Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
129 / 294 funduszy
123... 7
   
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Złota ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +54,79% inne 7 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Gold ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +20,54% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +19,71% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Rosja ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +19,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +19,22% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +18,66% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Ameryka Łacińska ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +18,27% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +18,00% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +14,50% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR BRIC ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +13,68% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +13,52% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +13,35% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje: Daleki Wschód ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +13,17% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Amerykańskiego ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +12,62% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje Selektywny Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +12,58% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Dywidendowych Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +12,50% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Europejskiego ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +12,19% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +12,19% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Obligacje: Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +12,03% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +11,94% akcyjne 5 Kup
123... 7
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
129 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron