Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Lista artykułów

Wiadomości i analizy

Skarbiec TFI o sytuacji na rynkach w grudniu 2020 roku

  Makroekonomiczne otoczenie rynków i strategia W grudniu na rynkach finansowych podtrzymane zostały najważniejsze tendencje z listopada. Dzięki rynkom, mimo trwającego zamknięcia, jak przez dziurkę od klucza widzimy (a przynajmniej staramy się dostrzec) zdrowie, szczęście i pieniądze, (...)

Nowe Fundusze Metlife na platformie Bossafund.pl

Uprzejmie informujemy o poszerzeniu oferty Funduszy Inwestycyjnych dostępnych na platformie Bossafund. Z dniem 22 grudnia 2020 r. Klienci Domu Maklerskiego BOŚ S.A. otrzymują możliwość inwestowania w kolejne Fundusze zarządzane przez Metlife TFI: Metlife Subfundusz Inwestycyjny Otwarty Ak (...)

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji OPEN FINANCE FIO

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843), przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000256540, (...)

Komentarz miesięczny QUERCUS - Listopad 2020

  QUERCUS Global Balanced QUERCUS Global Balanced osiągnął w listopadzie bardzo dobrą stopę zwrotu, wynoszącą +3,97%. Skumulowany wynik w bieżącym roku to już +6,04%. Udało nam się skutecznie wykorzystać okazje inwestycyjne, a ponadto byliśmy dobrze przygotowani na rotację rynku w kierunku (...)
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
content lister single

Najwyższe stopy zwrotu