Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
129 / 294 funduszy
123... 7
   
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Złota ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +41,45% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +27,92% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Globalny Kat. S ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +27,53% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +25,64% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +22,95% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dywidendowy ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +22,76% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Akcji Europejskich Kat. A ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +22,66% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Rosja ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +21,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +20,08% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Amerykańskiego ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +19,61% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Growth ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +18,53% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Akcji Europejskich Kat. S ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +18,36% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +18,19% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Małych Spółek Europejskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +17,96% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcji Amerykańskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +17,26% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +16,89% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +16,57% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +16,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Gold ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +16,21% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcji Europejskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +16,20% akcyjne 5 Kup
123... 7
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
129 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron