Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
129 / 300 funduszy
123... 7
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +93,72% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +76,64% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Rockbridge Gier i Innowacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +70,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Globalny Kat. S ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +37,78% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +35,73% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Globalnych Akcji Wzrostu ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +33,64% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +29,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Złota ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +27,39% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +26,72% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +23,27% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Akcji Europejskich Kat. A ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +23,21% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcji Amerykańskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +23,06% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +22,86% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +22,84% inne 6 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Growth ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +21,81% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +20,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +20,33% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +18,33% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Technologii i Innowacji Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +18,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +16,92% akcyjne 6 Kup
123... 7
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
129 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania