Breadcrumb
fund-valuation portlet
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru
Wykres AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 1,526.14 1,526.16 0.00% koszyk
Wykres AGIO Akcji PLUS PARASOL fundusz parasolowy PL 198.93 199.18 -0.13% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 177.49 176.10 +0.79% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 218.15 218.53 -0.17% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Rynku Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 72.11 71.63 +0.67% koszyk
Wykres ALLIANZ Artificial Intelligence PARASOL fundusz parasolowy ZGR 258.06 255.01 +1.20% koszyk
Wykres ALLIANZ China A-Shares PARASOL fundusz parasolowy ZGR 116.00 116.25 -0.22% koszyk
Wykres ALLIANZ Europe Equity Growth Select PARASOL fundusz parasolowy ZGR 170.48 169.34 +0.67% koszyk
Wykres ALLIANZ Global Metals and Mining PARASOL fundusz parasolowy ZGR 141.03 142.08 -0.74% koszyk
Wykres ALLIANZ India Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 145.28 146.92 -1.12% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 141.05 141.56 -0.36% koszyk
Wykres AVIVA Europejskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 91.70 91.53 +0.19% koszyk
Wykres AVIVA Globalnych Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 132.93 132.64 +0.22% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 231.62 230.73 +0.39% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 212.99 213.47 -0.22% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 635.57 635.26 +0.05% koszyk
Wykres BPS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 116.29 116.36 -0.06% koszyk
Wykres BPS Momentum Akcji (w likwidacji) PARASOL fundusz parasolowy PL 1,032.81 1,032.81 0.00% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich Kat. A PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 331.73 330.85 +0.27% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich Kat. S PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 231.49 230.88 +0.26% koszyk
Wykres Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 150.25 150.67 -0.28% koszyk
Wykres Generali Akcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 140.54 140.59 -0.04% koszyk
Wykres Generali Akcje: Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 155.42 154.88 +0.35% koszyk
Wykres Generali Akcje: Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 44.07 44.00 +0.16% koszyk
Wykres Generali Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 184.97 185.06 -0.05% koszyk
Wykres Generali Akcji Ekologicznych PL 101.83 100.92 +0.90% koszyk
Wykres Generali Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 163.85 163.92 -0.04% koszyk
Wykres Generali Akcji: Megatrendy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 224.80 224.91 -0.05% koszyk
Wykres Generali Korona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 264.18 264.55 -0.14% koszyk
Wykres Generali Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123.16 122.20 +0.79% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 442.86 445.61 -0.62% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 95.39 95.46 -0.07% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy PL 750.96 752.60 -0.22% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 187.25 187.94 -0.37% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98.35 98.28 +0.07% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 320.69 319.81 +0.28% koszyk
Wykres INVESTOR Niemcy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 264.43 263.59 +0.32% koszyk
Wykres INVESTOR Nowych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 239.60 240.70 -0.46% koszyk
Wykres INVESTOR Quality PARASOL fundusz parasolowy ZGR 227.30 227.60 -0.13% koszyk
Wykres INVESTOR Rosja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 237.72 236.35 +0.58% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 93.24 93.03 +0.23% koszyk
Wykres INVESTOR Top 25 Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 408.76 410.45 -0.41% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 75.00 75.13 -0.17% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 86.53 86.19 +0.39% koszyk
Wykres IPOPEMA Akcji kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 181.30 181.37 -0.04% koszyk
Wykres IPOPEMA Akcji kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 158.59 158.66 -0.04% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A PARASOL fundusz parasolowy ZGR 203.78 203.74 +0.02% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B PARASOL fundusz parasolowy ZGR 199.74 199.70 +0.02% koszyk
Wykres IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 150.34 150.20 +0.09% koszyk
Wykres IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 146.69 146.55 +0.10% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 56.81 56.84 -0.05% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 52.42 52.45 -0.06% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 218.99 218.88 +0.05% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 199.53 199.43 +0.05% koszyk
Wykres METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7.01 7.06 -0.71% koszyk
Wykres METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) PARASOL fundusz parasolowy ZGR 12.75 12.73 +0.16% koszyk
Wykres METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) PARASOL fundusz parasolowy ZGR 15.47 15.40 +0.45% koszyk
Wykres MetLife Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 22.38 22.37 +0.04% koszyk
Wykres MetLife Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 17.03 16.96 +0.41% koszyk
Wykres MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 15.08 14.99 +0.60% koszyk
Wykres MetLife Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 14.12 14.13 -0.07% koszyk
Wykres MetLife Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9.28 9.26 +0.22% koszyk
Wykres MetLife Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 9.04 9.03 +0.11% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 10.10 10.07 +0.30% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 10.41 10.40 +0.10% koszyk
Wykres MetLife Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 12.35 12.36 -0.08% koszyk
Wykres NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 199.20 198.32 +0.44% koszyk
Wykres NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98.24 97.61 +0.65% koszyk
Wykres NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 288.42 286.41 +0.70% koszyk
Wykres NN (L) Japonia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 229.99 230.18 -0.08% koszyk
Wykres NN (L) Spółek Dywidendowych USA PARASOL fundusz parasolowy ZGR 260.19 258.11 +0.81% koszyk
Wykres NN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 417.28 417.31 -0.01% koszyk
Wykres NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 206.47 206.51 -0.02% koszyk
Wykres NN Średnich i Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 307.80 307.30 +0.16% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 125.60 125.12 +0.38% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 169.27 168.63 +0.38% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 157.00 157.54 -0.34% koszyk
Wykres NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) PARASOL fundusz parasolowy PL 26.60 26.60 0.00% koszyk
Wykres PKO Akcji Dywidendowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 140.90 140.97 -0.05% koszyk
Wykres PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 325.00 326.14 -0.35% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 136.15 135.95 +0.15% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 105.03 105.36 -0.31% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 175.46 174.75 +0.41% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Europejskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 129.04 128.88 +0.12% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 117.90 117.99 -0.08% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Polskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 116.42 116.56 -0.12% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 172.52 170.62 +1.11% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 110.72 110.45 +0.24% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 295.62 295.51 +0.04% koszyk
Wykres PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 120.90 120.20 +0.58% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 115.16 114.86 +0.26% koszyk
Wykres PKO Medycyny i Demografii Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 147.02 146.33 +0.47% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 211.84 211.21 +0.30% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 401.89 403.96 -0.51% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 86.59 86.86 -0.31% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 56.03 56.03 0.00% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 67.13 66.89 +0.36% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 62.18 62.09 +0.15% koszyk
Wykres PZU Aktywny Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 52.07 52.08 -0.02% koszyk
Wykres PZU Medyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82.79 81.92 +1.06% koszyk
Wykres QUERCUS Agresywny PARASOL fundusz parasolowy PL 291.49 292.02 -0.18% koszyk
Wykres QUERCUS Global Growth PARASOL fundusz parasolowy ZGR 142.63 142.57 +0.04% koszyk
Wykres QUERCUS lev PARASOL fundusz parasolowy PL 69.04 69.23 -0.27% koszyk
Wykres QUERCUS short PARASOL fundusz parasolowy PL 48.86 48.87 -0.02% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 350.57 350.31 +0.07% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 231.19 230.69 +0.22% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 63.16 63.02 +0.22% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 77.74 77.57 +0.22% koszyk
Wykres Rockbridge Gier i Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 159.25 159.11 +0.09% koszyk
Wykres SKARBIEC Akcja PARASOL fundusz parasolowy PL 367.97 368.10 -0.04% koszyk
Wykres SKARBIEC Emerging Markets Opportunities PARASOL fundusz parasolowy ZGR 183.02 182.03 +0.54% koszyk
Wykres SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 195.43 196.33 -0.46% koszyk
Wykres SKARBIEC Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 322.95 324.21 -0.39% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Brands PARASOL fundusz parasolowy ZGR 296.80 297.44 -0.22% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 219.76 221.01 -0.57% koszyk
Wykres SKARBIEC Value PARASOL fundusz parasolowy PL 146.88 145.96 +0.63%
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 113.54 113.11 +0.38% koszyk
Wykres UNIQA Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 151.54 151.46 +0.05% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 171.88 170.98 +0.53% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Europejskich ESG PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123.12 122.64 +0.39% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 193.25 193.02 +0.12% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 114.73 114.56 +0.15% koszyk
Wykres UNIQA Globalnej Makroalokacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 112.84 112.94 -0.09% koszyk
Wykres UNIQA Globalny Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 137.40 137.10 +0.22% koszyk
Wykres UNIQA Selective Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 289.19 290.06 -0.30% koszyk
Wykres UNIQA Selektywny Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 182.38 182.19 +0.10% koszyk
Web Content Display

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.
                
Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.