Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
136 / 302 funduszy
123... 7
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +76,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +72,07% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +63,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Indeks Surowców (L) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +59,69% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +56,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +49,81% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +48,71% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +47,99% inne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +47,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +45,69% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +44,14% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +43,33% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +42,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +42,46% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +42,43% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +41,43% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +41,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +40,43% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +40,33% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +39,75% akcyjne 6 Kup
123... 7
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
136 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.