Breadcrumb
Web Content Display

Opłaty

 

Dzięki inwestowaniu w fundusze przez Bossafund, inwestor ma szansę lepiej wykorzystać swoje oszczędności.
Nie pobieramy bowiem opłat za realizację internetowych zleceń kupna/zamiany funduszy.

Bossafund to m.in:

  • 0 PLN - za otwarcie i prowadzenie rachunku Bossafund
  • 0 PLN - za realizację zleceń kupna/zamiany funduszy składanych przez Internet
  • 0 PLN - za internetowe przelewy z rachunku Bossafund na rachunek bankowy Klienta (powyżej kwoty 500 PLN)
  • Możliwość składania zleceń kupna bezpośrednio z serwisu informacyjnego
  • Bezpłatne przelewy wewnętrzne między rachunkami w DM

 

W przypadku zleceń składanych osobiście, w tym u Agenta DM BOŚ, pobierana jest opłata dystrybucyjna zgodna z właściwą Tabelą Opłat TFI, która może wynosić od 0% do 5,5% wartości zlecenia.

DM BOŚ S.A. w związku ze świadczoną usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa, za wykonywanie czynności poprawiających jakość usług świadczonych na rzecz Klienta, tytułem udziału w opłacie za zarządzanie danym funduszem otrzymuje wynagrodzenie od TFI.

Przyjmowane lub przekazywane świadczenia nie wiążą się z wyższymi kosztami po stronie Klienta, a jedynie tworzą koszty  po stronie podmiotu trzeciego wobec DM BOŚ S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych przez DM BOŚ S.A. opłat i prowizji określone zostały w Tabeli opłat i prowizji Bossafund

Web Content Display

Jak wybrać fundusz

Otwórz rachunek