Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 147,89 165,95 +12,21% +6,83% 0,40% +17,08 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 166,35 166,90 +0,33% +0,95% 1,03% +0,92 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 184,60 198,08 +7,30% +4,65% 2,40% +1,94 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 79,60 75,43 -5,24% -3,77% 8,85% -0,43 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 259,39 245,60 -5,32% -2,19% 4,55% -0,48 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,64 109,84 -15,27% -6,04% 2,28% -2,65 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 144,83 152,06 +4,99% +3,55% 1,70% +2,09 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,66 137,54 +8,59% +5,26% 6,00% +0,88 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,22 122,73 -0,40% +3,24% 1,30% +2,49 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 145,16 151,78 +4,56% +3,39% 0,34% +9,97 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 116,21 122,59 +5,49% +3,31% 1,25% +2,65 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 86,92 90,18 +3,75% +2,77% 2,21% +1,25 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,55 125,85 +1,86% +2,49% 1,72% +1,45 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 199,59 206,60 +3,51% +2,30% 0,91% +2,53 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 198,27 207,55 +4,68% +2,68% 1,05% +2,55 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 497,82 520,23 +4,50% +2,12% 0,28% +7,57 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 91,49 99,18 +8,41% +3,92% 1,56% +2,51 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 905,86 946,15 +4,45% +2,09% 0,83% +2,52 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 302,00 304,90 +0,96% +2,23% 4,57% +0,49 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 208,93 212,49 +1,70% +2,48% 4,24% +0,58 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 122,63 130,80 +6,66% +3,20% 0,66% +4,85 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,07 122,19 +3,49% +1,65% 1,46% +1,13 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 134,20 133,17 -0,77% +1,45% 1,15% +1,26 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 52,39 46,11 -11,99% -3,65% 6,00% -0,61 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 172,40 175,61 +1,86% +2,55% 0,57% +4,47 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 147,25 150,70 +2,34% +2,96% 1,12% +2,64 koszyk
Diagram Generali Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 204,23 199,73 -2,20% +0,94% 3,42% +0,27 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 208,31 216,65 +4,00% +1,86% 1,39% +1,34 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,44 125,55 -5,20% -4,12% 4,60% -0,90 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 414,94 415,06 +0,03% +0,96% 0,27% +3,56 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 97,58 93,39 -4,29% +0,45% 0,49% +0,92 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 647,08 645,41 -0,26% +0,75% 2,58% +0,29 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 186,48 174,45 -6,45% -2,70% 2,10% -1,29 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,70 99,83 -5,55% +0,06% 0,36% +0,17 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 315,86 304,99 -3,44% +2,29% 2,04% +1,12 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 246,74 257,27 +4,27% +3,58% 4,04% +0,89 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 238,32 219,98 -7,70% -2,23% 2,54% -0,88 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 199,48 200,92 +0,72% +0,87% 1,63% +0,53 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 179,04 181,55 +1,40% +5,62% 4,40% +1,28 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 78,19 83,32 +6,56% +4,06% 0,34% +11,94 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 342,53 371,58 +8,48% +5,17% 3,12% +1,66 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 68,48 70,10 +2,37% +2,25% 1,93% +1,17 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,89 90,46 -17,68% -7,03% 6,97% -1,01 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 143,19 148,27 +3,55% +0,97% 0,68% +1,43 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 125,21 129,66 +3,55% +0,97% 0,68% +1,43 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 196,08 181,91 -7,23% -1,90% 3,15% -0,60 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 192,16 178,27 -7,23% -1,92% 3,14% -0,61 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 162,16 171,26 +5,61% +2,72% 2,94% +0,93 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 148,28 156,48 +5,53% +2,68% 2,94% +0,91 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 146,63 146,26 -0,25% -0,56% 0,11% -5,09 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 143,07 142,71 -0,25% -0,56% 0,11% -5,09 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 75,78 73,61 -2,86% -0,03% 1,97% -0,02 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 69,94 67,93 -2,87% -0,03% 1,97% -0,02 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 16,51 17,68 +7,09% +2,67% 1,70% +1,57 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 15,14 15,76 +4,10% +3,36% 1,05% +3,20 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,88 7,61 -3,43% -0,05% 2,95% -0,02 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 16,95 15,84 -6,55% -1,73% 3,68% -0,47 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,30 11,78 +4,25% +3,44% 2,40% +1,43 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11,87 12,57 +5,90% +3,25% 1,15% +2,83 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,02 7,76 -3,24% +0,52% 0,37% +1,41 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 6,66 7,08 +6,31% +3,20% 1,68% +1,90 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,12 9,55 +4,71% +3,88% 1,60% +2,43 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,11 10,73 -3,42% +0,53% 0,87% +0,61 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 9,34 9,88 +5,78% +3,36% 0,39% +8,62 koszyk
Diagram METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 15,04 14,72 -2,13% +0,11% 0,54% +0,20 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 330,78 341,91 +3,36% +1,35% 2,20% +0,61 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 173,71 185,63 +6,86% +4,63% 2,70% +1,71 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 86,94 86,07 -1,00% +1,86% 2,70% +0,69 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 252,51 268,71 +6,42% +5,61% 2,61% +2,15 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 214,17 228,00 +6,46% +6,61% 2,27% +2,91 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 165,83 171,44 +3,38% +1,51% 2,62% +0,58 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 146,35 141,17 -3,54% +1,39% 1,79% +0,78 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 229,91 243,51 +5,92% +4,14% 2,71% +1,53 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 242,22 255,23 +5,37% +2,93% 0,11% +26,64 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 121,11 119,90 -1,00% +0,39% 0,93% +0,42 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 131,87 132,52 +0,49% -0,44% 2,81% -0,16 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 124,29 129,83 +4,46% +1,76% 1,15% +1,53 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 37,49 34,51 -7,95% -3,68% 1,17% -3,15 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,28 138,37 +7,03% +4,97% 0,06% +82,83 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 272,33 282,59 +3,77% +2,35% 1,22% +1,93 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,42 110,85 -3,96% +0,71% 0,34% +2,09 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 83,18 86,20 +3,63% +1,36% 1,86% +0,73 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 152,01 158,43 +4,22% +3,17% 1,02% +3,11 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,42 110,85 -3,96% +0,71% 0,34% +2,09 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,10 113,78 +1,50% +3,42% 0,47% +7,28 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 89,94 93,15 +3,57% +0,69% 1,00% +0,69 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 197,96 182,91 -7,60% -4,38% 7,30% -0,60 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,28 113,20 -4,29% -0,15% 2,31% -0,06 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 266,43 275,92 +3,56% +4,21% 0,30% +14,03 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 108,26 112,49 +3,91% +2,92% 3,62% +0,81 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 104,37 112,59 +7,88% +5,80% 1,46% +3,97 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 143,19 143,61 +0,29% +1,57% 3,43% +0,46 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 188,72 196,05 +3,88% +4,03% 2,64% +1,53 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 389,25 386,39 -0,73% +0,54% 2,03% +0,27 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 75,16 76,32 +1,54% +0,02% 2,50% +0,01 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 45,40 47,62 +4,89% +2,15% 0,66% +3,26 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 60,33 62,21 +3,12% +2,70% 1,93% +1,40 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 65,59 61,98 -5,50% -1,36% 1,15% -1,18 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 58,11 59,59 +2,55% +0,72% 3,29% +0,22 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 50,50 50,26 -0,48% -0,34% 1,51% -0,23 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 76,12 75,61 -0,67% +0,13% 3,23% +0,04 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 216,66 240,19 +10,86% +6,11% 1,34% +4,56 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 144,30 146,08 +1,23% +1,33% 3,46% +0,38 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 44,37 46,38 +4,53% -0,56% 3,78% -0,15 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 64,21 62,38 -2,85% +0,02% 1,93% +0,01 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 270,08 285,09 +5,56% +3,59% 0,06% +59,83 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 229,06 214,98 -6,15% -1,87% 0,88% -2,13 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 61,35 62,30 +1,55% +0,53% 1,90% +0,28 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 73,63 73,78 +0,20% +2,15% 0,28% +7,68 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 184,03 179,67 -2,37% -1,38% 1,32% -1,05 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 295,86 309,24 +4,52% +1,92% 2,76% +0,70 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 184,53 182,70 -0,99% +1,73% 1,73% +1,00 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 165,88 175,98 +6,09% +3,66% 2,57% +1,42 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 308,04 252,87 -17,91% -7,07% 12,13% -0,58 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 309,51 283,13 -8,52% -2,48% 4,21% -0,59 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 186,61 192,48 +3,15% +0,59% 0,25% +2,36 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 126,26 135,30 +7,16% +5,91% 1,06% +5,58
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 101,42 106,27 +4,78% +1,15% 3,13% +0,37 koszyk
Widok zawartości stron

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.