Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
30 / 30 funduszy
12
   
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,92% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +2,43% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +1,28% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +0,12% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -0,35% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,33% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -3,77% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -4,56% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -4,56% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Income ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -6,23% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Zmiennokuponowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -6,50% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -6,53% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -7,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -7,95% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Stabilnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -8,25% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -8,39% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -8,72% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ US Short Duration High Income Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -10,49% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -12,14% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -14,17% mieszane 4 Kup
12
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
30 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron