali Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 143.44 145.75 -1.58% koszyk
Wykres Generali Akcji: Megatrendy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 165.28 171.54 -3.65% koszyk
Wykres Generali Korona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 203.13 203.60 -0.23% koszyk
Wykres Generali Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 122.44 122.75 -0.25% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 299.30 308.13 -2.87% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79.54 79.79 -0.31% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 118.32 122.57 -3.47% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82.56 82.84 -0.34% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 283.17 284.38 -0.43% koszyk
Wykres INVESTOR Niemcy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 221.02 222.16 -0.51% koszyk
Wykres INVESTOR Nowych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 157.17 163.26 -3.73% koszyk
Wykres INVESTOR Quality PARASOL fundusz parasolowy ZGR 188.80 195.02 -3.19% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 93.29 93.63 -0.36% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 55.62 56.58 -1.70% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 95.79 96.22 -0.45% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103.46 108.54 -4.68% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101.48 106.46 -4.68% koszyk
Wykres IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B PARASOL fundusz parasolowy PL 122.78 123.25 -0.38% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 72.64 72.53 +0.15% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 67.03 66.92 +0.16% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 166.40 166.57 -0.10% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 151.49 151.65 -0.11% koszyk
Wykres METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) PARASOL fundusz parasolowy ZGR 6.95 6.96 -0.14% koszyk
Wykres METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) PARASOL fundusz parasolowy ZGR 11.76 11.87 -0.93% koszyk
Wykres METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) PARASOL fundusz parasolowy ZGR 12.50 12.63 -1.03% koszyk
Wykres MetLife Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 16.81 16.79 +0.12% koszyk
Wykres MetLife Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 15.25 15.69 -2.80% koszyk
Wykres MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 11.50 11.44 +0.52% koszyk
Wykres MetLife Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 11.24 11.25 -0.09% koszyk
Wykres MetLife Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7.37 7.32 +0.68% koszyk
Wykres MetLife Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 7.01 7.00 +0.14% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9.08 9.25 -1.84% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7.92 7.93 -0.13% koszyk
Wykres MetLife Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 9.69 9.70 -0.10% koszyk
Wykres NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 202.90 204.54 -0.80% koszyk
Wykres NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 76.48 78.37 -2.41% koszyk
Wykres NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 305.01 309.83 -1.56% koszyk
Wykres NN (L) Japonia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 230.25 229.38 +0.38% koszyk
Wykres NN (L) Spółek Dywidendowych USA PARASOL fundusz parasolowy ZGR 256.45 264.69 -3.11% koszyk
Wykres NN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 321.25 321.39 -0.04% koszyk
Wykres NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 156.12 156.64 -0.33% koszyk
Wykres NN Średnich i Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 255.07 255.21 -0.05% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 98.41 99.78 -1.37% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 132.28 132.14 +0.11% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 116.32 114.07 +1.97% koszyk
Wykres PKO Akcji Dywidendowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 134.28 135.01 -0.54% koszyk
Wykres PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 265.36 266.18 -0.31% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 73.93 73.57 +0.49% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 81.86 81.91 -0.06% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 153.12 159.07 -3.74% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Europejskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 116.49 118.15 -1.41% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 106.06 106.16 -0.09% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Polskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 86.33 86.31 +0.02% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 161.05 164.64 -2.18% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 86.84 87.53 -0.79% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 248.82 257.64 -3.42% koszyk
Wykres PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 112.99 113.58 -0.52% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101.02 102.12 -1.08% koszyk
Wykres PKO Medycyny i Demografii Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 140.31 143.32 -2.10% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 219.56 222.94 -1.52% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 327.56 339.35 -3.47% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 65.19 65.44 -0.38% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 42.50 42.57 -0.16% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 62.50 63.75 -1.96% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 54.52 54.27 +0.46% koszyk
Wykres PZU Aktywny Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 47.52 47.84 -0.67% koszyk
Wykres PZU Medyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79.66 81.28 -1.99% koszyk
Wykres QUERCUS Agresywny PARASOL fundusz parasolowy PL 224.57 224.84 -0.12% koszyk
Wykres QUERCUS Global Growth PARASOL fundusz parasolowy ZGR 119.04 122.82 -3.08% koszyk
Wykres QUERCUS lev PARASOL fundusz parasolowy PL 34.01 34.12 -0.32% koszyk
Wykres QUERCUS short PARASOL fundusz parasolowy PL 63.75 63.63 +0.19% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 289.83 289.98 -0.05% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 198.79 201.46 -1.33% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 47.37 47.41 -0.08% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 64.30 64.79 -0.76% koszyk
Wykres Rockbridge Gier i Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 114.55 115.99 -1.24% koszyk
Wykres SKARBIEC Akcja PARASOL fundusz parasolowy PL 259.92 260.76 -0.32% koszyk
Wykres SKARBIEC Emerging Markets Opportunities PARASOL fundusz parasolowy ZGR 149.98 149.62 +0.24% koszyk
Wykres SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 137.91 138.14 -0.17% koszyk
Wykres SKARBIEC Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 119.31 126.39 -5.60% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Brands PARASOL fundusz parasolowy ZGR 211.88 222.50 -4.77% koszyk
Wykres SKARBIEC Value PARASOL fundusz parasolowy PL 137.66 142.84 -3.63% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 93.93 94.01 -0.09% koszyk
Wykres UNIQA Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 114.59 114.45 +0.12% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 150.92 153.86 -1.91% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 147.12 147.30 -0.12% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 91.40 92.11 -0.77% koszyk
Wykres UNIQA Globalnej Makroalokacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99.57 99.10 +0.47% koszyk
Wykres UNIQA Globalny Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 127.28 128.42 -0.89% koszyk
Wykres UNIQA Selective Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 226.63 225.13 +0.67% koszyk
Wykres UNIQA Selektywny Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 144.58 144.49 +0.06% koszyk
Web Content Display

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.
                
Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.