Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
29 / 29 funduszy
12
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +114,53% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +106,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Selektywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +79,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +72,13% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +62,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +61,74% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +55,23% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Małych Spółek Europejskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +54,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +45,40% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +44,31% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +33,08% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +30,72% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Stabilnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +30,29% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +21,14% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +19,79% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +15,01% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +14,72% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +14,02% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Income ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +13,17% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +10,83% dłużne 3 Kup
12
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
29 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.