Breadcrumb

Breadcrumbs

fund-valuation portlet
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru
Wykres AGIO Akcji PLUS PARASOL fundusz parasolowy PL 126.06 126.25 -0.15% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123.62 123.63 -0.01% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 117.95 118.10 -0.13% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 91.76 92.15 -0.42% koszyk
Wykres ALLIANZ Artificial Intelligence PARASOL fundusz parasolowy ZGR 117.18 118.63 -1.22% koszyk
Wykres ALLIANZ Europe Equity Growth Select PARASOL fundusz parasolowy ZGR 113.07 112.49 +0.52% koszyk
Wykres ALLIANZ Global Metals and Mining PARASOL fundusz parasolowy ZGR 110.04 111.40 -1.22% koszyk
Wykres ALLIANZ India Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98.51 99.52 -1.01% koszyk
Wykres ALLIANZ Małych Spółek Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 124.19 123.61 +0.47% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 89.58 89.90 -0.36% koszyk
Wykres ALLIANZ Surowców i Energii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 94.08 94.42 -0.36% koszyk
Wykres AVIVA Europejskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 76.29 76.00 +0.38% koszyk
Wykres AVIVA Globalnych Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 118.49 118.09 +0.34% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 136.91 136.81 +0.07% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 146.47 146.89 -0.29% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 456.62 457.88 -0.28% koszyk
Wykres BPS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 91.24 91.63 -0.43% koszyk
Wykres BPS Momentum Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 777.81 779.42 -0.21% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich Kat. A PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 209.70 208.76 +0.45% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich Kat. S PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 161.33 160.86 +0.29% koszyk
Wykres GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 83.23 83.21 +0.02% koszyk
Wykres GAMMA Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 88.43 88.84 -0.46% koszyk
Wykres Generali Akcje Biopharma PARASOL fundusz parasolowy ZGR 119.06 119.21 -0.13% koszyk
Wykres Generali Akcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 130.54 130.88 -0.26% koszyk
Wykres Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 92.65 93.06 -0.44% koszyk
Wykres Generali Akcje Selektywny Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123.09 122.83 +0.21% koszyk
Wykres Generali Akcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103.83 104.24 -0.39% koszyk
Wykres Generali Akcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy ZGR 112.83 114.14 -1.15% koszyk
Wykres Generali Akcje: Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 125.23 126.02 -0.63% koszyk
Wykres Generali Akcje: Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 45.17 45.70 -1.16% koszyk
Wykres Generali Korona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 208.83 209.77 -0.45% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 291.70 292.07 -0.13% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 83.80 84.11 -0.37% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy PL 466.64 467.42 -0.17% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 130.24 130.57 -0.25% koszyk
Wykres INVESTOR Ameryka Łacińska PARASOL fundusz parasolowy ZGR 196.47 196.69 -0.11% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 86.23 86.53 -0.35% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 231.21 232.91 -0.73% koszyk
Wykres INVESTOR Niemcy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 212.09 211.71 +0.18% koszyk
Wykres INVESTOR Nowych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 140.59 140.65 -0.04% koszyk
Wykres INVESTOR Rosja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 167.06 167.62 -0.33% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 89.84 89.75 +0.10% koszyk
Wykres INVESTOR Top 25 Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 283.17 282.65 +0.18% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 54.76 54.76 0.00% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 113.63 115.67 -1.76% koszyk
Wykres MetLife Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 15.17 15.22 -0.33% koszyk
Wykres MetLife Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 13.65 13.61 +0.29% koszyk
Wykres MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 11.60 11.69 -0.77% koszyk
Wykres MetLife Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 7.71 7.69 +0.26% koszyk
Wykres MetLife Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7.99 8.03 -0.50% koszyk
Wykres MetLife Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 5.57 5.58 -0.18% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 8.52 8.49 +0.35% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9.13 9.14 -0.11% koszyk
Wykres MetLife Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 7.20 7.20 0.00% koszyk
Wykres NN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 302.70 303.99 -0.42% koszyk
Wykres NN Europejski Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 172.84 171.64 +0.70% koszyk
Wykres NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 69.00 68.64 +0.52% koszyk
Wykres NN Globalny Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 245.14 244.36 +0.32% koszyk
Wykres NN Japonia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 190.97 190.18 +0.42% koszyk
Wykres NN Nowej Azji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 125.03 125.53 -0.40% koszyk
Wykres NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 142.58 142.73 -0.11% koszyk
Wykres NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 115.56 116.10 -0.47% koszyk
Wykres NN Spółek Dywidendowych USA PARASOL fundusz parasolowy ZGR 217.25 217.28 -0.01% koszyk
Wykres NN Średnich i Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 186.91 187.73 -0.44% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 51.44 51.36 +0.16% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 117.83 117.61 +0.19% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 89.48 89.08 +0.45% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 174.75 176.59 -1.04% koszyk
Wykres NOVO Globalnego Dochodu PARASOL fundusz parasolowy PL 70.43 70.44 -0.01% koszyk
Wykres OPEN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 100.53 100.34 +0.19% koszyk
Wykres OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 131.98 131.45 +0.40% koszyk
Wykres PKO Akcji Dywidendowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123.34 122.75 +0.48% koszyk
Wykres PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 239.08 239.28 -0.08% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 110.73 111.68 -0.85% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 87.93 88.26 -0.37% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 124.26 124.08 +0.15% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Europejskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 110.73 111.68 -0.85% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 91.96 91.29 +0.73% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Polskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 96.71 97.08 -0.38% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 191.46 191.49 -0.02% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 94.67 94.38 +0.31% koszyk
Wykres PKO Medycyny i Demografii Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 121.33 121.01 +0.26% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 130.11 129.53 +0.45% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 278.79 278.50 +0.10% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 79.49 79.74 -0.31% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 37.47 37.43 +0.11% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR 219.52 218.03 +0.68% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR 120.83 120.74 +0.07% koszyk
Wykres PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 98.23 98.58 -0.36% koszyk
Wykres PZU Aktywny Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 46.64 46.57 +0.15% koszyk
Wykres PZU Medyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 68.96 68.50 +0.67% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 261.94 262.90 -0.37% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 189.64 189.44 +0.11% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 50.85 50.82 +0.06% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 61.59 61.50 +0.15% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97.37 97.45 -0.08% koszyk
Wykres SKARBIEC Akcja PARASOL fundusz parasolowy PL 272.22 274.12 -0.69% koszyk
Wykres SKARBIEC Emerging Markets Opportunities PARASOL fundusz parasolowy ZGR 142.81 142.87 -0.04% koszyk
Wykres SKARBIEC Global Select Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 125.83 125.27 +0.45% koszyk
Wykres SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 200.53 200.48 +0.02% koszyk
Wykres SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 95.21 94.66 +0.58% koszyk
Wykres SKARBIEC Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 125.64 124.68 +0.77% koszyk
Wykres SKARBIEC Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 129.90 129.89 +0.01% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Brands PARASOL fundusz parasolowy ZGR 196.17 195.60 +0.29% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 158.10 158.30 -0.13% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 651.81 655.28 -0.53% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 82.45 82.92 -0.57% koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.