Breadcrumb

Breadcrumbs

fund-valuation portlet
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru
Wykres AGIO Akcji PLUS PARASOL fundusz parasolowy PL 95.89 93.68 +2.36% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 100.08 100.82 -0.73% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 93.52 92.24 +1.39% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 74.85 74.21 +0.86% koszyk
Wykres ALLIANZ Artificial Intelligence PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103.98 106.47 -2.34% koszyk
Wykres ALLIANZ Europe Equity Growth Select PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98.64 99.41 -0.77% koszyk
Wykres ALLIANZ Global Metals and Mining PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79.09 80.49 -1.74% koszyk
Wykres ALLIANZ India Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 74.58 69.86 +6.76% koszyk
Wykres ALLIANZ Małych Spółek Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 92.76 94.14 -1.47% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 66.61 65.47 +1.74% koszyk
Wykres ALLIANZ Surowców i Energii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 73.37 73.80 -0.58% koszyk
Wykres AVIVA Europejskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 63.71 62.55 +1.85% koszyk
Wykres AVIVA Globalnych Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 94.07 91.65 +2.64% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 112.71 111.42 +1.16% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 127.08 126.19 +0.71% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 350.18 341.50 +2.54% koszyk
Wykres BPS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 62.60 61.08 +2.49% koszyk
Wykres BPS Momentum Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 612.80 605.11 +1.27% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich Kat. A PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 207.64 204.51 +1.53% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich Kat. S PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 158.61 156.21 +1.54% koszyk
Wykres GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 68.63 67.88 +1.10% koszyk
Wykres GAMMA Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 65.16 63.63 +2.40% koszyk
Wykres Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 78.15 77.40 +0.97% koszyk
Wykres Generali Akcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79.48 78.08 +1.79% koszyk
Wykres Generali Akcje: Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 95.71 94.83 +0.93% koszyk
Wykres Generali Akcje: Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 40.46 40.63 -0.42% koszyk
Wykres Generali Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 108.92 109.50 -0.53% koszyk
Wykres Generali Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 105.64 103.32 +2.25% koszyk
Wykres Generali Globalnych Akcji Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 118.82 118.30 +0.44% koszyk
Wykres Generali Korona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 153.07 149.94 +2.09% koszyk
Wykres Generali Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123.34 123.33 +0.01% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 254.56 245.91 +3.52% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 69.39 68.47 +1.34% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy PL 423.83 411.41 +3.02% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 119.73 115.53 +3.64% koszyk
Wykres INVESTOR Ameryka Łacińska PARASOL fundusz parasolowy ZGR 147.32 137.43 +7.20% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 72.48 71.93 +0.76% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 215.52 212.92 +1.22% koszyk
Wykres INVESTOR Niemcy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 162.38 161.89 +0.30% koszyk
Wykres INVESTOR Nowych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 143.30 136.96 +4.63% koszyk
Wykres INVESTOR Rosja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 134.24 133.27 +0.73% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 67.10 65.10 +3.07% koszyk
Wykres INVESTOR Top 25 Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 242.77 240.43 +0.97% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 48.13 47.31 +1.73% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 94.39 93.86 +0.56% koszyk
Wykres IPOPEMA Akcji kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 102.77 100.10 +2.67% koszyk
Wykres IPOPEMA Akcji kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 90.21 87.87 +2.66% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A PARASOL fundusz parasolowy ZGR 128.61 124.37 +3.41% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B PARASOL fundusz parasolowy ZGR 126.71 122.55 +3.39% koszyk
Wykres IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 135.81 135.78 +0.02% koszyk
Wykres IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 132.48 132.45 +0.02% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 108.77 111.16 -2.15% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 100.47 102.68 -2.15% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 112.04 110.90 +1.03% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 102.89 101.85 +1.02% koszyk
Wykres MetLife Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 11.28 11.09 +1.71% koszyk
Wykres MetLife Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 11.10 10.69 +3.84% koszyk
Wykres MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 10.08 9.86 +2.23% koszyk
Wykres MetLife Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 7.08 7.04 +0.57% koszyk
Wykres MetLife Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 5.81 5.69 +2.11% koszyk
Wykres MetLife Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 4.44 4.36 +1.83% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7.09 6.88 +3.05% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7.35 7.18 +2.37% koszyk
Wykres MetLife Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 6.15 6.10 +0.82% koszyk
Wykres NN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 233.06 227.50 +2.44% koszyk
Wykres NN Europejski Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 139.43 136.19 +2.38% koszyk
Wykres NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 61.23 59.40 +3.08% koszyk
Wykres NN Globalny Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 200.40 194.40 +3.09% koszyk
Wykres NN Japonia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 157.30 158.97 -1.05% koszyk
Wykres NN Nowej Azji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 110.83 109.49 +1.22% koszyk
Wykres NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 114.78 112.72 +1.83% koszyk
Wykres NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99.71 99.23 +0.48% koszyk
Wykres NN Spółek Dywidendowych USA PARASOL fundusz parasolowy ZGR 177.53 167.76 +5.82% koszyk
Wykres NN Średnich i Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 158.52 156.85 +1.06% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 37.80 36.66 +3.11% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 86.80 84.58 +2.62% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 67.38 65.09 +3.52% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 89.17 89.10 +0.08% koszyk
Wykres NOVO Globalnego Dochodu PARASOL fundusz parasolowy PL 54.68 54.00 +1.26% koszyk
Wykres OPEN Akcji - w likwidacji PARASOL fundusz parasolowy PL 89.38 89.38 0.00% koszyk
Wykres OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 102.01 99.17 +2.86% koszyk
Wykres PKO Akcji Dywidendowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96.75 94.21 +2.70% koszyk
Wykres PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 190.04 188.02 +1.07% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 86.84 85.30 +1.81% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 62.02 60.44 +2.61% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103.75 98.79 +5.02% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Europejskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 86.84 85.30 +1.81% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 78.63 78.32 +0.40% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Polskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 66.92 65.21 +2.62% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 135.26 138.54 -2.37% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 74.00 71.42 +3.61% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 160.66 158.57 +1.32% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 72.87 70.51 +3.35% koszyk
Wykres PKO Medycyny i Demografii Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 105.40 101.80 +3.54% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 108.08 109.92 -1.67% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 250.23 240.40 +4.09% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 56.76 55.48 +2.31% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 29.40 29.11 +1.00% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR 179.54 174.50 +2.89% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR 99.27 97.15 +2.18% koszyk
Wykres PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 70.26 68.42 +2.69% koszyk
Wykres PZU Aktywny Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 44.85 45.11 -0.58% koszyk
Wykres PZU Medyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 63.05 60.90 +3.53% koszyk
Wykres QUERCUS Agresywny PARASOL fundusz parasolowy PL 114.98 112.50 +2.20% koszyk
Wykres QUERCUS Global Growth PARASOL fundusz parasolowy ZGR 95.08 92.51 +2.78% koszyk
Wykres QUERCUS lev PARASOL fundusz parasolowy PL 27.02 25.72 +5.05% koszyk
Wykres QUERCUS short PARASOL fundusz parasolowy PL 90.85 93.17 -2.49% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 192.14 187.26 +2.61% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 163.80 161.41 +1.48% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 35.94 35.54 +1.13% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 47.40 46.68 +1.54% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 91.47 90.70 +0.85% koszyk
Wykres SKARBIEC Akcja PARASOL fundusz parasolowy PL 203.11 198.03 +2.57% koszyk
Wykres SKARBIEC Emerging Markets Opportunities PARASOL fundusz parasolowy ZGR 128.05 128.77 -0.56% koszyk
Wykres SKARBIEC Global Select Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 102.31 99.15 +3.19% koszyk
Wykres SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 171.85 170.49 +0.80% koszyk
Wykres SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 95.39 94.18 +1.28% koszyk
Wykres SKARBIEC Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 108.44 106.03 +2.27% koszyk
Wykres SKARBIEC Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 127.13 122.69 +3.62% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Brands PARASOL fundusz parasolowy ZGR 162.33 156.40 +3.79% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 134.58 134.13 +0.34% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 466.89 460.28 +1.44% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 59.20 58.14 +1.82% koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.