Breadcrumb

Breadcrumbs

fund-valuation portlet
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru
Wykres AGIO Akcji PLUS PARASOL fundusz parasolowy PL 127.94 128.65 -0.55% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 137.17 136.52 +0.48% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 129.14 128.96 +0.14% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96.94 97.00 -0.06% koszyk
Wykres ALLIANZ Artificial Intelligence PARASOL fundusz parasolowy ZGR 136.14 135.11 +0.76% koszyk
Wykres ALLIANZ Europe Equity Growth Select PARASOL fundusz parasolowy ZGR 133.09 132.60 +0.37% koszyk
Wykres ALLIANZ Global Metals and Mining PARASOL fundusz parasolowy ZGR 113.74 112.98 +0.67% koszyk
Wykres ALLIANZ India Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 104.62 104.44 +0.17% koszyk
Wykres ALLIANZ Małych Spółek Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 140.70 140.44 +0.19% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 90.42 90.75 -0.36% koszyk
Wykres ALLIANZ Surowców i Energii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 92.57 92.36 +0.23% koszyk
Wykres AVIVA Europejskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 83.16 83.11 +0.06% koszyk
Wykres AVIVA Globalnych Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 127.49 127.48 +0.01% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 153.92 154.80 -0.57% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 168.71 169.30 -0.35% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 476.74 479.35 -0.54% koszyk
Wykres BPS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 86.59 87.15 -0.64% koszyk
Wykres BPS Momentum Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 826.28 828.59 -0.28% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich Kat. A PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 233.89 235.17 -0.54% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich Kat. S PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 176.73 177.85 -0.63% koszyk
Wykres GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 91.54 91.48 +0.07% koszyk
Wykres GAMMA Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 88.57 89.10 -0.59% koszyk
Wykres Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 107.19 106.83 +0.34% koszyk
Wykres Generali Akcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 109.36 108.89 +0.43% koszyk
Wykres Generali Akcje: Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 132.82 133.03 -0.16% koszyk
Wykres Generali Akcje: Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 50.58 51.14 -1.10% koszyk
Wykres Generali Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 135.44 134.06 +1.03% koszyk
Wykres Generali Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 135.09 135.07 +0.01% koszyk
Wykres Generali Globalnych Akcji Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 146.50 145.37 +0.78% koszyk
Wykres Generali Korona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 209.53 208.48 +0.50% koszyk
Wykres Generali Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 125.34 125.33 +0.01% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 335.73 340.16 -1.30% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 89.52 90.04 -0.58% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy PL 535.81 539.87 -0.75% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 150.86 152.49 -1.07% koszyk
Wykres INVESTOR Ameryka Łacińska PARASOL fundusz parasolowy ZGR 215.19 215.39 -0.09% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 93.82 94.34 -0.55% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 253.97 254.65 -0.27% koszyk
Wykres INVESTOR Niemcy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 238.24 237.99 +0.11% koszyk
Wykres INVESTOR Nowych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 174.70 176.78 -1.18% koszyk
Wykres INVESTOR Rosja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 183.05 181.63 +0.78% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96.98 97.56 -0.59% koszyk
Wykres INVESTOR Top 25 Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 305.63 308.36 -0.89% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 58.96 59.37 -0.69% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 118.63 121.58 -2.43% koszyk
Wykres MetLife Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 14.88 14.94 -0.40% koszyk
Wykres MetLife Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 14.37 14.41 -0.28% koszyk
Wykres MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 12.51 12.51 0.00% koszyk
Wykres MetLife Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 9.07 9.09 -0.22% koszyk
Wykres MetLife Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 8.11 8.21 -1.22% koszyk
Wykres MetLife Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 5.65 5.69 -0.70% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 8.99 9.02 -0.33% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9.78 9.88 -1.01% koszyk
Wykres MetLife Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 7.82 7.84 -0.26% koszyk
Wykres NN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 311.09 312.81 -0.55% koszyk
Wykres NN Europejski Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 188.25 189.48 -0.65% koszyk
Wykres NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79.70 80.00 -0.38% koszyk
Wykres NN Globalny Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 267.38 268.62 -0.46% koszyk
Wykres NN Japonia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 196.92 196.12 +0.41% koszyk
Wykres NN Nowej Azji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 132.59 133.84 -0.93% koszyk
Wykres NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 150.03 150.69 -0.44% koszyk
Wykres NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 125.69 126.92 -0.97% koszyk
Wykres NN Spółek Dywidendowych USA PARASOL fundusz parasolowy ZGR 230.08 230.69 -0.26% koszyk
Wykres NN Średnich i Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 202.17 202.27 -0.05% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 56.10 56.28 -0.32% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 120.54 121.28 -0.61% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 97.44 97.57 -0.13% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 170.70 169.04 +0.98% koszyk
Wykres NOVO Globalnego Dochodu PARASOL fundusz parasolowy PL 60.24 60.06 +0.30% koszyk
Wykres OPEN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 100.12 100.75 -0.63% koszyk
Wykres OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 141.51 141.67 -0.11% koszyk
Wykres PKO Akcji Dywidendowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 133.98 134.71 -0.54% koszyk
Wykres PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 254.38 253.55 +0.33% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 115.02 116.79 -1.52% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 85.77 86.22 -0.52% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 138.47 139.23 -0.55% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Europejskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 115.02 116.79 -1.52% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96.86 96.75 +0.11% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Polskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 94.75 95.26 -0.54% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97.91 98.95 -1.05% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 217.00 218.87 -0.85% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 102.05 102.09 -0.04% koszyk
Wykres PKO Medycyny i Demografii Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 133.24 132.91 +0.25% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 142.59 144.52 -1.34% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 318.00 318.12 -0.04% koszyk
Wykres QUERCUS Agresywny PARASOL fundusz parasolowy PL 157.34 157.33 +0.01% koszyk
Wykres QUERCUS Global Growth PARASOL fundusz parasolowy ZGR 113.94 114.16 -0.19% koszyk
Wykres QUERCUS lev PARASOL fundusz parasolowy PL 62.25 63.09 -1.33% koszyk
Wykres QUERCUS short PARASOL fundusz parasolowy PL 68.79 68.33 +0.67% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 260.79 261.86 -0.41% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 203.10 205.85 -1.34% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 51.88 51.87 +0.02% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 64.37 64.54 -0.26% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 112.75 112.92 -0.15% koszyk
Wykres SKARBIEC Akcja PARASOL fundusz parasolowy PL 270.79 273.30 -0.92% koszyk
Wykres SKARBIEC Emerging Markets Opportunities PARASOL fundusz parasolowy ZGR 155.68 156.73 -0.67% koszyk
Wykres SKARBIEC Global Select Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 138.25 138.35 -0.07% koszyk
Wykres SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 218.97 221.17 -0.99% koszyk
Wykres SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 119.03 119.76 -0.61% koszyk
Wykres SKARBIEC Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 136.61 137.57 -0.70% koszyk
Wykres SKARBIEC Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 157.88 160.93 -1.90% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Brands PARASOL fundusz parasolowy ZGR 212.72 216.45 -1.72% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 167.35 166.13 +0.73% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 662.65 664.76 -0.32% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 85.77 86.50 -0.84% koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.