Breadcrumb
fund-valuation portlet
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 148.19 148.08 +0.07% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 181.91 182.28 -0.20% koszyk
Wykres ALLIANZ Artificial Intelligence PARASOL fundusz parasolowy ZGR 163.76 162.52 +0.76% koszyk
Wykres ALLIANZ China A-Shares PARASOL fundusz parasolowy ZGR 68.96 69.43 -0.68% koszyk
Wykres ALLIANZ Europe Equity Growth Select PARASOL fundusz parasolowy ZGR 154.77 154.84 -0.05% koszyk
Wykres ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy ZGR 134.82 132.54 +1.72% koszyk
Wykres ALLIANZ India Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 133.65 133.99 -0.25% koszyk
Wykres ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 192.10 192.67 -0.30% koszyk
Wykres ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 196.59 197.56 -0.49% koszyk
Wykres ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 524.11 528.54 -0.84% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 127.18 128.19 -0.79% koszyk
Wykres BPS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 116.52 116.73 -0.18% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich A PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 197.72 198.29 -0.29% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich S PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 138.43 138.83 -0.29% koszyk
Wykres CASPAR Globalny S PARASOL fundusz parasolowy ZGR 156.59 158.52 -1.22% koszyk
Wykres GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 136.47 136.91 -0.32% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 166.77 164.78 +1.21% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Ekologicznych PL 93.52 95.00 -1.56% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 154.76 154.97 -0.14% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 67.37 67.59 -0.33% koszyk
Wykres GENERALI Akcji: Megatrendy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 186.75 182.51 +2.32% koszyk
Wykres GENERALI Korona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 230.04 231.08 -0.45% koszyk
Wykres GENERALI Surowców PARASOL fundusz parasolowy ZGR 51.47 52.04 -1.10% koszyk
Wykres GENERALI Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 130.98 132.62 -1.24% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 364.51 366.63 -0.58% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 225.28 226.79 -0.67% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82.81 82.40 +0.50% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 328.62 327.36 +0.38% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Japonia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 282.16 279.50 +0.95% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 185.36 186.27 -0.49% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 119.40 119.48 -0.07% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA PARASOL fundusz parasolowy ZGR 272.57 270.50 +0.77% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 285.96 287.03 -0.37% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 319.07 309.27 +3.17% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 78.91 78.82 +0.11% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 130.82 125.61 +4.15% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 81.86 81.76 +0.12% koszyk
Wykres INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy PL 701.41 699.97 +0.21% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 257.41 257.15 +0.10% koszyk
Wykres INVESTOR Niemcy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 242.69 243.42 -0.30% koszyk
Wykres INVESTOR Nowych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 166.64 160.98 +3.52% koszyk
Wykres INVESTOR Quality PARASOL fundusz parasolowy ZGR 213.93 210.86 +1.46% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82.21 82.84 -0.76% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 62.66 62.97 -0.49% koszyk
Wykres INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 353.72 355.84 -0.60% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 131.50 130.70 +0.61% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99.92 99.07 +0.86% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98.93 98.10 +0.85% koszyk
Wykres IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A PARASOL fundusz parasolowy PL 173.96 174.46 -0.29% koszyk
Wykres IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B PARASOL fundusz parasolowy PL 151.10 152.04 -0.62% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 64.82 64.33 +0.76% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 59.78 59.32 +0.78% koszyk
Wykres IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 154.85 155.81 -0.62% koszyk
Wykres IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 151.10 152.04 -0.62% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 176.31 176.67 -0.20% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 160.51 160.84 -0.21% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 106.51 106.92 -0.38% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 151.40 152.43 -0.68% koszyk
Wykres PKO Akcji Dywidendowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 149.88 150.99 -0.74% koszyk
Wykres PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 298.77 299.35 -0.19% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 92.29 92.66 -0.40% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 164.54 163.22 +0.81% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Europejskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 144.57 144.33 +0.17% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123.96 123.32 +0.52% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Polskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 95.45 96.15 -0.73% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 164.43 167.67 -1.93% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 84.34 84.71 -0.44% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 300.02 298.50 +0.51% koszyk
Wykres PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 124.69 125.11 -0.34% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 118.79 118.59 +0.17% koszyk
Wykres PKO Medycyny i Demografii Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 147.54 148.75 -0.81% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 212.03 215.48 -1.60% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 372.94 368.14 +1.30% koszyk
Wykres PZU Akcji Globalnych Trendów PARASOL fundusz parasolowy ZGR 57.38 56.71 +1.18% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 72.43 72.47 -0.06% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 50.75 50.78 -0.06% koszyk
Wykres PZU Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 64.26 64.39 -0.20% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 66.51 66.49 +0.03% koszyk
Wykres PZU Aktywny Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 54.60 54.51 +0.17% koszyk
Wykres PZU Medyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 86.23 86.88 -0.75% koszyk
Wykres QUERCUS Agresywny PARASOL fundusz parasolowy PL 270.70 271.70 -0.37% koszyk
Wykres QUERCUS Global Growth PARASOL fundusz parasolowy ZGR 131.63 130.33 +1.00% koszyk
Wykres QUERCUS lev PARASOL fundusz parasolowy PL 37.27 37.86 -1.56% koszyk
Wykres QUERCUS short PARASOL fundusz parasolowy PL 60.00 59.56 +0.74% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 327.31 329.03 -0.52% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 202.95 203.11 -0.08% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 52.54 52.60 -0.11% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 64.90 65.34 -0.67% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Growth Leaders PARASOL fundusz parasolowy ZGR 76.84 75.72 +1.48% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 18.87 19.02 -0.79% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 15.57 15.54 +0.19% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7.15 7.16 -0.14% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 10.63 10.73 -0.93% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 12.99 13.01 -0.15% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 13.61 13.72 -0.80% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9.34 9.37 -0.32% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 8.01 8.09 -0.99% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9.29 9.30 -0.11% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7.52 7.54 -0.27% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 11.29 11.37 -0.70% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 13.61 13.52 +0.67% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Value Leaders PARASOL fundusz parasolowy PL 197.82 198.11 -0.15% koszyk
Wykres SKARBIEC Akcja PARASOL fundusz parasolowy PL 322.20 326.33 -1.27% koszyk
Wykres SKARBIEC Emerging Markets Opportunities PARASOL fundusz parasolowy ZGR 132.66 132.39 +0.20% koszyk
Wykres SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 169.84 170.80 -0.56% koszyk
Wykres SKARBIEC Nowej Generacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 205.08 198.66 +3.23% koszyk
Wykres SKARBIEC Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 124.99 123.02 +1.60% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Brands PARASOL fundusz parasolowy ZGR 230.17 230.67 -0.22% koszyk
Wykres SKARBIEC Value PARASOL fundusz parasolowy PL 134.23 133.85 +0.28% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 106.62 107.61 -0.92% koszyk
Wykres UNIQA Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 130.86 131.79 -0.71% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 158.56 157.63 +0.59% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 162.71 163.11 -0.25% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 87.44 87.76 -0.36% koszyk
Wykres UNIQA Globalny Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123.29 122.71 +0.47% koszyk
Wykres UNIQA Selective Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 205.40 205.62 -0.11% koszyk
Wykres UNIQA Selektywny Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 169.65 170.65 -0.59% koszyk
Wykres VIG C-QUADRAT Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 93.26 93.98 -0.77% koszyk
Wykres VIG C-QUADRAT Global Growth Trends PARASOL fundusz parasolowy ZGR 89.44 88.40 +1.18% koszyk
Wykres VIG C-QUADRAT GreenStars PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97.38 98.00 -0.63% koszyk
Web Content Display

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.